Foto Jan Larsson 

 

Potatis – bladmögelsäsongen 2014 och utvecklingen framåt, 2014-11-05

  Program
 
13.00 Välkomna! Helene Andersson, LRF
 
13.05 Praktiska erfarenheter av potatisodling och bladmögel 2014 Magnus Axelsson, potatisodlare, Vallberga
 
13.20 Försöksresultat från bekämpningsstrategier mot bladmögel 2014 och 30 år tillbaka. Lars Wiik, Hushållningssällskapen/Husec
 
13.40 Bladmögelstudier – genotyper, förökning och marksmitta Björn Andersson, SLU
 
14.00 Alternaria och nya alternativ vid bladmögelbekämpning Erland Liljeroth/Anders TS Nilsson, SLU
 
14.15 Prognosmodeller – erfarenheter hittills och utveckling framöver Louise Aldén, Jordbruksverket
 
15.00 Odlingsfaktorer som kan förbättras som komplement till kemisk bekämpning, samt erfarenheter från Finland. Pauliina Jonsson, Växa Sverige
 
15.15 En rådgivares sammanfattning av odlingssäsongen 2014 och hur vi går vidare. Magnus Melin, Växa Sverige
 
15.30 Frågestund och diskussion Anders TS Nilsson, SLU
 
16.00 Avslutning