Foto Jan Larsson 

 

10-årsjubileum Partnerskap Alnarp, 2014-06-18

13.00 VälkomnaLisa Germundsson, moderator för dagen
 
13.10 Därför bildades Partnerskap AlnarpRoland von Bothmer, f d dekanus
 
13.30 Highlights under 10 årDave Servin, f d koordinator
 
13.45 Från 2004 till 2014; så har forskningssamverkan utvecklats, Bengt Persson, LRF
 
14.00 Forskningen, näringen och staten i samarbete – en förutsättning för att lyckas? Malin Wildt-Persson, Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen
 
14.15 En bransch i tillväxt behöver mer FoU - Gunilla Nordberg, ordf LRF GRO
 
14.30 Kaffe och tårta
 
15.00 Inspel kring utveckling av samverkan mellan forskning och näring, Eva Petterson, ordförande KSLA:s forskningspolitiska kommitté
 
15.15 Så utvecklar vi samverkan, Johan Schnürer, vicerektor med ansvar för samverkan, SLU
 
15.30 Framtidsspaning, Håkan Schroeder, dekanus vid SLU i Alnarp, ordförande i Partnerskap Alnarp
 
15.45 Diskussion och sammanfattning
 
16.00 Mingel, bubbel och tilltugg