Foto Jan Larsson 

 

     

Styrgruppen

 
 

Christina Lunner Kolstrup

Ordförande
christina.kolstrup@slu.se
 
   

Göran Ericsson

Vice ordförande
Goran.Ericsson@slu.se
 
   

Henrik Andersson

Ordförande ämnesgrupp Skog
henrik.andersson@skogsstyrelsen.se
 
   

Pär-Johan Lööf

Ordförande ämnesgrupp biobaserade industriråvaror
par-johan.loof@lantmannen.com
010 556 11 68
 
   

Agneta Lilliehöök

Ordförande ämnesgrupp kommunikation
agneta@lime.nu
040-40 86 80
 
   

Marcus Söderlind

Ordförande ämnesgrupp trädgård
soderlind.marcus@telia.com
 

 
   

Håkan Henriksson

Ordförande ämnesgrupp animalieproduktion
hakan.henrikson@gardochdjurhalsan.se
 
 
   

Håkan Schroeder

Verksamhetsledare och Ordförande ämnesgrupp marknad och management
hakan.schroeder@.slu.se
 
   

Karolina Aldén

Ordförande ämnesgrupp marknad & management
karolina.alden@hushallningssallskapet.se
+46 (0)10-476 20 01
 
   

Anders Andersson

Ordförande ämnesgrupp växtproduktion livsmedel
anders.andersson@potatisodlarna.se
+46 (0)708-46 22 80
 
   

Jan Larsson

Sekreterare
jan.larsson@slu.se
040-41 50 73, 070-551 17 24