Foto Jan Larsson 

 

Ädellövskog - framtida utmaningar och möjligheter, 2015-11-19

 

Samarbetsmöjligheter Partnerskap Alnarp skog, Jörg Brunet

 

Direktsådd av ek, Mattias Engman

 

Ädellövskogsskötsel, Magnus Löf

 

Skogspatologer vid Sydsvensk Skogsvetenskap, SLU, Johanna Witzell