Foto Jan Larsson 

 

Mjölkningsroboten – hur utnyttjar vi den på bästa sätt, 2014-12-05

09.00 Optimal kotrafik, Anders Herlin, SLU
 
10.00 Foderstrategi för att locka korna in i roboten Sofi Öhlund, Växa Sverige
 
10.30 Informationsflödet från roboten – hur får vi tag i det Sofi Öhlund, Växa Sverige
 
11.15 Roboten och mjölkkvalite, Inger Andersson, LRF Mjölk
 
12.30 Robotpyramiden Håkan Landin, Växa.