Foto Jan Larsson 

 

Odling av baljväxter, 2015-02-09

Program:
10.00 Inledning, Lisa Germundsson, Partenskap Alnarp, Mats Pettersson, Hushållningssällskapet och Linda Larsson, Länsstyrelsen
- Teori: Därför bör man odla baljväxter. Så uppnås bästa kvävefixering. (Georg Carlsson)
- Praktik: (Per Modig och Georg Carlsson). Avbrott för lunch vid kl 12.
- Växtföljd
- Sortval
- Etablering
- Odlingsteknik
- Ogräshantering
- Växtskydd
- Skörd
- Torkning och rensning
- Marknad
14.30 Stefan Haase, gamla gotländska sorter
15.15 Avslut