Foto Jan Larsson 

 

Produktion av specialfrö till den internationella marknaden, 2015-11-18

 

Odling: vad är det för grödor?

Kort om lönsamheten och risker. Olof H Christerson, Agortus AB

Odlingsteknik i fält: etablering, näring, ogräs, skadegörare mm. Magnus Rafsten och Nils Jönsson

Praktisk odling av hybridspenat Magnus Rafsten

Fem avgörande odlingsskeenden, Anders Rosendahl

Hur är kemläget i Sverige? Hur arbetas för att ge odlingen möjlighet att utvecklas?
 

 

Vem gör idag vad i Sverige? Hur är kunskapsläget i Sverige idag? Diskussion. Mariann Wikström m fl
Torkning och lagring Torsten Hörndahl, SLU m fl

Kontraktsteckning: vad innebär det? Olof H Christerson, Agortus AB
 

 

Sammanfattning, Lotta Nordmark, SLU
 

 

Hur fungerar den internationella marknaden för specialfröer. avtal, regel och certifiering. Michael B Pihl
 

 

Utsädesproduktion, regelverket och utsädeskonttroll, SJV
 

 

Lönsamt för Svenskt lantbruk? Olof H Christerson m fl
 

 

Allmän diskussion. Hur gå vidare? Lotta Nordmark, SLU