Foto Jan Larsson 

 

Att äga och driva företag tillsammans, 2014-02-27

Bengt-Olov Gunnarson, ordförande Lantmännen, Att äga Lantmännen – och vår vision 2020
Tomas Uddin, kommunikationschef Landshypotek Bank. Varför är det bra att medlemmarna äger en bank? Möjligheter och utmaningar för den medlemsägda banken för jord- och skogsbruket
Karin Hakelius, universitetslektor SLU. fördelar och nackdelar med kooperativa företags styrmodell – om medlemsstyrning och rollen som förtroendevald
  Paneldiskussion med Bengt-Olov Gunnarsson, Tomas Uddin och Karin Hakelius. Moderatorer: Katharina Weber och Emil Hjalmarsson, LRF Ungdom
Lars-Olof Börjesson, VD Äppelriket. Äppelriket - ett samarbete från kris till framtidstro
Christer Ericsson, BioMegaWatt i Sösdala. Bio Megawatt-ett exempel från verkligheten
Lars Wall Persson, Ellenholm & Vadensjö Jordbruk. När 1 + 1 blir mer än 3
 
Paneldebatt med Lars-Olof Börjesson, Christer Ericsson och Lars Wall Persson. Moderatorer Katharina Weber och Emil Hjalmarsson, LRF Ungdom