Foto Jan Larsson 

 

 
Partnerskapsseminarier m.m. 2014

  Dokumentation från olika konferenser som pdf-filer.
  Användning av outnyttjade gräsmarker för biodiversitet och bioenergi, 2014-12-17
  Mjölkningsroboten – hur utnyttjar vi den på bästa sätt, 2014-12-05
  Växjö möte, 2014-12-03..04
  Alnarps Nötköttsdag , 2014-12-02
  Rådgivardag Ekologisk Grönsaksodling , 2014-11-27
  Biogas från skånsk betblast – potential, teknik och ekonomi, 2014-11-26
  Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag , 2014-11-19
  Alnarps mjölkdag , 2014-11-17
  Surr på fälten ger klirr i kassan, 2014-11-14
  Skånskt lantbruk år 2025 , 2014-11-12 (kortversion)
Hela dagens program
  Potatis – bladmögelsäsongen 2014 och utvecklingen framåt, 2014-11-05
  Växtnäringsbevattning 2014, 22 okt 2014
  Klumprot i raps, 2014-10-10
  EPI-Agri Innovationsnätverk, 2014-10-08
  Alnarps Grisdag, 2014-10-03
  Frukostseminarium Bengt Hellerström, 2014-09-19
  Svidknott - övervakning och bekämpning med hjälp av dofter, 2014-09-09
  10-årsjubileum Partnerskap Alnarp, 2014-06-18
  Fältvandring på Lönnstorp , 2014-06-16
  Nya innovativa lösningar för ökad biogasproduktion baserad på vall, halm och mellangrödor i synergi med livsmedelsproduktion, 2014-06-03
  SUF's sommarmöte 2014, 2014-05-21
  Agroecology Day 2014, 2014-04-11
  Hur ser skånskt lantbruk ut om 10 år?, 2014-04-23
  Framtidens lantbruk i Skåne, 2014-03-20
  EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, 2014-03-16..19
  Gotlandsseminarium växtskydd, 2014-03-12
  Rapsseminarium, 2014-03-06
  Biogödseldag, 2014-03-05
  Att äga och driva företag tillsammans, 2014-02-27
  Grovfoderdag, 2014-02-27
  Alnarps Potatisdag, 2014-02-12
  Betningsseminarium, 2014-02-05
  Jordbruks- och trädgårdskonferensen, 2014-01-30
  Gurkseminarium, 2014-01-15