Foto Jan Larsson 

 

Workshop Biokol, 2015-09-22

09.30

Välkomna, Erik Steen Jensen, SLU
 

09.40

Dansk forskning om biokol, Henrik Hauggaard-Nielsen, Roskilde universitet, Danmark, http://forskning.ruc.dk/site/person/hnie
 

10.25

Biokol i offentliga planteringar, Ann-Mari Fransson, SLU
 

10.50

Biokol i gröna tak, Tobias Emilsson, SLU
 

11.05

Klimat och energisystem, Cecilia Sundberg, SLU
 

12.30

Adsorption av bekämpningsmedel, Harald Cederlund/John Stenström, SLU
 

12.50

Erfarenhet av användning av biokol. Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
 

13.10

Mattias Gustafsson, Ecotopic. Projektpresentation via länk från Stockholm
 

13.30

Samtal om hur går vi vidare; vilka behov finns, kan vi göra något tillsammans? Intressanta forsknings /användningsområden och möjliga utvecklingsvägar. Inspel av Bengt Persson, samverkanslektor vid SLU, kring möjligheter att gå vidare