Foto Jan Larsson 

 

Biogas från skånsk betblast – potential, teknik och ekonomi, 2014-11-26

13.00 Lisa Germundsson, Inledning och välkomsthälsning, Partnerskap Alnarp
 
13.05 Emma Kreuger, LTH: Introduktion till projektet
 
13.15 Thomas Prade, SLU & LTH: Kostnader i skörd och lagring
 
13.30 Emma Kreuger, LTH: Biogaspotential före och efter fraktionering samt inverkan av skördetid och sortval
 
13.45 Irene Bohn, NSR: Hur skulle betblast kunna användas på NSR?
 
13.55 Mikael Lantz, LTH: Ekonomi i biogasproduktion från betblast
 
14.10 Pia Ekelund Biogastekniker Jordberga Biogas: Kan betblast användas på Jordberga till biogas?
 
14.55 Lovisa Björnsson, LTH: Uppfyller biogas från betblast EUs hållbarhetskriterier för biodrivmedel?
 
15.10 Emma Kreuger, LTH: Slutsatser från projektet
 
15.20 Sven-Erik Svensson, SLU: Frågor, förslag och kommentarer från åhörare