Foto Jan Larsson 

 

Biologisk mångfald-läderbagge och långhorningar i eklandskapet längs Helgeå, 2015-06-11

  Dokumnetation från träffen, mestadels i text
 
  Dokumnetation från träffen, mestadels i bilder