Foto Jan Larsson 

 

Nyhetsbrev

I den nedfällbara listen nedan kan du välja tidigare utskickade nyhetsbrev

 

 


Nyheter från Partnerskap Alnarp Visa webbversion


Välkommen till höstens mötesplatser!

Hösten är redan fylld med en mängd planerade aktiviteter och mötesplatser. Om du vill delta under workshopen om bekämpningsmedlet glyfosat är det hög tid att anmäla sig, sista anmälningsdag är IDAG den 3 september! Nytt för denna termin är att du kan skicka in förslag till examensarbeten via ett enkelt formulär på vår hemsida. Se länken nedan! Vi vill också belysa mottagaren av Mårten Carlssons pris 2018: Jan Larsson! Stort grattis!

Vi önskar er alla en energirik och inspirerande höst!
Partnerskap Alnarp
Kommande mötesplatser

11 sept - Framtidens mat - bönor och ärtor från svenska åkrar
En halvdag om baljväxter som arrangeras av forskningsprojektet New Legume Foods.

11 sept - Workshop om bekämpningsmedlet glyfosat
En workshop där SJV och KemI presenterar pågående konsekvensutredning av bekämpningsmedlet glyfosat.

19 sept - Fältvandring: Sommarmellangrödors multifunktionella egenskaper
Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper och dess markkolsbidrag

17 okt - Betydelsen av termen ’hållbarhet’ i de gröna näringarna
Ett seminarium med paneldebatt där termen hållbarhet, kopplat till de gröna näringarna, diskuteras.

18 okt - Alnarps grisdag 2018
En dag fylld av nyheter, erfarenheter och resultat från forskare och aktörer inom svensk grisproduktion

14 nov- Branschdag Trädgård 2018
En näringslivsdag arrangerad av hortonom- och trädgårdsingenjörsstudenter vid SLU Alnarp.

21 nov - Lantmästardagen 2018
OBS ska vara 22 nov
Lantmästarkårens näringslivsdag

4-5 dec - Växjö Möte 2018
Partnerskap Alnarps årliga möte i Växjö då de senaste försöksresultaten och aktuell kunskap för södra Sveriges växtodling presenteras. Preliminärt program ligger uppe på hemsidan.

 
Har ditt företag eller organisation förslag till examensarbeten?

Partnerskap Alnarp stöder examensarbeten som görs av studenter i samarbete med våra medlemmar och som har en handledare och examinator vid SLU i Alnarp. Är din organisation medlemmar och har ni problemområden/frågeställningar som ni önskar lösa i kontakt med akademien?

>> Fyll i formuläret med era förslag!
3 snabba frågor till Skogssällskapet

Lär känna Partnerskap Alnarps medlemmar! Under hösten kommer vi att ställa "3 snabba frågor" till nya medlemmar, för att ta reda på vilka ämnen som ligger högt på agendan just nu och varför de gick med i Partnerskap Alnarp. Först ut i serien är: Skogssällskapet (nya medlemmar sedan våren 2018).

>> Läs intervjun med Skogssällskapet

Bild: Harald Josephsson, Skogssälllskapet
Fotograf: Ulrika Lagerlöf

 
Bekämpningsstrategier mot hållbar produktion av jordgubbar i substrat

Jordgubbar är den viktigaste och mest värdefulla kultur i trädgårdsproduktion med ett uppskattat värde på 452 miljoner kronor, 2014. Ett sätt att förlänga odlingssäsongen har varit att börja odla i tunnlar samt i begränsat substrat, vilket har lett till behov av ny kunskap inom bland annat spridningen av rotpatogener, näringsstrategier och bevattningsstrategier.

>> Ta del av projektets slutrapport
SLU-forskare svarar på frågor om skogsbränder

I och med de stora bränderna i svenska skogar har många frågor uppkommit på ämnet skogsbränder. Vad orsakar en skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att brinna? Hur klarar träden och växterna branden? Anders Granström, skogsbrandforskare vid SLU och Anna-Lena Axelsson, forskare i skogshistoria och biologisk mångfald och koordinator för Program skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys ger svar på några av de vanligaste frågorna.

>> Frågor och svar om skogsbränder

 
Jan Larsson får Mårten Carlssons pris 2018

Partnerskap Alnarp gratulerar Jan Larsson som tilldelats Mårten Carlssons pris 2018. Ett välförtjänt erkännande till en mycket uppskattad kollega och lärare som vigt sin yrkeskarriär åt SLU och de gröna näringarna och som brinner för att samverka och knyta olika aktörer närmare varandra.

>> Läs motiveringen här

Jan Larsson, universitetsadjunkt vid SLU:s institution för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi i Alnarp. Fotograf: Marianne Persson
Digitalt hjälpmedel för att lokalisera infektionshärdar av bladmögel i ekologisk potatis

Potatisbladmögel, som orsakas av algsvampen Phytophthora infestans, är ett mycket stort problem både i potatisodling i Sverige och globalt. I Sverige står potatisodling för nära en tredjedel av jordbrukets användning av fungicider trots att den endast upptar en liten del av totala åkerarealen. I ett sidoprojekt till Vinnova-projektet EnBlightMe! vill forskare utveckla tekniken med drönarfotografering för att upptäcka infektionshärdar av bladmögel i ekologisk odling.

>> Läs projektrapporten här

 
Val av liggplats och väderskydd hos dikor vid utedrift vintertid

Hur påverkas dikor av att övervintra utomhus? Hur använder de mark och vegetation under den kalla årstiden och hur påverkas djurens beteende och val av vistelseområden av väder och vind? I ett nytt faktablad från LTV-fakulteten har förhållanden på sex olika gårdar runtom i Sverige undersökts.

>> Läs LTV-fakultetens faktablad 2018:9
Natur i jordbrukslandskap tveeggat vapen mot skadegörare

Att bevara naturliga livsmiljöer för fiender till organismer som skadar våra grödor kan vara en ren vinstaffär för lantbrukaren. Men ibland leder det tvärtom till större angrepp eftersom också skadegörarna gynnas. Det visar en stor internationell studie som 154 forskare från bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet har bidragit till.

>> Läs mer om studien

 
App håller koll på barkgnag

Med hjälp av en app i telefonen kan skogsägare
bedöma skador av kronhjort. Den nya appen
har utvecklats av forskare vid Lantbruksuniversitetet
i samarbete med Skogsstyrelsen.

>> Läs mer om projektet, finansierat av Partnerskap Alnarp, i Skog Alnarps nyhetsbrev

 
Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och med anledning av den nya lagen vill vi informera våra läsare om vilka personuppgifter som finns sparade hos oss.

E-postlistan som används för att skicka ut detta nyhetsbrev innehåller ingen annan information än e-post-adresser (för prenumeranter utanför Sveriges lantbruksuniversitet). Vi använder inte adresserna i något annat syfte än att sprida information om universitetets verksamhet, och ger inte någon utomstående tillgång till listan. Om du vill avsluta din prenumeration är detta enkelt att göra genom att maila partnerskapalnarp@slu.se.

Om du vill läsa mer om hur Sveriges lantbruksuniversitet behandlar personuppgifter klickar du på denna länk.
Kontakt
Susanna Lundqvist -Trädgårdsgruppen
Jan Larsson - Marknad & Management
Anne-Charlotte Olsson - Animaliegruppen
Sven-Erik Svensson - Biobaserade industriråvaror
Lisa Germundsson - Växtodling livsmedel
Kristina Wallertz - Skog

Hanna Weiber-Post - Kommunikation
Lena Johnson - Kansli
Lena Eskilsson - Ekonomi

Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet är
Lisa Germundsson och redaktör är Hanna Weiber-Post.

SLU´s hantering av databasuppgifter (GDPR)

Följ SLU Partnerskap Alnarp på sociala medier!

Partnerskap Alnarp på Twitter Partnerskap Alnarp på Facebook
Skriv ut nyhetsbrevet som pdf
Partnerskap Alnarp, SLU. 2018