Foto Jan Larsson 

 

Övervintering av höstsådda grödor, 2015-04-20

10.00 Välkomna, Hur stort är problemet med utvintring i Sverige? Nils Yngveson, HIR Skåne
 
10.10 Växtfysiologi i höstsådd spannmål och raps. Mats Höglind, Bioforsk
 
10.20 Erfarenheter av de "nya" vintrarna i praktiken. Johan Carlzén, Skånes spannmålsodlarförening
 
10.30 Överblick, vad är gjort i ämnet övervintring av höstsådda grödor. Henrik Eckersten, SLU.
 
10.40 Övervintring i oljeväxter. Albin Gunnarsson, SFO
 
10.50 Växtpatologi. Hanna Friberg, SLU
 
11.00 Utvintringssvampar. Anki Sjöberg, Lovanggruppen
 
11.20 Virus. Anders Kvarnheden, SLU
 
11.30 Utvintring i rågvete vintern 2014-2015. Ida Lindell, HIR Skåne
 
11.40 Modeller för att studera övervintring. Giulia Vico, SLU
 
12.50 Växtförädling, sortval. Desirée Börjesdotter, Lantmännen
 
13.00 Jordbearbetning för bättre övervintring. Johan Arvidsson, SLU
 
13.10 Växtnäring för stärkt bestånd av höstvete och höstkorn. Carl-Magnus Olsson, Yara
 
13.20 Ogräsbekämpningens betydelse för vinterhärdighet. Anders TS Nilsson, SLU
 
14.00 Grödornas övervintring i ett förändrat klimat. Christer Nilsson, Agonum