Foto Jan Larsson 

 

Herbicidresistenta ogräs - strategier för att motverka resistens samt ogräsbekämpning där resistens är ett faktum, 2015-06-12

Margareta Björk, Växa Sverige - Halländska erfarenheter av herbicidresistenta ogräs

Anders TS Nilsson, SLU Alnarp - Resultat av resistensundersökningar i Kärret och på andra platser

Henrik Hallqvist, Jordbruksverket/Växtskyddscentralen Alnarp - Växtskyddscentralernas arbete med herbicidresistenta ogräs

Därefter korta inlägg från Jan-Åke Svensson, DuPont, Oskar Björling, Syngenta, någon från Nordisk Alkali, m fl.