Foto Jan Larsson 

 

Nya sorterande system för insamling av matavfall och klosettvatten, 3 mars 2015

  Program:
 
13.00 Inledning, Sven-Erik Svensson, sekr. Biobaserade Industriråvaror, PA Christina Zoric Persson, Urban Magma
 
13.05 Erfarenheter från matavfallskvarnar i Fullriggaren, Malmö. Åsa Davidsson, LTH och Mimmi Bissmont, VASYD
 
13.45 H+ projektet, förslag på systemlösningar för matavfall och klosettvatten, Angelika Blom, NSR
 
14.00 Brunnshög. Avfallslösningar för framtiden. Ingela Holmgren, Lunds Renhållningsverk
 
14.15 Spårelement, kvalitet och kretslopp för källsorterat klosettvatten, Sven-Erik Svensson, BT, SLU Alnarp
 
15.00 Diskussion om metoder för utvärdering av dagens och framtidens insamlingssystem. Vad behöver utvecklas, vilka nya projekt behöver genomföras för att utveckla området etc?
 
16.15 Sammanfattning av workshopen och hur går vi vidare?