Foto Jan Larsson 

 

Nyhetsbrev

I den nedfällbara listen nedan kan du välja tidigare utskickade nyhetsbrev

 

 


Nyheter från Partnerskap Alnarp Visa webbversion


Hej!

November är fyllt av ämnesgruppsmöten. En mängd olika brancher och representanter från akademins olika grenar möts då för att diskutera aktuella ämnen och projekt inom respektive område. Var finns kunskapsluckor och hur kan vi hitta nya lösningar på både nutida och framtida utmaningar? November bjuder även på Branschdag Trädgård, Alnarps Mjölkdag och Lantmästardagen. Här ges möjlighet att få träffa och inspireras av framstående forskare, envisa entreprenörer och snillrika studenter!

Vi ses!
Partnerskap Alnarp
Kommande mötesplatser

KLICKA PÅ RUBRIKERNA FÖR MER INFORMATION (förutom för ämnesgruppsmöten)

6 nov - Ämnesgruppsmöte: Marknad & Management

7 nov - Ämnesgruppsmöte: Biobaserade industriråvaror

8 nov - Ämnesgruppsmöte: Trädgård

9 nov - Ämnesgruppsmöte: Växtodling

14 nov - Branschdag Trädgård 2018
En näringslivsdag arrangerad av hortonom- och trädgårdsingenjörsstudenter vid SLU Alnarp.

16 nov - Ämnesgruppsmöte: Skog

16 nov - Fältvandring hos Stefan Olsson, Grevie: Mellangrödor efter färskpotatis

16 nov - Ämnesgruppsmöte: Animalieproduktion

20 nov - Alnarps Mjölkdag 2018

22 nov - Lantmästardagen 2018

4-5 dec - Växjö Möte 2018 - Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens
Partnerskap Alnarps årliga möte i Växjö då de senaste försöksresultaten och aktuell kunskap för södra Sveriges växtodling presenteras.

6 dec - Konferens om Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin
Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) bjuder in till en konferens i Alnarp.

6 dec - Alnarps Nötköttsdag 2018
Vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen.
Låga marktäckande buskar för offentliga miljöer

Buskar används flitigt i offentliga planteringar
då de inte bara ger fina säsongskvaliteter
såsom blomning, fruktsättning, höstfärger etc.,
utan har även viktiga tekniska och biologiska
kvaliteter som är avgörande för en hållbar
biologisk mångfald i städer och ekonomiskt
hållbara planteringar. I detta faktablad
presenteras en introduktion till en av
de mest använda växtgrupperna för offentliga
miljöer, nämligen låga marktäckande buskar.

>> Läs LTV-fakultetens faktablad 2018:15
Framtidens plast från potatis och vete: Let the Chemistry ?Play?

Kan vi designa framtida växter, potatis och
vete med dubbla funktioner? Kan de producera mat och foder samtidigt som de bidrar till smarta biobaserade material? I ett faktablad från LTV-fakulteten visar forskare vid SLU lovande möjligheter att skapa gröna kompositer från protein av potatis- och veterester med hjälp av kemiska hjälpmedel.

>> Läs LTV-fakultetens faktablad 2018:18

Sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper

Under 2017 genomfördes ett fältförsök med fokus på olika sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper när de odlades i renbestånd och i samodling med luddvicker. Allra bäst effekt mot ogräsen erhölls när bovete alt. oljerättika var ogödslade och samodlade med luddvicker.

>> Läs hela rapporten här

Skogsutvecklingstyper i urban skog

I ett masterprojekt utfört av Elias Halling, student vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning i Alnarp, undersöks dagens urbana skogsområden. Hur har de olika skötselmålen skapat den skogsstruktur och dynamik som finns idag? Ytterligare en frågeställning behandlar den urbana skogens landskapskontext och hur väl samspelet mellan den urbana skogen och landskapet kan ske.

>> Läs mer om projektet här

Tidsstudie för skötsel av kalvar i svensk mjölkproduktion

I ett examensarbete utfört av Johan Daniels, student vid Lantmästarutbildningen vid SLU i Alnarp, har arbetsbehovet för skötsel av mjölkdrickande kalvar undersökts på 16 medelstora och stora svenska mjölkgårdar. Undersökningen visar på stora variationer och att de dagliga rutinerna utgör det största delen av arbetet. Rutiner som kan förändras.

>> Läs mer om examensarbetet här

Har ditt företag eller organisation förslag till examensarbeten?

Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter i samarbete med våra medlemmar och som har en handledare och examinator vid SLU i Alnarp. Är din organisation medlemmar och har ni problemområden/frågeställningar som ni önskar lösa i kontakt med akademien?

>> Fyll i formuläret med era förslag!
Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och med anledning av den nya lagen vill vi informera våra läsare om vilka personuppgifter som finns sparade hos oss.

E-postlistan som används för att skicka ut detta nyhetsbrev innehåller ingen annan information än e-post-adresser (för prenumeranter utanför Sveriges lantbruksuniversitet). Vi använder inte adresserna i något annat syfte än att sprida information om universitetets verksamhet, och ger inte någon utomstående tillgång till listan. Om du vill avsluta din prenumeration är detta enkelt att göra genom att maila partnerskapalnarp@slu.se.

Om du vill läsa mer om hur Sveriges lantbruksuniversitet behandlar personuppgifter klickar du på denna länk.
Kontakt
Susanna Lundqvist -Trädgårdsgruppen
Jan Larsson - Marknad & Management
Anne-Charlotte Olsson - Animaliegruppen
Sven-Erik Svensson - Biobaserade industriråvaror
Lisa Germundsson - Växtodling livsmedel
Kristina Wallertz - Skog

Hanna Weiber-Post - Kommunikation
Lena Johnson - Kansli
Lena Eskilsson - Ekonomi

Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet:
Carl-Otto Swartz
Redaktör: Hanna Weiber-Post.

SLU´s hantering av databasuppgifter (GDPR)

Följ SLU Partnerskap Alnarp på sociala medier!

Partnerskap Alnarp på Twitter Partnerskap Alnarp på Facebook
Skriv ut nyhetsbrevet som pdf
Partnerskap Alnarp, SLU. 2018