Foto Jan Larsson 

 

Framtidens grovfoder i sydöstra Sverige den 25 feb 2015

  Program:
10.30 Inledning, Hans Romarker, HS och Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp
 
10.40 Odling av majs
Kornas krav på ett bra majsensilage, samt skörd, kvalité, ekonomi, fodervärde och miljö Christian Swensson, SLU
Förebyggande åtgärder mot majsmott Gunnel Andersson, Växtskyddscentralen Kalmar
 
12.45 Proteingrödor och vall
Odla vallfoder av hög kvalité med ökad andel baljväxter Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet Kalmar
 
13.55 Närodlade foderstater
Hur kan en närodlad foderstat se ut med tanke på fodervärde, kvalité och ekonomi?
Alternativa proteinkällor
Foderstaten bör bestämma odlingsstrategi och inte tvärtom
Anders H Gustafsson, Växa Sverige Ultuna
Charlotte Åkerlind, BLGG AgroXpertus