Foto Jan Larsson 

 

Nyhetsbrev

I den nedfällbara listen nedan kan du välja tidigare utskickade nyhetsbrev

 

 


Nyheter från Partnerskap Alnarp Visa webbversion


Hej!


Nu är våren på gång i nästa hela vårt avlånga land. Många är vi som ser fram emot en tid i grönskande landskap. I dagarna har styrgruppen för SLU Partnerskap Alnarp godkänt finansiering till 15 nya projekt under 2019. Läs mer om dem lite längre ned i nyhetsbrevet. Även några nya faktablad presenteras i nyhetsbrevet. Missa inte heller vår serie "3 snabba frågor", denna gång har turen kommit till Kullabergs Vingård.


Vi önskar er en trevlig läsning!

Soliga hälsningar,
SLU Partnerskap Alnarp
Kommande mötesplatser

KLICKA PÅ RUBRIKERNA FÖR MER INFORMATION

11 april - Värt att veta: Laga lagrad lök - ett tårdrypande föredrag
Vore det inte bättre om vi slapp att gråta när löken hackas? Lars Mogren, forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi berättar om lök. Föredraget ingår i Värt att veta ? en serie med öppna föreläsningar vid SLU Alnarp

6 maj - Förverkliga goda idéer med innovationsstöd
Välkommen på en informationsträff om innovationsstöd inom EIP-Agri

10 juni - För ett bättre landskap ? mer lövträd och effektiv naturvård
Skog Alnarp anordnar en exkursion Ekoparken Raslången för att se och prata om naturvårdshänsyn i den vanliga produktionsskogen samt att förmedla kunskap om andra trädslag än gran.

17 juni - Mark-kol
Mer information kommer

18 juni - Bioeconomy Business Development & Innovation
Mer information kommer

Projektmedel
Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 15 nya projekt under 2019. Sammanlagt kommer strax över 2,5 miljoner kronor att fördelas mellan de olika ämnesgrupperna, vilka bland annat berör bättre hållbarhet hos frukt och optimering av bladmögelbehandlingar i matpotatissorter.

>>Läs mer om vilka projekt som finansieras genom Partnerskap Alnarp
Förverkliga goda idéer med innovationsstöd

I Sverige avsattes 440 miljoner i Landsbygdsprogrammet till stöd för innovationsprojekt inom EU-satsningen, EIP-Agri, där EIP står för Europeiska innovationspartnerskapet. Syftet är ökad konkurrenskraft och hållbar produktion. Stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäringen. De första projekten startade 2016 och nu är det cirka 55 projekt som pågår eller har avslutas.

>> Läs mer och anmäl dig till informationsträffen

Fem filmer om frukt

Den 27 februari 2019 genomfördes en fruktträff. Här har vi intervjuat 5 av de föreläsare som deltog på träffen. Det är både forskare och företagare som berättar kort om innehållet från sin föreläsning. Bland annat berättar Helene Larsson Jönsson, forskare på SLU, om sitt projekt kring organisk kvävegödsling i äppelodling och Ibrahim Tahir, forskare på SLU, om fysiologiska skador på svensk frukt.

>> Titta på filmerna på vår Youtube-kanal

Faktablad om "Superbroccolin" Beneforte
Försöksodlingar av broccolisorterna ?Beneforte?och ?Ironman? har genomförts på flera platser i södra Sverige för att undersöka om odlingssäsonger och svenska förhållanden påverkar halterna av glukosinolater, vilka påstås minska risken för vissa sjukdomar. Försöken genomfördes under två odlingssäsonger och skördades i olika utvecklingsstadier och under två tillfällen på säsongen.

>>Läs LTV-fakultetens faktablad 2018:16
Nytt faktablad om digitaliserad grisproduktion

Befolkningstillväxten leder till en allt större efterfrågan på kött, särskilt grisprodukter. Vilka metoder krävs för att bidra till de enskilda djurens välfärd samtidigt som de stordriftsfördelar som kommer av intensiv uppfödning kan upprätthållas? Projektet syftade till att ge information och förbättra kunskapen om digitalisering på gårdsnivå samt möjligheter till samverkan mellan praktik och forskning.

>>Läs LTV-fakultetens faktablad 2019:5
Faktablad om smågrisdödlighet - ny länk

Trots många insatser är hög smågrisdödlighet fortfarande ett problem i kommersiell grisproduktion. Smågrisdödlighet förklaras av en rad olika faktorer, såsom suggans modersegenskaper, livskraft hos de nyfödda grisarna, diverse faktorer i närmiljön (temperatur, hygien och boxsystem) och skötselrutiner för att ta hand om de nyfödda grisarna.

>>Läs LTV-fakultetens faktablad 2019:2
Grön Entreprenör - 40 filmer om landsbygdsutveckling

Inom projektet Grön Entreprenör; landsbygdens kulturmiljöer ? forskningen visar vägen har man tagit fram ett 40-tal innehållsrika och inspirerande filmer för den som är intresserad av landsbygdsutveckling. Filmerna finns på Youtube och visar på föreläsningar av forskare och lärare från SLU samt landsbygdsföretagare som delar med sig av sina erfarenheter.

>> Se filmerna på Youtube på Fortbildning i Alnarp
3 snabba frågor till Kullabergs Vingård

Lär känna Partnerskap Alnarps medlemmar!
Vi ställer "3 snabba frågor" till nya medlemmar för att ta reda på vilka ämnen som ligger högt på agendan just nu och varför de gick med i Partnerskap Alnarp. I detta nummer presenterar vi Kullabergs Vingård (nya medlemmar våren 2019).


>> Läs mer om Kullabergs Vingård

SLU undersöker förutsättningarna för innovation inom bioekonomin

Den nuvarande utvecklingen inom bioekonomin kan leda till en grön omställning med minskad användning av fossila resurser och ökad användning av förnybara råvaror. Här finns stora utvecklings- och affärsmöjligheter bland annat genom förädling och nya biobaserade produkter.

Sverige har extra goda förutsättningar att ta täten i den bioekonomiska utvecklingen. I EU-projektet BioBIGG vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Research Institutes of Sweden (RISE) undersöka attraktiva affärsmöjligheter för produktion av innovativa produkter och tjänster inom bioekonomin i Skåne.

>> Detta görs genom en webbaserade enkät. Obs! Senaste inlämningen är den 14 april.

Forskarna bakom projektet välkomnar varje svar som ett värdefullt underlag för att identifiera drivkrafter och hinder för innovation av biobaserade produkter. Målet är att hjälpa företag framåt i innovationsprocessen.
>> Läs mer om projektet
Kontakt
Susanna Lundqvist -Trädgårdsgruppen
Jan Larsson - Marknad & Management
Anne-Charlotte Olsson - Animaliegruppen
Sven-Erik Svensson - Biobaserade industriråvaror
Carl-Otto Swartz - Växtodling livsmedel
Henrik Bohlenius - Skog

Camilla Zakrisson Juhlin - Kommunikation
Lena Johnson - Kansli
Lena Eskilsson - Ekonomi

Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet:
Carl-Otto Swartz
Redaktör: Camilla Zakrisson Juhlin

E-postlistan som används för att skicka ut detta nyhetsbrev innehåller ingen annan information än e-post-adresser (för prenumeranter utanför Sveriges lantbruksuniversitet). Vi använder inte adresserna i något annat syfte än att sprida information om universitetets verksamhet, och ger inte någon utomstående tillgång till listan. Om du vill avsluta din prenumeration är detta enkelt att göra genom att maila partnerskapalnarp@slu.se.

Om du vill läsa mer om hur Sveriges lantbruksuniversitet behandlar personuppgifter klickar du på denna länk.

Följ SLU Partnerskap Alnarp på sociala medier!

Partnerskap Alnarp på Twitter Partnerskap Alnarp på Facebook
Skriv ut nyhetsbrevet som pdf
SLU Partnerskap Alnarp, SLU. 2019