Minuter kvar (spara):
Projekt Om du har problem med ansökan, mejla jan.larsson@slu.se
Förnamn Efternamn E-mailInst/enh Telefon
Sökande:
Ev. medsökande:
Ansökan avser
Ansökan avser ett Ansökningsdatum
Ämnesgrupp/er
Flerårig Projektstart ååmm Projektslut ååmm (inkl. publicering)
Projekttitel (svensk)
Projekttitel (engelsk)
Sammanfattning
av projektet
Ska innehålla syfte, mål och relevans!
Kommunikationsplan
Ev. bilagor Du kan inte ladda upp bilagor utan att ansökan är sparad, klicka på Spara-knappen längst ner!
År:
Finansiering från partnersföretag, värdet (pengar eller arbetsinsats) matas in som kronor, positivt heltal
Summa medel från partnersföretag 0
Övrig finansiering, ange finansiär, värdet (pengar eller arbetsinsats) matas in som kronor, positivt heltal
Summa övrig finansiering 0
Kostnader personal, ange person och antal timmar * total timkostnad inkl. OH, ange kostnad som positivt heltal för resp. år, använd gärna SLU's fullkostnadskalkyl för SLU-personal för att beräkna timkostnad!
Summa personalkostnader 0
Övriga kostnader (material, resor etc., ange kostnad som positivt heltal för resp. år)
Summa övriga kostnader 0
Från Partnerskap Alnarp nu sökta medel
Balans (ska vara 0) 0
Övrigt
Beviljat belopp
förvaltas av

De uppgifter som du registrerar här kommer att sparas i en databas hos SLU. Personuppgiftslagen/ dataskyddsförordningen kräver att du först godkänner detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på SLU:s webb https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/

DisplaySessionTimeout()