Foto Jan Larsson 

 

Alnarps potatisdag, 2014-02-12

  Öppning, Ulrika Carlson-Nilson och Siri Caspersen
 
  Jannie Hagman, SLU: Rotutveckling och näringsupptag i några olika potatissorter
 
  Bakhtiyor Pulatov, LU: The effect of climate change on potato crop and pest – a case study of the Colorado Potato Beetle
 
  Fredrik Fernqvist, SLU: Potatiskonsumenten – Förändrade konsumtions-vanor och faktorer bakom konsumenternas val av potatis.

 
  Mariette Andersson, SLU: Nya potatiskvalitéer – ersätter fossila oljan i framtiden.
 
  Erik Andreasson, SLU: Utveckling av markörer och kloning av resistensgener mot Phytophthora infestans i potatisklonen SW93-1015
 
  Henrik Knutsson, Lyckeby Starch: Kalium – bladskaftsanalyser i stärkelsepotatis