Foto Jan Larsson 

 

Nyhetsbrev

I den nedfällbara listen nedan kan du välja tidigare utskickade nyhetsbrev

 

 


Nyheter från Partnerskap Alnarp Visa webbversion

Färsk bild från Alnarps egendom

En härligt avkopplande sommar önskar Partnerskap Alnarp!
Här är sommarläsning i form av senaste nytt från FoU-projekt, mötesplatser och Alnarp i media.
Vi ser fram emot att ses igen i höst!
Kommande seminarier

17 augusti, 24 augusti eller 14 september:
Visning av nya frukt- och bärsorter
De ansvariga för försöksodlingarna på Balsgård i Skåne och Öjebyn i Norrbotten välkomnar till visningar i augusti och september. På just de här fälten vaskas de allra bästa frukt- och bärsorterna inför framtiden fram!
Mer >>>


27 september:
Fältvandring: reducerad kväveförlust via skördade mellangrödor
I två fältstudier på Lilla Böslid vid Hushållningssällskapet i Halland undersöker Sveriges lantbruksuniversitet mellangrödor efter konservärt. Studierna finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning, Partnerskap Alnarp och HS Halland. Direkt efter skörd av konservärt i början av juli etableras några olika mellangrödor, bland annat oljerättika, bovete, honungsört och hampa i renbestånd, samt dessa i samodling med luddvicker. Mellangrödorna skördas för rötning i början av oktober. På så sätt ökas kväveeffektivheten samtidigt som miljöbelastningen från odlingssystemet minimeras. Tidigt skördade grödor som konservärter eller färskpotatis följs ofta av ett stort växtnäringsläckage. Detta kan bromsas av en mellangröda. . Mer >>>

9 November
Alnarps mjölkdag
Program kommer efter sommaren

15 november
Branschdag trädgård
Planeringen pågår.Mer >>>

16 november
Agroforestry day 2017
Konferensen är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan praktiker, forskare, rådgivare, beslutsfattare och andra aktörer i Sverige, men också mellan aktörer som arbetar med agroforestry i olika delar av världen. Mångåriga erfarenheter från utvecklingssamarbete i syd kommer att ge inspiration till dagens utveckling i Sverige och kanske leda till framtida samarbeten. .Mer >>>

23 november
Lantmästardagen


5 dec
Alnarps nötköttsdag 2017
Program kommer efter sommaren!

5 - 6 december
Växjö möte


Utöver ovanstående seminarier planeras ytterligare ett antal som vi återkommer till efter sommaren

 
Hur minimeras risken för bakterier i bladgrönsaker?
Ett projekt vid SLU Alnarp i samarbete med Sydgrönt visar vikten av hygienåtgärder i hela produktionskedjan från jord till bord.
Här testas framtidens växtodling
Rader av äppelträd i åkern och perenn spannmål. På SLU:s försöksstation i Lönnstorp testas framtida sätt att odla på i ett nytt större forskningsförsök.
På SLU i Alnarp odlas framtidens grödor
Linser är inte någon vanlig gröda på svenska åkrar idag, men kanske kan det bli det framöver.
Hur undviker man fuktskador i ridhus?
Ett examensarbete vid SLU Alnarp har undersökt vilka faktorer som påverkar om ridhus får problem med fuktskador och hur man bäst undviker det.
Biotronen visar framtidens grödor
Sveriges modernaste växtforskningsanläggning har just tagits i bruk på lantbruksuniversitetet i Alnarp.
Diskussion med forskare känd från SVT-dokumentären ”Sista skörden”
Den 15 juni fick SLU Alnarp besök av Tim Crews, forskningschef vid the Land Institute i Kansas, USA.
Äppelträd ska öka mångfalden i rågen
Är det en bra idé att plantera in träd och buskar i åkermark? Tester kring agroekologisk intensifiering pågår i forskningen vid BT/SLU Alnarp.
Nytt studentboende i Alnarp
Till hösten invigs ett nyrenoverat hus för studentboende med Alnarpsparken utanför fönstret.
Många vill läsa skog i Alnarp
Intresset inför höstens skogliga kurser i Alnarp är rekordstort. Detta kan läsas om i ett färskt Nyhetsbrev från Skog Alnarp.
Kontakt
Susanna Lundqvist - Frukt & grönt, Tillväxt Trädgård Jan Larsson - Marknad & Management
Anne-Charlotte Olsson - Animaliegruppen
Sven-Erik Svensson - Biobaserade industriråvaror
Lisa Germundsson - Växtodling livsmedel
Kristina Wallertz - skog.

Jan Larsson- Kommunikation, webmaster
Lena Johnson - Kansli
Lena Eskilsson - Ekonomi.

Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet är Lisa Germundsson och redaktör är Jan Larsson och Catherine Kihlström

Följ SLU Partnerskap Alnarp på sociala medier!

Partnerskap Alnarp på Twitter Partnerskap Alnarp på Facebook
Parterskap Alnarp, SLU