Foto Jan Larsson 

 

Nya innovativa lösningar för ökad biogasproduktion baserad på vall, halm och mellangrödor i synergi med livsmedelsproduktion, 2014-06-03

09.15 Välkomna - Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp
 
09.25 Biodiversitet och bioenergi - målkonflikt eller synergieffekt Urban Emanuelsson, SLU
 
09.50 Mångfunktionell vall på åker och marginalmark – hur mycket biomassa, biogas och biogödsel blir det? Georg Carlsson, SLU
 
10.10 EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel Serina Ahlgren, SLU
 
10.50 Biogasproduktion från vall på marginalmark - hur möter det hållbarhetskriterierna? Thomas Prade, SLU
 
11.10 Förbehandling av vall och våtmarksgräs som biogassubstrat vid Karlskoga Biogas AB Björn Goffeng, Biomil
 
11.40 Lunch bland elefantgräsen på Trädgårdslab. Anders Nilsson, SLU, berättar om elefantgräsens historia och potential.
 
13.00 Vall till biogas i en skånsk växtföljd – hur hållbart är det? Lovisa Björnsson, LTH
 
13.20 Kasserat ensilage som biogas-substrat - en outnyttjad resursCarina Gunnarsson, JTI
 
13.40 Förbehandling av halm - ger det mer biogas och till vilken kostnad? Anna Schnürer, SLU, Åsa Davidsson, LTH och Peter Berglund, Grontmij
 
14.10 Mellangrödor som biogassubstrat för hållbara odlingssystem Torgil Johansson, SB3 och Sven-Erik Svensson, SLU
 
14.50 Vilka substrat väljer biogasanläggningarna ur ekonomisk synpunkt – ensilage från marginalmarker eller helsäd från åker? Mikael Lantz, LTH och Håkan Rosenqvist
 
15.20 Tankar om styrmedel och förutsättningar för investering i växtbaserad biogasproduktion Camilla Lagerkvist Tolke, Jordbruksverket
 
15.40 Avslutande diskussion Georg Carlsson och Sven-Erik Svensson, SLU