Foto Jan Larsson 

 

Exkursion - Intensivodling av skog, 2015-04-21

10.00 Inledande föreläsning om skötselmetoder för intensivodling av skog,
Punkt 1. Val av trädslag.
Trädslagsförsök T158 med inhemska och utländska trädslag.
Trädslagens produktionsförmåga, skötselmetoder, odlingsvärde, mm.
12.45 Punkt 2. Förädling av gran
Demoförsök S21F1121422 (Skogforsk) med planterad gran.
Demonstration av gran med olika förädlingsnivå.
13.45 Skogsrådgivning i Hushållningssällskapet Jönköping
14.15 Markkartering i skog ? erfarenheter från Bonnagård, Laholm - Bertil Månsson