Regional växtskyddskonferens i Växjö, 2015-12-08..09

    Tisdag 8 dec
9.00 Välkommen till den 43:a regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Växjö, Lisa Germundsson, Dave Servin Partnerskap Alnarp, SLU
9.05 Försöksåret 2015. Nystartade försöksserier. Hur klarar vi kunskapsförsörjningen i tillämpad forskning och försök framöver?, Ola Sixtensson, Hushållningssällskapet Skåne, Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland
9.20 Hur klarar vi kunskapsförsörjningen i tillämpad forskning och försök framöver?, Christian Nyrén, SLF
9.45 Kaffe
  Ogräs och Växtskydd
10.15 Aktuella ogräsresultat 2015 i spannmål, majs och höstraps., Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp
10.55 Erfarenheter av Centium, Anders Bauer, HIR Skåne, Joakim Ekelöf, NBR, någon från Nordisk Alkali/FMC
11.20 Herbicidresistens i södra Sverige och hur vi arbetar framöver, Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp
11.35 Rödsotvirus i höstsäd - erfarenheter från 2015, Gunnel Andersson, Jordbruksverket Kalmar
11.50 Rödsotvirus i höstsäd - skördeförluster 2015, Torbjörn Ewaldz, HS Skåne
12.05 Lunch
13.05 Rapsvivlar och skidgallmygga i höstraps, Christer Nilsson, Agonum
13.30 Bekämpning av blygrå rapsvivel och skidgallmygga, Företrädare från växtskyddsindustrin Adama, Bayer och Nordisk Alkali
13.45 Phoma stem canker in winter oil seed rape, Matthew Clarke, DEKALB Monsanto
14.10 Svampbekämpning och skördetidpunkt i raps, Albin Gunnarsson, Svensk Raps
14.25 Kaffe
14.55 Svampförsök i stråsäd 2015, Gunilla Berg, Louise Aldén, Jordbruksverket Alnarp
15.40 Tillväxtreglering av höstvete, Nils Yngveson, HIR Skåne
15.55 Proteininlagring i korn och vete – årets läxa, Göran Bergkvist, SLU Uppsala
16.25 Aktuellt från Yara, Gunilla Frostgård, Yara
16.40 Om strukturkalk och Nordkalk, Lars Wadmark, Nordkalk
16.55 Slut
   
19.00 Konferensmiddag
  Onsdag 9 dec
  Växtnäring och växtodling
8.15 Nya rön om strukturkalkning för högre sockerskördar, Åsa Olsson, NBR
8.35 Grödanalys från luften med drönare, Ola Sixtensson, HS Skåne
8.50 Låga proteinhalter i korn och vete – hur skulle vi ha kvävegödslat? Kvävestrategier i höstvete och vårkorn i södra Sverige (L3-2290), (L3-2291), Gunnel Hansson, HIR Skåne, Gunilla Frostgård, Yara
9.30 Kaffe
10.00 Olika kvävegödselmedel i höstvete, Nils Yngvesson, HIR Skåne
10.15 Kvävestrategier i olika sorter av stärkelsevete, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne
10.30 Övervintring av höstsådd stråsäd - mangan, kalium och såtidpunkt, Leif Knudsen, SEGES
11.00 Utsädesmängd vårkorn, Ida Lindell, HIR Skåne
11.15 Produktionskostnaderna avgör lönsamheten, odlingssystem i höstvete (LS3-9011), Nils Yngveson, HIR Skåne
11.25 Sammanfattande diskussion växtnäring i stråsäd, Per-Erik Holmgren, HIR Skåne
11.40 Lunch
  Ekologisk växtodling och ekonomi
12.40 Utveckling av ekoarealer, Hans Nilsson , Länsstyrelsen Skåne
  Lilla Böslid, 25 år med ekologisk växtodling. Praktiska erfarenheter, ekonomi, arbetskraft m m, Erik Ekre, HS Halland
  Sandbyhill, 20 år med ekologisk växtodling. Praktiska erfarenheter, ekonomi, arbetskraft m m., Stefan Lundmark och Göran Areskoug, HIR Skåne
  Greppa Näringens växtnäringsbalanser. Avslutande diskussion, Hans Nilsson , Länsstyrelsen Skåne
  Grovfoder
14.00 Radavstånd i majs, Sven-Erik Svensson, SLU
14.15 Vallfröblandningar med ökad klöverhalt, Ola Hallin, HS Sjuhärad
14.35 Avslutning och tack för i år, Lisa Germundsson, Dave Servin Partnerskap Alnarp, SLU
14.40 Kaffe