Foto Jan Larsson 

 

Regional Växtodlings- och Växtskyddskonferens Växjö, 2014-12-03..04

Konferensrapporten i sin helhet
    Program onsdag 3 dec
09.00 Välkommen till den 42:a konferensen
Dave Servin
& Lisa Germundsson, SLU
09.05 Försöksåret 2014. Nystartade försöksserier. Presentation Sverigeförsöken Ola Sixtensson, Hushållningssällskapet Malmöhus Mattias Zetterstrand, Hushållningssällskapet Kristianstad Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland
09.20 Nya Landsbygdsprogrammet Christina Nordin, Jordbruksverket
09.50 Kaffe
  Ogräs och Växtskydd
10.20 IPM i praktiken Agneta Sundgren, Jordbruksverket
10.40 Aktuella ogräsresultat 2014 Henrik Hallqvist, Jordbruksverket Alnarp
11.10 Sulfonylurearesistens i praktiken Margareta Björk, Växa Sverige
11.20 Överlevnad och spridning av ogräs Lars Andersson, SLU Uppsala
11.40 Såtidpunkter, sorter och utsädesmängder i renkavleproblematiken Anders TS Nilsson, SLU Alnarp
12.00 Lunch
13.00 Svampbekämpningsförsök i stråsäd 2014 Louise Aldén, Gunilla Berg, Jordbruksverket Alnarp
13.30 Hvedens gulrust - de store udfordringer Mogens Støvring Hovmøller, Annemarie Fejer Justesen och Jens Grønbech Hansen Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
14.00 Gulrost- diskussion och frågestund Gunilla Berg, Mogens S Hovmøller
14.15 Frilevande nematoder Maria Viketoft, SLU Uppsala
14.35
15.00 Kaffe
15.30 Vetemästaren Anders Fällman, tidningen Lantmannen Johan Karlzén, Sveriges spannmålsodlare
15.45 Vad krävs för att få 15 ton höstvete? Göran Bergkvist, SLU Uppsala
16.15 Stråförkortning och dess efekter (L5-1050) Anders Adholm och Anders Pålsson, HIR Malmöhus
16.30 Hushållningssällskapet Skåne Sven Fajersson, HS Kristianstad Per-Göran Andersson, HS Malmöhus
16.50 Slut
   
19.00 Konferensmiddag
  Program torsdag 4 dec
  Vall och grovfoder
08.15 Vallfröblandning för breddat skördefönster (L6-4562) Nilla Nilsdotter-Linde, SLU Uppsala Jan Jansson, HS Sjuhärad
08.35 Kvävegödslingsstrategier till blandvall (L6-5071) Ola Hallin, HS Sjuhärad
08.55 Grovfoderverktyget Hans Hedström, Linda af Geijersstam, HS Kalmar-Kronoberg-Blekinge
09.15 Stallgödsel på hösten i vall Sofia Delin, SLU Skara
09.35 Kaffe
10.05 Sortprovning i olika vallarter Magnus Halling, SLU Uppsala
10.25 Majsmott-ett ökande problem Louise Aldén, Jordbruksverket Alnarp
Växtnäring
10.40 Kvävestrategier i höstvete (L3-2290) Anna-Karin Krijger, HS Skaraborg Gunilla Frostgård, Yara Karin Hamnér, SLU Uppsala
11.10 Organiska gödselmedel i höstvete och havre (D3-2501, D3-2502) Sofia Delin och Lena Engström,  SLU Skara
11.30 Precisionsgödsling med hjälp av satellitkartor Henrik Stadig, HS Skaraborg
11.45 Utveckling av Greppas växtnäringsbalanser Hans Nilsson, Länsstyrelsen Skåne
12.05 Lunch
Växtodling
13.05 Cofoten 2, nytt program för växtnäringsbalanser och klimatberäkning Cecilia Linge, Jordbruksverket Alnarp
13.15 Gödslingsförsök i höst- och vårraps Albin Gunnarsson, Svensk Raps
13.30 Ny såteknik i raps Camilla Persson, HIR Malmöhus
13.50 Bladmögel i potatis - var kommer smittan från? Björn Andersson, SLU Uppsala
14.10 Bladmögelförsöken 2014 (L15-7101) Lars Wiik, HUSEC
14.25 Betning mot stråsädens utsädesburna sjukdomar; Historik, aktuella försöksresultat och nuläget i Sverige Lars Wiik och Toma Magyarosi, Hushållningssällskapet Malmöhus
14.35 Framsteg inom sockerbetsforskningen Joakim Ekelöf, NBR
14.55 Avslutning, Lisa Germuindsson och Dave Servin
15.00 Kaffe