Foto Jan Larsson 

 

 

Partnerskapsseminarier m.m. 2015

  Dokumentation från olika konferenser som pdf-filer.
  Uthållig vinst i lantbruket - en internationell jämförelse, 2015-12-14
  Växjö möte 2015, 2015-12-08..09
  Alnarps nötköttsdag 2015, 2015-11-24
  Alnarps mjölkdag, 2015-11-19
  Ädellövskog - framtida utmaningar och möjligheter, 2015-11-19
  Produktion av specialfrö till den internationella marknaden, 2015-11-18
  Optimerad spannmålsodling - dåtid, nutid och framtida konkurrenskraft, 2015-10-14
  Walk-in Talk, 2015-11-05
  Alnarps Grisdag 2015, 2015-10-06
  Studieresa och workshop - förbättra och marknadsför biogödseln i Skåne!, 2015-09-30
  Biokol, 2015-09-22
  Helgeå Model Forest, 2015-09-08
  Tätortsnära natur och deltagande planering, 2015-08-25
  Studieresa och workshop - förbättra och marknadsför biogödseln i Skåne!, 2015-08-20
  Herbicidresistenta ogräs - strategier för att motverka resistens samt ogräsbekämpning där resistens är ett faktum, 2015-06-12
  Biologisk mångfald-läderbagge och långhorningar i eklandskapet längs Helgeå,
2015-06-11
  Workshop om rödsotvirus i höstsäd, 2015-06-05
  Förändringar i vattnets färg - kan något göras, 2015-06-01
  Strömmande vatten, turism, 2015-05-28
  SITES nytt långliggande odlingssystemförsök på Lönsstorp, 2015-05-07
  Nya möjligheter med EIP, det nya innovationsstödet inom landsbygdsprogrammet,
2015-04-22
  Exkursion - Intensivodling av skog, 2015-04-21
  Övervintering av höstsådda grödor, 2015-04-20
  Natur och kulturturism Pjätteryd/Gustavsfors, 2015-04-15
  Nya sorterande system för insamling av matavfall och klosettvatten, 2015-03-03
  GRAIN LEGUME PRODUCTION AND USES FOR HUMAN CONSUMPTION, 2015-02-26
  Framtidens grovfoder i sydöstra Sverige, 2015-02-25
  Odling av baljväxter, 2015-02-09
  Uthållig kontroll gräsogräs, 2015-02-05
  Jordbruks- och trädgårdskonferensen, 2015-01-27