Foto Jan Larsson 

 

Svidknott - övervakning och bekämpning med hjälp av dofter, 2014-09-09

10.00 Välkomna! Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp
 
10.05 Utveckling av doftbaserad bekämpning av blodsugande insekter - hur gör vi? Malariamygg som exempel. Rickard Ignell, professor och prefekt vid institutionen
 
10.35 Identifiering av dofter som attraherar svidknott. Elin Isberg, doktorand
 
10.50 Midgetrap - Development of an affordable, non-powered odour-baited trap, for biting midges, Daniel Bray, Post-Doc.
 
11.00 Diskussion alla; Finns intresse/behov av att arbeta vidare med svidknott? Om ja - hur kan vi gå vidare med fältförsök etc? Finns intresse av samarbete kring andra