Foto Jan Larsson 

 

Rapsdagen 2014, 2014-03-06

   
Välkomna, inledning. Henrik Strindberg, Sveriges frö- och oljeväxtodlare, Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp
Marknaden och produktkvalitet för rapsolja - Håkan Svensson, AarhusKarlshamn, AAK
Del 1
Del 2
Marknad och produktkvalitet ur ett småskaligt perspektiv, Erik Nilsson, VD Gunnarshög gård
  Marknaden för rapskaka som foder ? Tamer Umdu, Lantmännen

Rapskaka som foder, önskvärda egenskaper ? Christian Swensson, SLU
  Framtidens rapsodling, utmaningar för uthållig odling Pollinatörer och neonikotinoider - Torsten Raebeck Pedersen, SJV och Maj Rundlöf, Lunds universitet

Insektspollinering som odlingsåtgärd i uthållig rapsodling - Sandra Lindström, HS Kristianstad/SLU/Lunds universitet
  Integrerat växtskydd och ogräskontrolll i oljeväxter - Anders TS Nilsson, SLU