Foto Jan Larsson 

 

Uthållig kontroll gräsogräs, 2015-02-05

  Program
13.00 Gräsogräs; åkerven, renkavle, lostor, ekorrsvingel och råttsvingel. Biologi och behov av integrerad bekämpning Betydelse, spridning och resistenssituation, Henrik Hallqvist och Rikard Andersson
 
14.00 Möjligheter att använda odlingsåtgärder i integrerade bekämpningsstrategier. Jordbearbetningens möjligheter och betydelse. Verkan av odlingsåtgärder som såtidpunkt, sortval och utsädesmängd, ensamma och i kombination med kemisk ogräsbekämpning Marcus Willert och Anders TS Nilsson
 
15.30 Modellering - ett verktyg för rådgivning, Anders TS Nilsson
 
15.40 Rådgivningens syn på framtida möjligheter till en hållbar kontroll av gräsogräs, Rickard Andersson