Foto Jan Larsson 

 

Nya möjligheter med EIP, det nya innovationsstödet inom landsbygdsprogrammet, 2015-04-22