Foto Jan Larsson 

 

Uthållig vinst i lantbruket - en internationell jämförelse, 2015-12-14

Moderator: Åsa Odell, lantbrukare och ledamot KSLA's LUPP-kommittén
10.00 Välkommen till Alnarp, Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp, Jan Rundqvist ordförande LUPP-kommittén
Kort presentation av Kompetenscentrum Företagsledning, Peter Lundqvist, institutionen för AEM
10.10 Inledning, Moderator Åsa Odell
10.15 Inspel 1: Hur är det ställt med vinsten och lönsamheten i lantbruket? Jimmy Larsson, LRF konsult
10.35 Inspel 2: Hur är det ställt med vinsten och lönsamheten i lantbruket? Bengt Johnsson Jordbruksverket
11.00 Inspel 3: Hur är det ställt med vinsten och lönsamheten i lantbruket? Per Skargren, Lantbruksansvarig Swedbank
11.20 Utblick Danmark (vinst och lönsamhet) Klaus Kaiser, Økonomi & Virksomhedsledelse SEGES
11.40 Utblick England (vinst och lönsamhet) Dr. Allison Bailey Farm Management unit, University of Reading
13.00 Strategier för uthållig vinst och lönsamhet – England, Dr. Allison Bailey Farm Management unit, University of Reading
13.30 Strategier för uthållig vinst och lönsamhet – Danmark, Klaus Kaiser, Økonomi & Virksomhedsledelse,SEGES
14.00 Strategier för uthållig vinst och lönsamhet – Sverige, Ove Karlsson, Kompetenscentrum Företagsledning, Sveriges Lantbruksuniversitet
14.45 Slutdiskussion och sammanfattning, Moderator Åsa Odell