Foto Jan Larsson 

 

Surr på fälten ger klirr i kassan, 2014-11-14

10.00 Inledning och presentation av seminariet Jonny Ulvtorp JU INFO, Rektor Robert Karlsson Naturbruksgymnasiet Nuntorp hälsar välkommen
 
10.10 Behov av pollinering i det öppna jordbrukslandskapet, Hasse Eriksson, Lantbrukare
 
10.25 Mångfald på slätten, pollinatörer i blomrika kantzoner, Ann-Marie Dock-Gustavsson Jordbruksverket
 
10.40 Det blommande fönstret vilka växter levererar pollen i Ransta, Matias Köping, Biodlare
 
11.00 Erfarenheter av en god pollinering i fröodlingen Magnus Karlsson Lantmännen
 
11.15 Olika pollensorter och deras betydelse i binas kostcirkel, Prof Ingemar Fries, SLU
Ingemar Fries är professor i biodling, särskilt bisjukdomar, vid Sveriges lantbruksuniversitet. Några av forskargruppens i Uppsala mest citerade forskningsbidrag internationellt omfattar beskrivning och karakterisering av den nya biparasiten Nosema ceranae, omklassificering av yngelrötebakterien Paenibacillus larvae, etablering av nya subkliniska diagnosmetoder för yngelröta, dokumentation av resistensmekanismer hos bisamhällen mot varroakvalster, påvisande av venerisk överföring av virusinfektioner hos honungsbin, molekylär karakterisering av virusinfektioner hos honungsbin samt dokumentation av probiotiska bakteriers från honungsblåsan betydelse för infektionssjukdomar hos bin. Forskningen spänner över grundforskning kring värd-parasitinteraktioner till tillämpade studier för bättre bihälsa.
12.45 Pollinatören - Best Practice Thomas Dahl Biodlingsföretagarna
 
13.00 Nutrition and health in honey bees, Professor Karl Crailsheim, Department for Zoology, Österrike
http://www.uni-graz.at/~crailshe/
14.00 Paneldebatt och frågestund, deltagande föreläsare (i huvudsak på engelska)
 
14.50 Sammanfattning, Jonny Ulvtorp

 
Ladda hem filmer från seminariet:Fil 1 Fil 2 Fil 3
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.