Jordbruks- och Trädgårdskonferensen 2015, 2015-01-27

 
09.30

GEMENSAM INLEDNING (Aulan, Alnarpsgården) Lisa Sennerby Forsse, rektor SLU

09.35

Konkurrenskraftutredningens slutsatser, Rolf Annerberg, särskild utredare

10.20

SLU bidrar till en kunskapsbaserad utveckling inom den gröna sektorn, Håkan Schroeder, SLU

10.35

LRF:s syn på konkurrenskraft Åsa Odell, vice ordf. LRF

11.10

Nytt kompetenscentrum för företagsledning för de gröna näringarna, Catharina Alwall Svennefelt, Mattias Nordqvist och Ove Karlsson

  Trädgård; lokal Västan
Konkurrenskraft i trädgårdsnäringen
Moderator: Gunilla Nordberg
Flyer Tillväxt Trädgård
  Husdjur; lokal Myllan
Konkurrenskraft med ökad precision i jordbruk och animalieproduktion
Moderator: Anders Herlin
  Växtodling: lokal Terra Nova
Konkurrenskraft i sydsvensk växtodling
 Moderator: Lisa Germundsson
13.00 Inledning. Konkurrenskraft i trädgårdsnäringen. Gunilla Nordberg. Ordf. GRO 13.00 Inledning, Anders Herlin 13.00 Inledning, Lisa Germundsson, PA
13.05 Hur stärker vi konkurrenskraften i trädgårdsnäringen? Eva Anflo, chef LRF Trädgård, tillika expert i konkurrenskraftsutredningen. 13.05 Variationer i vallgröda och vallfoder – kan precisionen öka? Bo Stenberg, SLU Skara 13.05 Konkurrenskraftig växtodling med mellangrödor Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp, Jeppa Olanders, Skånska Biobränslebolaget, Josef Appell, Gårdstånga Nygård, Stina Olofsson, SJV.
13.35 Hur stärker vi konkurrenskraften hos svenska tomater och krukväxter? Lena Ekelund, professor & Fredrik Fernqvist, adjunkt, SLU, Alnarp 13.25 Precisionsodling i praktiken – påverkan på effektivitet och utbyte - Lars Wijkmark, Växa 13.50 "Höstvete mot nya höjder" - några av resultaten, Helena Elmqvist, Odling i Balans
13.55 Hur bidrar Tillväxt Trädgård till att stärka konkurrenskraften? Johan Ascard, verksamhetsledare Tillväxt Trädgård. SLU Alnarp 13.45 Lönar sig fasta körspår i vall? - Hans Alvemar, konsult.
Diskussion
14.15 Kaffe
14.15 Diskussion, fika 14.15 Kaffe 14.45 Så når vi över 15 ton vete - erfarenheter från tävlingen Vetemästaren 2014 , Johan Karlzén
14.45 Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker. Henrik Nyberg, affärsutvecklingschef, Findus, Bjuv 14.45 Fler sensorer i stallet och Precision Livestock Farming - blir vi hjälpta eller stjälpta? - Anders Herlin, SLU 15.05 05 Hög avkastning ger hög lönsamhet Nils Yngveson, HIR Skåne
15.05 Styrketår en bärkraftig innovation för nya hälsosamma drycker – ett nutritions- och utvecklingsprojekt med äldre i fokus. Karin Wendin, professor, Högskolan Kristianstad/SP Hållbar Samhällsbyggnad, Lund Madeleine Uggla, forskare, SLU Balsgård/Alnarp 15.05  Smart mekanisering i animalieproduktionen - Torsten Hörndahl, SLUSmart mekanisering i animalieproduktionen - Torsten Hörndahl, SLU 15.25 Sambandet mellan hög skörd och god ekonomi i ett breddat perspektiv Per Hansson, Landshypotek
15.25 Svenskproducerad humle – en affärsmöjlighet. Jesper Lindström, företagsutvecklare, SIK, Vreta Kluster 15.25 Ekonomi och praktik – erfarenheter av ny teknologi i mjölkproduktionen - Mikael Palm, Högalid, Smedstorp   Diskussion
15.45 Diskussion 15.45 Diskussion    
16.00

SLUT


Rolf Annerberg redovisar delar av konkurrenskraftsutredningen, foto Jan Larsson
 

Rektor Lisa Sennerby Forsse, Professor Mattias Nordqvist och dekan Håkan Schroeder diskuterar Kompetenscentrum
företagsledning, foto Jan Larsson

 

Lantmästarstudent Carolina Jutell hjälper Rolf Annerberg med hans nya fina lantmästarslips, foto Jan Larsson