Foto Jan Larsson 

 

Förändringar i vattnets färg - kan något göras?, 2015-06-01

Inbjudan

Rundabords-presentation där Möckelns FVO introducerar ämnet. Under efterföljande diskussion har följande frågeställningar lyfts:

  • Vilka faktorer påverkar den kemiska sammansättningen av vattnet i Möckeln?
  • Vilket är det naturliga tillståndet för Möckeln, vad gäller brunt vatten?
  • Vilka tillflöden har vi till Möckeln och hur ser markanvändningen ut där och runtomkring Möckeln?
  • Vilka visioner har vi för framtiden och vilka åtgärder tror vi kan vara verkningsfulla?
Möckeln
Vattenfärg
Dokumentation av workshoppen