Foto Jan Larsson 

 

Optimerad spannmålsodling - dåtid, nutid och framtida konkurrenskraft, 2015-12-14

Välkomna Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA

Optimerad spannmålsodling, en historisk exposé
Dave Servin, Håstadiuspristagare, Agriväxt

Hur reagerade lantbruket på de nya idéerna inom växtodlingen?
Anders Andrén, lantbrukare, Stora Rycketofta Foder & Ridsport, Påarp

Vad ser jag som praktiker och företagare som viktiga åtgärder idag
Johan Karlzén, ordförande, Skånes Spannmålsodlarförening

Partnerskap Alnarp, en brygga från forskning/utveckling till verkligheten
Lisa Germundsson, koordinator Partnerskap Alnarp

Konkurrenskraftig växtodling inom ett stramt danskt regelverk
Ole Harild, konsulent, Planterådgivningskontoret, Bornholm

Lönsamhet på spannmålsgårdar i Mälardalen, vad är viktiga åtgärder Anders Krafft, regionchef, Lantmännen

Ekonomi och konkurrenskraft för Skånsk växtodling, särskilt för spannmål
Stefan Gustavsson, seniorkonsult ekonomi och Patrick Petersson, ekonomirådgivare HIR Skåne

Vinstfokuserad företagsledning lyfter primärproduktion. Hur görs den resan?
Ove Karlsson, projektledare, SLU Alnarp

Panelsamtal och frågor från publiken, moderator Lennart Wikström