Foto Jan Larsson 

 

Klumprot i raps, 2014-10-10

09.00 Välkomna. Henrik Strindberg och Lisa Germundsson
09.10 BioSOM, Anders Jonsson, SLU
09.20 Faktorer som på verkar uppförökning och spridning av klumprotsjuka, Ann-Charlotte Wallenhammar; SLU/HS
09.50 Framgångar och utmaningar inom växtförädlingen Bo Gertsson, Lantmännen
10.30 Erfarenheter från resistenta sorter i sortprovning, Albin Gunnarsson, SFO
10.50 Odlingsteknik, vad gör man i fält, spillraps, ogräs etc. Camilla Persson HIR Malmöhus
11.10 Summering, frågor
12.30 Eftermiddag: Workshop med syfta att landa i konkreta projektidéer för att gå vidare.
Grupparbete: Vad ska vi göra? Hur kan vi göra detta? När? Vem gör vad? Vilket är vårt första steg?
14.30 Summering, så går vi vidare

Foto: Hans Jonsson, www.hansjonsson.se