Alnarps Jordbruks- & Trädgårdskonferens 2014

09.30

GEMENSAM INLEDNING (Aulan, Alnarpsgården)  
Vikten av samverkan mellan forskning, rådgivning och praktik - så möter vi utmaningarna för livsmedel och den biobaserade ekonomin.
Talare: Kent Johansson, EU-parlamentariker i forsknings- och jordbruksutskotten Johan Schnürer, vicerektor SLU, Bengt Persson, LRF, ordförande SLF, Ulrik Lovang, ordförande i branschrådet för lantbrukets rådgivningsföretag. Moderator: Lennart Wikström

  Trädgård; lokal Västan
Moderator: Malin Hultberg och Gunilla Nordberg
Husdjur; lokal Myllan
Moderator: Anders Herlin
Växtodling: lokal Terra Nova
Moderator: Erland Liljeroth
11.15 Att leda sig själv och sina anställda, Peter Lundqvist, SLU, Anna Wall, LRF Konsult och Johanna Pommer, Splendor plant Bygg rätt, bygg säkert. Vad händer om olyckan är framme? Christer Nilsson, SLU, Maria Mickelåker, Hushållningssällskapet Kristianstad och Thuve Yngveson, Björkliden Integrerat växtskydd - vad gäller? Agneta Sundgren, SJV, Nils Yngveson, HIR Malmöhus och Anders TS Nilsson, SLU
   
13.15 Integrerat växtskydd i växthus, fruktodling och på friland? Agneta Sundgren, SJV, Marco Tasin, SLU, David Hansson, SLU och Anna-Mia Björkholm, Hushållningssällskapet Kristianstad Mjuka golv – viktigt för klövar, ben och komfort Christer Bergsten, SLU, Sebastian Lundin, Skånesemin och Fredrik Lindeberg, Olof Lars Gård, Tvååker Ogrässtrategier & herbicidresistens Anders TS Nilsson, SLU, Henrik Hallqvist, SJV, Rikard Andersson, HIR Malmöhus och Nils-Gustav Nilsson, Planagården
 

 

14.45 Växthus - nyheter inom teknik och miljö Resurssnåla tekniska system för växthus, Sven Nimmermark, SLU, Nyheter inom växthusodlingen och behov för framtiden, Inger Christensen, Grön kompetens och Bengt Jönsson, Trädgårdsmästarens kryddor, Löddeköpinge Lean i lantbruket Hans Andersson, SLU, Ove Karlsson, Hushållningssällskapet Halland och Lars Svensson, Sibbarps prästgård Bladmögel och andra utmaningar i potatisodling Erland Liljeroth, SLU, Louise Aldén, SJV och Torsten Andersson, Granhill
15.50
-
16.30

GEMENSAMT AVSLUT (Terra Nova) Så gör vi! Så skapar vi ett stärkt kunskapsflöde mellan forskning, rådgivning och näring, för ökad lönsamhet och utvecklingskraft i de gröna näringarna. Medverkande: Johan Schnürer, SLU, Lena Strålsjö, SLF och Ove Karlsson, Hushållningssällskapet Halland. Moderator: Lennart Wikström