Foto Jan Larsson 

 

Nyhetsbrev

I den nedfällbara listen nedan kan du välja tidigare utskickade nyhetsbrev

 

 


Nyheter från Partnerskap Alnarp Visa webbversion

Gå till hemsida | Skicka vidare | Avbeställ
Foto: Camilla Zakrisson Juhlin

Hej!

Kortare och kyligare dagar innebär gärna inomhusvistelse. Då passar det bra med kompetensutveckling. Just nu har vi många spännande och intressanta seminarier och evenemang. Bland annat kommer Växjömötet att arrangeras den 10-11 december och sista anmälningsdagen är den 16 november. Vi har listat mötesplatserna lite längre ned i nyhetsbrevet men du hittar dem även på webben. Klicka här för att komma till Partnerskap Alnarps webbplats. Där hittar du även mycket matnyttig information och kompetensutveckling i vår kunskapsbank.

Just nu jobbas det intensivt med höstens projektansökningar som kommit in till Partnerskap Alnarp. Ansökningarna behandlas i ämnesgrupperna och sedan beslutar styrgruppen om projektmedel i slutet på november. Har du en idé till ett projekt? Nästa tillfälle att ansöka om medel är med sista ansökningsdag den 15 februari 2020.

Varma hälsningar,

Carl-Otto och SLU Partnerskap Alnarp
Växjömötet 10-11 december

Nu är det dags igen för Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens i Växjö. Vi vill förmedla aktuell kunskap om södra Sveriges växtodling som kan vara underlag för utbildning och rådgivning under kommande vinter. Det är två späckade heldagar med bland annat ämnen som växtskydd, renkavle, ogräs bland och tillväxtreglering av oljeväxter, kvävestrategier i höst- och vårvete och förädling av vallväxter. Sista anmälningsdag är 16 november.

>> Läs mer och anmäl dig
Biologisk mångfald ger större skördar

En mångfald av olika pollinatörer och andra nyttoorganismer i ett odlingslandskap leder till att skörden blir större. Det visar en omfattande internationell studie där bland annat forskare från SLU medverkat. Jordbruksfält med större biologisk mångfald skyddas bättre från skadliga insekter, främjar pollinering och ger högre avkastning.

>> Läs mer
Använd hela växten- nya processade produkter från kålväxter

Ett sätt att öka konsumtionen av grönsaker kan vara att använda hela kålväxten som ingrediens i andra livsmedel. SLU och RISE, Jordbruk och livsmedel har genomfört en studie som beskriver möjligheten att framställa nya torkade produkter från sidoströmmar, dvs stam, blad och buketter från olika kålväxter, såsom broccoli, grönkål och vitkål.

>> Läs mer
Val av inhysningssystem och diskussioner kring förprövning av djurstallar

Den 14/10 var det Alnarps Grisdag 2019.
Dagen bjöd på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat, erfarenheter och tankar om nyheter med koppling till svensk grisproduktion.r, såsom broccoli, grönkål och vitkål.

>> Se videoinspelningen från hela dagen
Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling

En ny undersökningen på SLU visar på hur man i ekologisk äppelodling kan öka skörden av äpplen. Svampsjukdomar leder ofta till kraftigt reducerad produktivitet i ekologisk odling jämfört med IP-odling. Resultaten i projektet visar på att en blandning av växtoljorna tymol och eugenol vid behandling av ekologiska äpplen i fält, har en god effekt på lagringspotentialen.

>> Läs mer
Granbarkborreskador tema på FRAS-exkursion

Temat för höstens FRAS-exkursion (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige) var ?Granbarkborreskador och alternativ till gran?. Många är drabbade och främsta motmedlet är att hitta de angripna träden, avverka och snabbt få dem ur skogen. Ny teknik ger dock visst hopp inför framtiden. Fler undersöker även möjligheten att ersätta gran med andra trädsorter så som tall och lövskog.

>>Läs mer
Kommande mötesplatser

KLICKA PÅ RUBRIKERNA FÖR MER INFORMATION

13 november - Branschdag Trädgård i Alnarp
Ett årligt evenemang där blivande Trädgårdsingenjörer bjuder in företag, organisationer och intresserade för att möta, inspirera och nätverka.

13-14 november - Food Tech Lund 2019
An Outlook on how Food Tech can help to shape our Future Food system. (på engelska)

19 november - Alnarps Mjölkdag
Dagen vänder sig i första hand till mjölkproducenter, rådgivare och studenter. Programinformation publiceras inom kort.

25 november - Varför tjänar Kanadensiska lantbrukare pengar?
Larry Martin, en tungviktare inom lantbrukets (jordbruk och trädgård) företagsledning i Kanada gästar Alnarp.

26 november - Fältvandring Helgegården Skepparslöv
Etableringstidpunktens inverkan på några olika sommarmellangrödors markkolsbidrag och dess ogräsbekämpande egenskaper

27 november - Integrerad insektsbekämpning i höstraps
Seminariet belyser skadeinsektsproblemen och en pågående förändring i Sverige, naturliga fienders betydelse och vilka möjligheterna är att genom en ändrad odlingsteknik bättre utnyttja de naturliga begränsningsmekanismer som redan finns.

28 november - Filmvisning FIVE SEASONS: The Gardens of Piet Oudolf
SLU Alumn i Alnarp, i samarbete med Sveriges Hortonomförbund och Sveriges Arkitekter, visar filmen FIVE SEASONS: The Gardens of Piet Oudolf i Aulan i Alnarpsgården.

5 december - Alnarps Nötköttsdag
Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen. Programinformation publiceras inom kort.

10-11 december - Växjömötet
Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens. Syftet med konferensen är att förmedla de senaste försöksresultaten och aktuell kunskap för södra Sveriges växtodling, som underlag för rådgivning och utbildning kommande vinter och odlingssäsong.

23 januari - Alnarpskonferensen
Mer information kommer på www.slu.se/partnerskapalnarp

Nyheter i korthet

"Värt att veta" i Alnarp
I seminarieserien "Värt att Veta" vid SLU i Alnarp presenterar vi ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i populärvetenskaplig form. Här hittar du höstens program.

Svenskt jordbruk kan utnyttja kapital och sidoverksamheter mer effektivt
Effektiviteten i jordbruksverksamhet kan variera mellan olika regioner. För att se om det finns utrymme att öka effektiviteten har forskare från SLU och AgriFood Economics Centre undersökt skillnaderna i effektivitet mellan svenska län. Det största förbättringsutrymmet visade sig finnas i utnyttjandet av kapitalutrustningen.

En tvärvetenskaplig titt på rötter för att förbättra grödors produktivitet på hård jord
Torr och packad jord gör det svårt för rötter att växa. Tillväxten går långsammare och kräver mer energi, vilket leder till lägre produktivitet. Ett team av SLU-forskare, bestående av både växt- och markforskare, arbetar nu för att anpassa grödor till hårda jordar. Vete används som modellväxt och egenskaper hos rötter som kan bidra till högre avkastning identifieras.
Kontakt
Susanna Lundqvist -Trädgårdsgruppen
Jan Larsson - Marknad & Management
Anne-Charlotte Olsson - Animaliegruppen
Sven-Erik Svensson - Biobaserade industriråvaror
Carl-Otto Swartz - Växtodling livsmedel
Henrik Bohlenius - Skog

Camilla Zakrisson Juhlin - Kommunikation
Jeanette Donner - Kansli
Lena Eskilsson - Ekonomi

Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet:
Carl-Otto Swartz
Redaktör: Camilla Zakrisson Juhlin

E-postlistan som används för att skicka ut detta nyhetsbrev innehåller ingen annan information än e-post-adresser (för prenumeranter utanför Sveriges lantbruksuniversitet). Vi använder inte adresserna i något annat syfte än att sprida information om universitetets verksamhet, och ger inte någon utomstående tillgång till listan. Om du vill avsluta din prenumeration är detta enkelt att göra genom att maila partnerskapalnarp@slu.se eller avbeställa i länk i mejlhuvudet.

Om du vill läsa mer om hur Sveriges lantbruksuniversitet behandlar personuppgifter klickar du på denna länk.

Följ SLU Partnerskap Alnarp på sociala medier!

Partnerskap Alnarp på Twitter Partnerskap Alnarp på Facebook
Skriv ut nyhetsbrevet som pdf
SLU Partnerskap Alnarp, SLU. 2019