Foto Jan Larsson 

 

Nyhetsbrev

I den nedfällbara listen nedan kan du välja tidigare utskickade nyhetsbrev

 

 


Nyheter från Partnerskap Alnarp Visa webbversion

Färsk bild från Alnarp

Hösten är i antågande och vi har laddat med ovanligt många aktiviteter. Ta del av senaste nytt inom forskning, utbildning och utveckling via SLU Partnerskap Alnarp. Välkomna till våra aktiviteter eller att höra av er till oss!

Kommande seminarier

24 oktober
Trädgårdskonferens i Linköping

Politik, trender, forskning och vatten ? trädgårdskonferensen i Linköping den 24 oktober bjuder på många högaktuella ämnen. Kom och lyssna på intressanta föredrag och träffa kollegor från branschen.Mer >>>

8 november
Mer baljväxter på åkern och tallriken - hur kommer vi dit?

Syfte med detta seminarium är att sprida kunskap kring många aspekter av baljväxter. Målgrupp är alla som är intresserade av baljväxter för humankonsumtion. .Mer >>>

8 november
Alnarps mjölkdag

Bygga framgångsrik mjölkproduktion. Program finns inom kort, reservera gärna dagen.

15 november
Branschdag trädgård

Planeringen pågår. .Mer >>>

16 november
Agroforestry day 2017
Konferensen är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan praktiker, forskare, rådgivare, beslutsfattare och andra aktörer i Sverige, men också mellan aktörer som arbetar med agroforestry i olika delar av världen. Mångåriga erfarenheter från utvecklingssamarbete i syd kommer att ge inspiration till dagens utveckling i Sverige och kanske leda till framtida samarbeten. .Mer >>>

20 november
Så stoppar vi renkavle

Renkavle är ett svårbekämpat ogräs som just nu sprids på flera håll i landet. Har man fått in renkavle i sin odling, gäller det att arbeta med medvetna odlingsåtgärder för att hålla ogräset under kontroll.
Seminariet sammanfattar kunskapsläget och ger handfasta råd om hur spridning och förekomst av renkavle kan minskas. Mer >>>

23 november
Lantmästardagen


29 november
Workshop FRAS nr 1 Gallring

En workshop med tema gallringar med fokus på nya grepp på gallring i gran- och tallskogar.
.Mer >>>

29 november
Växtodling med sikte på nästa växtföljd ? historik och framtidsutsikter

.Mer >>>

5 - 6 december
Växjö möte

Förmedlar aktuell kunskap om södra Sveriges växtodling som kan vara underlag för utbildning och rådgivning under kommande vinter. .Mer >>>

8 dec
Alnarps nötköttsdag 2017

Tema: Större marknad och ökad produktion av svenskt nötkött
.Mer >>>


Bevattning bra för sparris
Det finns en hel del att vinna på behovsanpassad vattning av sparris. Utöver en högre och jämnare skörd ger det andra positiva bieffekter som att mikrolivet gynnas (vilket ger en bra markstruktur) och att plantan utvecklar en väl utvecklad plym som är bra för kommande skördar. Det visar Josefine Lindblad i ett examensarbete på Hortonomprogrammet. Hon har undersökt resultaten från vattning av grön sparris som styrs genom mätning av markfuktigheten.
Gödsla för biogas
Det finns väl utvecklade rekommendationer för gödsling av höstvete som går till spannmål eller foder. Men frågan är hur den lantbrukare bör göra som odlar helsädesvete som används för att framställa biogas. Lantmästare Kim Eriksson, som själv bor nära Jordberga biogasanläggning, har fördjupat sig i frågan. I ett examensarbete fyller han flera kunskapsluckor.
Framtidens grönsaksdisk
Vi kommer att äta ännu mer grönsaker. Aptiten för grönkål ökar, potatisen får en comeback men isbergssallad befinner sig i ett sluttande plan. Det är några av slutsatserna i rapporten "Framtidens grönsaksdisk".
Kurs i strategisk företagsledning vid SLU
Nu finslipas schemat för kursen i strategisk företagsledning. Kursen riktar sig till yrkesverksamma företagare och arrangeras av SLU och KCF. På schemat står internationella utblickar, marknadens utmaningar, nya tidens ledare och medarbetare ? och mycket mera.
Kontakt
Susanna Lundqvist - Frukt & grönt, Tillväxt Trädgård Jan Larsson - Marknad & Management
Anne-Charlotte Olsson - Animaliegruppen
Sven-Erik Svensson - Biobaserade industriråvaror
Lisa Germundsson - Växtodling livsmedel
Kristina Wallertz - skog.

Jan Larsson- Kommunikation, webmaster
Lena Johnson - Kansli
Lena Eskilsson - Ekonomi.

Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet är Lisa Germundsson och redaktör är Jan Larsson

Följ SLU Partnerskap Alnarp på sociala medier!

Partnerskap Alnarp på Twitter Partnerskap Alnarp på Facebook
Parterskap Alnarp, SLU
Trädgårdskonferens i Linköping
Sommargrödors multifunktionella egenskaper
Ämnesgruppmöte biobaserade industriråvaror
EftermiddagMer baljväxter på åkern och tallriken - hur kommer vi dit?
Alnarps mjölkdag
Bygga framgångsrik mjölkproduktionÄmnesgruppmöte Marknad och Management
FörmiddagÄmnesgruppmöte Animaliegruppen
EftermiddagÄmnesgruppmöte Skog
FörmiddagBranschdag Trädgård
Ämnesgruppmöte Växtodling
FörmiddagAgro Forestry 2017
Ämnesgruppmöte Frukt och Grönt
FörmiddagSå stoppar vi renkavle
Funderar du på ägarskifte?
Växtodling med sikte på nästa växtföljd - historik och framtidsutsikter
Workshop FRAS nr 1 Gallring
Växjö möte
5-6 decAlnarp nötköttsdag
Större marknad och ökad produktion av svenskt nötkött

 

2017 års datum för projektansökningar är 15 feb och 15 okt

 


Dokumentation
Konferenser 2017

 


Årets mentorprogram
Anmäl dig här!