Foto Jan Larsson 

 

Alnarps Grisdag, 2014-10-03

Program

Moderator: Mattias Espert, ordförande i Skåne och Blekinges Grisproducenter

09.00

Registrering, kaffe med fralla

09.20

Inledning

09.30

Jordbruksverkets roll i åtgärdspaketet - Leif Denneberg, generaldirektör SJV

10.15

Näringspolitiska aktiviteter inom LRF och Sveriges Grisföretagare (SGF)- Margareta Åberg, verksamhetsledare SGF och grisexpert LRF

11.00

Länsstyrelsernas uppgift i hanteringen av det kommande investeringsstödet-Malin Wildt Persson, Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen Skåne

11.30

Frågor och diskussion

13.00

Slakteriernas aktiviteter och framtidsplaner - Torbjörn Lithell, inköpsdirektör, HKScan

13.30

Handelns roll i den aktuella situationen - Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel

14.15

Klarar Sverige att behålla ”knorren” eller måste vi anpassa oss till övriga EU?- Marit Paulsen, EU-parlamentariker

15.00

Frågor och diskussion

15.30

Avslutning och kaffe