Foto Jan Larsson 

 

Nyhetsbrev

I den nedfällbara listen nedan kan du välja tidigare utskickade nyhetsbrev

 

 

Nyheter från Partnerskap Alnarp Visa webbversion

Färsk bild från Alnarp

God Jul och Gott Nytt år
Vi tackar för allt som varit 2017, tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och passar även på att hälsa alla välkomna 2018 på seminarier, i nya spännande projekt ...


Kommande seminarier

24 januari
Alnarpskonferensen 2018: Konsumenttrender och entreprenörskap

Inget är så hett som livsmedel just nu. Vi har passerat 10 miljoner människor i Sverige och snart 7 miljarder globalt. Alla ska få mat, inte bara mat utan god, hälsosam och gärna hållbar, etisk och närproducerad mat. Vi har på senare tid sett flera starka trender; hälsa, bekvämlighet, svenskt, ekologiskt, med mera. Var tar trenderna vägen, hur påverkar det livsmedelskedjan och hur kan man som entreprenör inom jordbruk och trädgård hänga med i svängarna?. Mer >>>

24 januari
Jordbearbetningsdagen

Tre stipendiater beskriver hur deras nytänkande rörande markbördighet, jordbearbetning, mellangrödor, etableringsmetoder etc. kan tillämpas i sydsvensk växtodling.. Mer >>>

26 januari
Silviculture of bircch

A workshop with focus on silviculture of birch. We will discuss two different aspects of birch management, as naturally regenerated in coniferuous/mixed stands or as planted birch of improved breeding material... Mer >>>

5 februari
Framtidstro och utmaningar för företag inom jordbruks-, skogs- och trädgårdsnäringarna i nordvästra Skåne

Verksam i nordvästra Skåne? Se hit!
Hur står det till med utvecklingspotential, framtidstro och tillväxt i de gröna näringarna i nordvästra Skåne?
SLU Alnarp har genomfört ett forskningsprojekt om framtidstro och tillväxt hos dessa företag, finansierat av Stiftelsen Gripen och i samarbete med LRF Skåne.
Inspiration och föredrag den 5 februari i Grevieparken, Båsatd, med bl.a. Anneli Hulthén, landshövding, Göran Persson, f.d. statsminister och Palle Borgström, ordf. LRF. Mer >>>

27 februari
New research on regeneration issues with focus on Scots pine and Norway spruce

A workshop with focus on regeneration of Scots pine and Norway spruce. During the workshop, we deal with short term issues, such as seedling survival and vitality, but also with the important long-term perspectives of the future forest. Mer >>>


Middag på Slottet i Alnarp
Skånska Lantmästarklubben, Sveriges Hortonomförbund och Skånska Agronomklubben anordnar tillsammans med Partnerskap Alnarp en middag på slottet! Välkommen att mingla med nya och gamla vänner och bekanta
Inspirationsdag för de gröna näringarna i nordvästra Skåne
Hur står det till med utvecklingspotential, framtidstro och tillväxt i de gröna näringarna i nordvästra Skåne?
Ny utgåva av Branschbeskrivning Trädgård
Uppdateringen av Branschbeskrivning Trädgård är klar. Branschbeskrivningen ger en helhetsbild av trädgårdsbranschen och dess betydelse i samhället, främst nationellt men även ur internationell synvinkel. Värdet av den svenska trädgårdsbranschen uppskattas till 32 miljarder kronor och ger sysselsättning åt nästan 70 000 personer, på hel eller deltid.
Spelar odlingssystemet någon roll? Effekter på kvaliteten hos grönsaker i Önnestad odlingssystemförsök
Sedan 1987 har ett fält utanför Önnestad i nordöstra Skåne använts för att studera långtidseffekter av olika odlingssystem och växtföljder med lantbruksgrödor. Under 2000-talet har lök, morötter och rödbetor adderats till några av växtföljdsomloppen.
Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök
Svensk lökproduktion står inför stora utmaningar framöver. Hur ogräset ska hanteras i lök som sås direkt i fält är en av de största utmaningarna. Flera effektiva ogräsmedel bland annat Stomp och Totril har förbjudits i lök under senare år. Det är framför allt på fält med en stor ogräsfröbank som det är svårt att klara ogräsen med de nuvarande ogräsmedlen. Den sådda lökens långsamma start och dess glesa öppna växtsätt gör att grödan inte har så stor konkurrenskraft mot ogräset. Detta leder till att det finns ett mycket stort behov av ogräsbekämpning under hela kulturtiden, från sådd till skörd.
Kontakt
Susanna Lundqvist - Frukt & grönt, Tillväxt Trädgård Jan Larsson - Marknad & Management
Anne-Charlotte Olsson - Animaliegruppen
Sven-Erik Svensson - Biobaserade industriråvaror
Lisa Germundsson - Växtodling livsmedel
Kristina Wallertz - skog.

Jan Larsson- Kommunikation, webmaster
Lena Johnson - Kansli
Lena Eskilsson - Ekonomi.

Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet är Lisa Germundsson och redaktör är Jan Larsson

Följ SLU Partnerskap Alnarp på sociala medier!

Partnerskap Alnarp på Twitter Partnerskap Alnarp på Facebook
Parterskap Alnarp, SLU