Foto Jan Larsson 

 

Nyhetsbrev

I den nedfällbara listen nedan kan du välja tidigare utskickade nyhetsbrev

 

 


Nyheter från Partnerskap Alnarp Visa webbversion

Färsk bild från Alnarp

På gång i mars

När snön bäddar in Alnarpsparken i fluffiga kristaller är det visserligen vackert som en saga, men nu vill vi ha vår, värme och fågelsång. Och nu drar vårens omgång av ämnesgruppmöten igång! Vill du veta mer om vårens möten så tveka inte att höra av dig. (Se våra kontaktuppgifter längst ner i brevet.)

Varmt välkommen!
Välkommen till PA:s ämnesgruppmöten

Under våra populära ämnesgruppmöten stämmer vi av aktuella frågor inom just din bransch, ser på inkomna ansökningar och diskuterar kommande mötesplatser och händelser. Som partner hör du till minst en ämnesgrupp, efter eget intresse. Om du är intresserad av fler grupper är du välkommen att kontakta kansliet!


Ämnesgruppmöten i mars 2018

- Marknad & Management, 6 mars

- Biobaserade industriråvaror, 7 mars

- Trädgård, 8 mars

- Animalieproduktion, 9 mars

- Kommunikation, 12 mars

- Skog, 15 mars

- Växtodling, 16 mars


Cideräpplen i Sverige

Både i Sverige och utomlands ser vi ett starkt ökande intresse för äppelcider som producerats genom jäsning av must. Denna cider kan tillverkas av olika sorters äpplen. En av de mest populära cidersmakerna, besk med hög sötma, odlas främst i England, Frankrike och Spanien. Eftersom dessa sorter ofta är senmognande är frågan vilka av dem som klarar ett svenskt klimat.

> Läs mer om denna rapport
Jämförelse mellan järntilldelning via injektion alternativt järntorv (Torvojärn Extra) till smågrisar

Grisar föds med en begränsad mängd järn och grisar som inte har tillgång till jord att böka i, måste ges järntillskott för att förebygga anemi och dålig tillväxt. Detta järntillskott kan ges på olika sätt. En studie inom lantmästarprogrammet vid SLU i Alnarp har analyserat olika former av järntillskott genom att mäta tillväxt och Hb-värden hos två smågrisproducerande besättningar i Skåne.

> Läs mer om denna studie
Tillväxt i svensk sparrisproduktion ? en kunskapssammanställning

I ett projekt inom Tillväxt Trädgård har kunskapsläget inom sparrisproduktion sammanställts. Det övergripande målet för projektet har varit att sammanställa kunskap för att höja skördarna och lönsamheten i svensk sparrisproduktion.

> Läs mer om detta projekt
Samodlade sommarmellangrödor snärjer ogräsen

Under 2017 genomfördes ett fältförsök med fyra olika sommarmellangrödor. Här undersöktes dess ogräsbekämpande egenskaper både när de odlades i renbestånd samt i samodling med luddvicker. Mellangrödorna såddes i början av juli och var ogödslade resp. gödslade med 40 kg ammoniumkväve per ha i form av biogasgödsel. Försöket finansierades av Partnerskap Alnarp (PA-projekt 1044) och det var placerat på en lätt sandjord vid Norra Åsum, söder om Kristianstad.

> Läs mer om detta fältförsök
Nya kurser och masterprogram på Campus Alnarp

Vill du bredda din kompetens eller utveckla dina kunskaper? Varför inte läsa en fristående kurs på hel- eller halvfart på Campus Alnarp! Du kan välja att läsa allt från ledarskap, smart mat och kommunikation i dagens och morgondagens samhälle till gröna tak. På hel- eller halvfart och på distans.

> Läs mer om nya kurser och program

Följ SLU Alnarp i kampanjen #pluggagrönt

I den nya kampanjen #pluggagrönt kan du följa med i vad som händer på Alnarp. Studenter berättar om sin vardag och du kan följa dem och se bilder på Instagram, Facebook och YouTube.

> Läs mer om #pluggagrönt här
Kontakt
Susanna Lundqvist -Trädgårdsgruppen
Jan Larsson - Marknad & Management
Anne-Charlotte Olsson - Animaliegruppen
Sven-Erik Svensson - Biobaserade industriråvaror
Lisa Germundsson - Växtodling livsmedel
Kristina Wallertz - skog

Hanna Weiber-Post - Kommunikation
Lena Johnson - Kansli
Lena Eskilsson - Ekonomi

Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet är
Lisa Germundsson och redaktör är Hanna
Weiber-Post.

Följ SLU Partnerskap Alnarp på sociala medier!

Partnerskap Alnarp på Twitter Partnerskap Alnarp på Facebook
Parterskap Alnarp, SLU