Foto Jan Larsson 

 

Seminarium Växtnäringsbevattning 2014, 22 okt 2014

09.10 Basics of fertigation Basics of fertigation Peter de Vries, fertigation expert at Yara, Holland Chemical water quality, pH and pH steering, electric conductivity
 
09.40 Växtnäringsbevattning och recirkulering – möjligheter och risker. Beatrix Alsanius, SLU Alnarp Rening vid recirkulering, sjukdomsproblematik, organiska ämnen i bevattningsvatten.
 
10.50 Conventional production Peter de Vries, fertigation expert at Yara, Holland Calculation of the nutrient solution in mg/l and mmol Mixing stock solutions. From recipe to practice. Substrate considerations.
 
13.00 Conventional production, continued Peter de Vries, fertigation expert at Yara, Holland Interpreting analyses to change the nutrient solution. Calcium and how to help the plant to take up Calcium.
 
13.45 Ekologisk odling i växthus Kristina Homman, rådgivare ekologisk trädgårdsproduktion och projektledare, Länsstyrelsen Dalarna. Gödsling i tomat efter Spurway-analys och kulturens näringsbehov Näringsbevattning med ekologiska gödslingsmedel vinass, urin, blodmjöl etc, som en del av gödningsstrategin i ekologisk tomatodling Hur ekologiska gödningsmedel fungerar i droppbevattningssystem och vad man ska göra för att det ska fungera bra
 
14.45 Summering
 
Ett par länkar:
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/p7112.html
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo07_20.pdf