Foto Jan Larsson 

 

Framtidsseminarium - skånskt jordbruk 2025, 2014-11-12

  Program
 
13.00 Välkomna! Bengt Holgersson, ordförande i Hushållningssällskapet Malmöhus
 
13.05 Innovation och tradition: Var står vi? Vart går vi? Universitetslektor Per Frankelius, Linköpings universitet
 
 
14.05 Skånskt lantbruk 2020. Presentation av utredningen. Lantbruksekonom Lars Jonasson, Haraldsmåla
 
14.30 Kaffe
 
15.00 Vad betyder SLU Alnarp för utvecklingen av skånskt lantbruk? Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp
 
15.20 Hushållningssällskapets roll för Skånskt lantbruk i framtiden. Sven Fajersson, VD Hushållningssällskapet Skåne, Erik Stjerndahl, VD HIR Skåne
 
15.40 Frågor, diskussion