Beviljade projekt

En av Partnerkap Alnarps huvuduppgifter är forskningsprojekt. En eller flera forskare vid SLU söker i samarbete med en eller flera partnerskapsmedlemmar finansiering till ett forskningsprojekt. Denna ansökan processas inom Partnerskap Alnarp och om den beviljas genomförs projektet. För att sprida den kunskap som projektet tagit fram skrivs en rapport. Denna kan vara av två slag: en ordinär forskningsrapport (en PDF-fil på 20-100 sidor med i huvudsak text) och/eller ett faktablad. Faktabladet är två eller fyra sidor och innehåller i kortformat resultatet av projektet. Nedan kan du söka bland dessa avrapporterade projekt och även ladda hem rapporter och faktablad.

Urval (ställ in godtyckligt antal villkor):
År (1:a beslut) Sökord i titel
Ämnesgrupp Projektledare
Du kan ladda hem rapporterna. Klicka på för att ladda hem rapport, klicka på för att ladda hem faktablad (sammanfattning)

TitelProjektledareBeviljat
belopp
Inverkan av olika gödselstrategier inför vintern på näringsinnehåll och näringsupptag hos Sedum album (1214) Veg Tech ABSiri Caspersen,
Lina Pettersson
15 150
SUFs sommarmöte 2019 (1213) Anders Nilsson8 000
Seminarium: Kornas klövhälsa i framtiden, nollvision hälta (1212) Skånemejerier ABAnders Herlin,
Anna Forslid
26 106
FRAS exkursion Barkborreskador och alternativ till gran (1211) Skogforsk, Sveaskog, Södra Skogsägarna ek förEmma Holmström30 000
Naturvårds exkurssion ´För ett bättre landskap - Mer lövträd och effektiv naturvård´ (1210) SveaskogHenrik Böhlenius
Lantbrukets utmaningar i framtiden (1209) Lovang Lantbrukskonsult AB, LRF Konsult ABJan Larsson,
Ulrik Lovang
2 200
Unik möjlighet att förverkliga goda idéer (1208) Statens JordbruksverkLisa Germundsson5 000
Glyfosat - Vad står vi nu och hur ser framtiden ut? (1207) Statens JordbruksverkAnders TS Nilsson,
Rikard Andersson
14 200
Lantmästardag 2018 (1206) Jan Larsson35 000
Studentprojekt inom livsmedel och landskap i samverkan med Norrvikens Trädgårdar och FoodHills (1205) Foodhills ABLotta Nordmark,
Håkan Schroeder
35 000
Estimering av blomningspotential och tillväxt i en remonterande jordgubbssort (1204) Hushållningssällskapet SkåneSalla Marttila35 000
Alnarps Grisdag 2019 (1203) LRF SkåneAnne-Charlotte Olsson65 890
Jäst-baserat lockbete för prognos och bekämpning av Drosophila suzukii (1202) PheroNet ABPeter Witzgall,
Paul Becher
212 467
Alnarps Mjölkdag 2019 (1201) Skånesemin, Skånemejerier AB, Skånemejerier ek för, LRF SkåneAnders Herlin,
Jessica Andersson
73 144
Plantering av poppel på skogsmark - effekter av markberedning, kalkning och planttyp (1200) SkogforskMagnus Löf,
Lars Rytter
130 000
Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver? (1199) Lantmännen SW Seed, Lantmännen SW SeedÅsa Lankinen,
Mattias Larsson
260 000
Nya protein rika livsmedel från lupine (1198) Elaine Ceresino35 000
Andra generationens avelpopulation av ask som påverkats av asksjuka (1197) SkogforskCarmen Romeralo,
Mateusz Liziniewicz
300 000
NORBARAG:s 11:e möte den 7-8 mars 2019 i Malmö (1196) Statens JordbruksverkAnders TS Nilsson25 000
Phase 2: Test- och screeningsresistens i europeisk lärk (Larix decidua) mot lärkkräfta (1195) SkogforskMichelle Cleary,
Mateusz Liziniewicz
300 000
Arbuscular mykorrhiza och växtstimulerande preparat påverkan på etablering , tillväxt och utveckling av vinplantor(Vitis vinifera)under svenskt förhållande (1194) Lotta Nordmark,
Siri Caspersen
214 000
Optimering av bladmögelbehandlingar i matpotatissorter med medelgod resistens (1193) Hushållningssällskapet SkåneErland Liljeroth,
Laura Grenville
165 000
Snogeholms landskapslaboratorium och etablering av skog på åkermark (1192) Skogsstyrelsen Region SydEmma Holmström,
Giulia Attochi
Precisionsodlingsmästaren - ett projekt för att fånga in och utvärdera teknik och kunskapsläget inom lantbrukets digitalisering på växtodlingssidan (1191) Hushållningssällskapet Skåne, Stiftelsen LantbruksforskningCarl-Otto Swartz,
Sven-Erik Svensson
100 000
Hur påverkas sockerbetor av eftersådda sommarmellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1190) Nordic Sugar AB, The Absolut Company, Hushållningssällskapet SkåneSven-Erik Svensson,
Åsa Olsson
165 000
Alnarps Nötköttsdag 2019 (1189) LRF SkåneMadeleine Magnusson69 023
SMS; framtidens växtskydd i en biocirkulär ekonomi (1188) Eriksgården i Sjöbo AB, Stiftelsen LantbruksforskningSammar Khalil,
Rickard Bergkvist
168 866
Bättre hållbarhet hos frukt genom effektivare etenabsorption (1187) Svenska Aerogel AB, Äppelriket Österlen ek. för.Marie Olsson,
Christer Sjöström
279 500
Utvärdering av den industriella symbiosen i Sotenäs - kombination av tidigare LCA-studie och realtidsmätning av restflöden (1186) RISEThomas Prade,
Sammar Khalil
283 365
Hungriga och arga - att göra hungriga suggor mätta och glada (1185) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet SkåneSarah-Lina Aagaard Schild,
Maria Vilain Rørvang
454 388
VentureLab@SLU (1184) Region SkåneRobin Meijer175 000
175 000
Metaboliter i resistenta askträd (1183) SkogforskMichelle Cleary35 000
Ekologi av honungsskivling i en ädellövskog i södra Sverige (1182) SkogforskMichelle Cleary35 000
Näringsdynamik, fotosyntes och tillväxt av pak choi odlat i ett torvsubstrat gödslat med rötrest från biogasproduktion (1181) Hushållningssällskapet SkåneHåkan Asp,
Kristina Weimers
35 000
Nya etableringsmetoder och jordbearbetningssystem (1180) Hushållningssällskapet SkåneTorsten Hörndahl20 000
Inverkan av organiska gödselmedel på mykorrhizakolonisering hos gräslök (1179) Bara Mineraler ABSiri Caspersen35 000
Finansieringsdagen (1177) Landshypotek AB, Swedbank ABJan Larsson35 000
Ägarskiftesdagen (1176) LandshypotekJan Larsson35 000
Begränsade ensilage-givor till slaktgrisar för sysselsättning- för- och nackdelar (1175) Anne-Charlotte Olsson,
Fredin
8 194
Studie av överlevnad och tillväxt i en bok provenance försök i södra Sverige (1174) SkogforskJorge Aldea8 140
Workshop digitala verktyg i skogen (1173) SkogforskEmma Holmström
Fruktträff 2019 (1172) Ibrahim Tahir31 000
Precisionsmästaren - förarbete (1171) Hushållningssällskapet SkåneJan Larsson35 000
Integrerad bekämpning av sjukdomar i stärkelsepotatis (1169) Lyckeby Starch ABErland Liljeroth,
Laura Grenville-Briggs Didymus
150 000
150 000
Kontroll av bladlöss med hjälp av ett biologisk nedbrytbart lockmedel för naturliga fiender i spannmål och fruktodlingar (1165) Stiftelsen LantbruksforskningMarco Tasin,
Gunda Thöming
179 000
Fältvandring på Kronoslätts gård - Mellangrödor efter stärkelsevete som förfrukt till sockerbetor (1163) The Absolut CompanyCarl-Otto Swartz3 100
Ledarskapsdagen 10 dec (1162) Tejarps Förlag ABJan Larsson25 000
Frukostseminarium 5 oktober 2018 (1161) Tejarps Förlag ABJan Larsson7 700
Veganen och vitamin B12 - kan halten av vitamin B12 ökas genom fermentering (1160) Malin Hultberg13 500
Fältvandring: Sommarmellangrödors multifunktionella egenskaper (1159) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson2 000
Vad är hållbarhet kopplat till de gröna näringarna (1158) Jan Larsson6 400
Phenotypic differences between plus-trees progenies of sitka Spruce. (1157) Emma Holmström15 000
Sydsvensk växtodlings- och växtsklyddskonferens i Växjö (1156) Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkLisa Germundsson35 000
Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin (1155) Statens JordbruksverkLisa Germundsson10 000
Utvärdering av Partnerskap, 1134B (1154) Lisa Germundsson100 000
Glyfosat - med eller utan i framtiden? (1153) Statens JordbruksverkLisa Germundsson8 200
Nya mellangrödor efter färskpotatis - en orienterande studie inriktad på etablering och ogräseffekt (1152) Sven-Erik Svensson,
Amanda Ahlqvist
35 000
VitiNord2018 internatinell vinkonferens (1151) Föreningen Svenkt VInLotta Nordmark35 000
Utveckling av undervisningsmaterial ? case i trädgårdsföretag (1150) Boel Rönnblom,
Sara Spendrup
35 000
Demonstrationsyta föryngring (1149) Sveaskog, Södra Skogsägarna ek för, Interagro Skog ABKristina Wallertz8 000
Sensorer och big data förändrar mjölkproduktionen (1148) Skånemejerier ek förLisa Germundsson1 600
Fältvandring på SITES Lönnstorp fältstation (1147) LRF SkåneLisa Germundsson1 600
Nya möjligheter för svensk Agrofiber - Workshop (1146) RISESven-Erik Svensson16 000
Lantbrukares inställningar till klimatförändringar - en kvantitativ studie av lantbrukare i Skåne (1145) Länsstyrelsen SkåneJohannes Albertsson,
Johan Tejler
14 360
Borgeby fältdagar 2018 (1144) Lena Johnson14 800
Branschdag trädgård 2018 (1143) Jan Larsson35 000
Nyttiggörande av resultat från Tillväxt Trädgård 2015-2017 (1142) Håkan Schroeder,
Lundqvist
35 000
Kommersiella möjligheter med biokol (1141) Skånefrö ABJan Larsson6 500
Efterbehandling mot snytbagge i fält-alternativa metoder (1140) Södra Skogsägarna ek för, Interagro Skog ABkristina wallertz2 500
Näringsbalans hos Sedum album i odling av mattor för gröna tak (1139) Siri Caspersen,
Lina Pettersson
35 000
Test av nya biologiska kontrollmedel av sjukdomar orsakade av phytophthora (1138) Länsstyrelsen SkåneRamesh Vetukuri35 000
Exkursion Kan ökad precision ge en större variation? (1137) SkogforskEmma Holmström30 000
SUFs sommarmöte 2018 (1136) Anders Nilsson8 000
Fysiska och kemiska egenskaper hos kompost- och torvsubstrat med inblandning av biokol (1135) Håkan Asp,
Love Bergquist
35 000
Utvärdering av Partnerskap Alnarp 2018 (1134) Lisa Germundsson70 000
Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper och markkolsbidrag (1133) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet SkåneDavid Hansson,
Thomas Prade
265 000
238 000
Mellangrödor efter stärkelsevete som förfrukt till sockerbetor, en orienterande studie (1132) The Absolut Company, Nordic Sugar ABSven-Erik Svensson,
Johannes Albertsson
73 000
56 000
PROTEINKVALITET ? EN FENOTYPDEL VID GENOMISK SELEKTION I VÅRVETE (1131) Lantmännen SW SeedEva Johansson,
Pernilla Vallenback
275 000
Förbättrat föryngringsmaterial för ask (selektion och test av resistens mot askskottsjuka) (1130) SkogforskMichelle Cleary205 000
72 000
22 000
Nya grepp för digitalisering av mjölkproduktionen ? för ökad nytta för rådgivning och producenter (1129) SkåneseminAnders Herlin,
Martin Olsson
75 000
Flower mapping - ett verktyg för att optimera skörd av svenska jordgubbar? (1128) Hushållningssällskapet SkåneSalla Marttila51 000
Optimerad bekämpning mot torrfläcksjuka i potatis ? kan biologiska och växtstärkande medel integreras i bekämpningsstrategierna? (1127) Lyckeby Starch ABErland Liljeroth,
Laura Grenville-Briggs
140 000
Mjölkproduktion med extensiv förbehandlat ensilage för ökad foderintag och ökad resurseffektivitet (1126) Svenska Lantmännen Ek förThomas Prade250 000
250 000
Utvinning av livsmedelsproteiner ur outnyttjade gröna blad från jordbruket (1125) Gasum AB, Thylabisco ABWilliam Newson200 000
Alnarps Nötköttsdag 2018 (1124) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Digitaliserad grisproduktion: Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare? (1122) LRF SkåneOleksiy Guzhva,
Maria Vilain Rørvang
63 000
Alnarps Mjölkdag 2018 (1121) Skånesemin, Skånemejerier ek för, LRF SkåneAnders Herlin,
Martin Olsson
35 000
Lantbrukets byggnadskonstruktion: Eurokoders inverkan på dimensionering av takbärverk (1120) A-BetongHussein Agha,
Knut-Håkan Jeppsson
25 000
50 000
Förstudie: Alnarps egendom som testbädd för digitalisering (1119) Hushållningssällskapet MalmöhusTorsten Hörndahl,
Jan Larsson
60 000
Alnarps Grisdag 2018 (1118) LRF SkåneAnne-Charlotte Olsson35 000
Spill vid timotejtröskning (1117) Sveriges Frö-och oljeväxtodlareSven-Erik Svensson14 000
Hur tidigt börjar hjortskadorna? (1116) Skogsstyrelsen Region SydEmma Holmström28 000
Utformning av pedagogiska rapporter i Agriwise (1115) Statens JordbruksverkJan Larsson,
Ove Karlsson
7 000
15 000
Dynamisk resultat- och balansräkningsmodell i Agriwise (1114) Statens JordbruksverkJan Larsson,
Ove Karlsson
7 000
15 000
Klimatsstrategier för klimatförändring och klimatpåverkan (1113) Länsförsäkringar SkåneJan Larsson,
Ove Karlsson
25 000
Ägarskifte - lättlöst eller svårlöst? (1112) LRF Konsult ABJan Larsson,
Ove Karlsson
25 000
Vinst och lönsamhet - en jämförelse (1111) LRF Konsult ABJan Larsson,
Ove Karlsson
25 000
Jordbearbetningsdag (1110) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson4 500
Alnarpskonferensen 2018 (1109) LRF SkåneLisa Germundsson11 300
Workshop skötsel av björk (1108) SkogforskEmma Holmström13 000
Minska smågrisdödligheten de första tre veckorna i en besättning (1107) Hushållningssällskapet SkåneAnne-Charlotte Olsson,
Matilda Cronqvist
10 000
Framtidens grönsaksdisk (1106) Sydgrönt ek. föreningLisa Germundsson13 000
Äppelträff- resultat och framtida tankar (1105) Ibrahim Tahir35 000
Kombucha fermenterad äppelmust - en ny svensk hälsodryck (1104) Kiviks Musteri ABLotta Nordmark,
Jan Jensen
11 500
Klimatscenarier för tall och gran bestånd (1103) SveaskogEmma Holmström22 000
Kvalitet på självföryngrad björk (1102) SveaskogEmma Holmström32 000
Majsdag 2017 (1101) Hushållningssällskapet Skåne, SkåneseminLisa Germundsson4 000
Lantmästardag 2017 (1100) Jan Larsson25 000
Workshopserie FRAS, gallring (1099) Emma Holmström30 000
Kunskapsplattform Nya skogsskador i våra skogar (1098) Region SkåneJohanna Witzell168 000
32 000
Anläggningsförbandets inverkan på vårtbjörkens produktion och kvalitet (1097) SveaskogUrban Nilsson,
Ulf Johansson
48 000
22 000
Innehåll av bioaktiva substanser och thylakoider i grön biomassa (1095) Thylabisco AB, Statens JordbruksverkHelena Persson Hovmalm200 000
Proteinkvalitet i vetelinjer med främmande kromosomfragment (1094) Lantmännen SW SeedEva Johansson,
Tina Henriksson
200 000
Halksäkra golv förebygger skador hos nötkreatur; Minskar rillning halkrisken på betonggolv? (1093) Stiftelsen Lantbruksforskning, Skånemejerier ABChrister Bergsten,
Evgenij Telezhenko
235 000
Kunskap och innovation för tillväxt i trädgårdsnäringen (1092) Sparbanken Skåne, LRF Skåne, LRF TrädgårdLena Ekelund250 000
250 000
Fosfor: Återföring från avlopp till åkermark med slagg (1090) Alnarp Cleanwater Technology ABSiri Caspersen,
Clara Hermansson
140 000
Gallring för generell hänsyn (1089) Södra Skogsägarna ek förEmma Holmström125 000
Konkurrera med kvalitet 2: nya äpplesorter för dessert, must och cider (1087) Äppelriket Österlen ek. för., Kiviks Musteri ABKimmo Rumpunen,
Henrik Stridh
120 000
120 000
Organisk gödsling vid ekologisk odling av grönsaker i växthus (1086) RISEKarl-Johan Bergstrand,
Klara Löfkvist
252 000
Urvals metod av poppelkloner med anpassning till plantering på skogsmark. (1085) SkogforskHenrik Bohlenius160 000
Mjuka värden vid generationsskiften (1084) Hushållningssällskapet HallandLisa Germundsson4 000
AgroForestry 2017 (1083) Statens JordbruksverkLisa Germundsson15 500
Så stoppar vi renkavle (1082) LRF SkåneLisa Germundsson5 100
Mer baljväxter på åkern och tallriken, hur kommer vi dit? (1081) Foodhills ABLisa Germundsson7 500
Trädgårdsodlingens dag (1080) Fritidsodlingens RiksorganisationLisa Germundsson35 000
Växtodling med sikte på nästa växtföljd ? historik och framtidsutsikter. Håstadiusseminarie 2017 (1079) Odling i BalansLisa Germundsson11 000
Sydsvensk Växtodlings- och Växtskyddskonferens 2017 (1078) Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Statens JordbruksverkLisa Germundsson35 000
Frukostseminarium 22 sept 2017 (1077) Tejarps Förlag ABJan Larsson9 700
Workshopserie FRAS (1076) Södra Skogsägarna ek för, Skogforsk, SveaskogEmma Holmström10 000
Trädgårdskonferens 2017 i Linköping (1075) LRF Trädgård, Statens JordbruksverkSusanna Lundqvist35 000
Towards a diversification of cropping systems: the permaculture orchard experience (1074) Fritidsodlingens RiksorganisationMarco Tasin5 000
SUFs sommarmöte 2017-05-30 (1073) Sveriges UtsädesföreningAnders Nilsson8 000
VentureLab@SLU (1072) Region SkåneNicholas Jakobsson100 000
100 000
100 000
Hållbart uttag av biomassa från jordbrukslandskapet i den cirkulära ekonomin (1071) Region Skåne, RISE, Statens JordbruksverkSven-Erik Svensson25 775
Halmsilage - Foder till dikor eller bara ett billigt biogassubstrat? (1070) Eurofins Agro Testing Sweden ABSven-Erik Svensson18 000
SLU Trädgård (1069) Sara Spendrup22 000
Branschdag Trädgård 2017 (1068) Jan Larsson35 000
Fältvandring på SITES forksningsstation Lönnstorp (1067) Lisa Germundsson1 400
Hyggesfritt skogsbruk (1066) Södra Skogsägarna ek för, Sveaskogkristina wallertz12 000
Grundkurs vin - Vindruvans och vinodllingens biologi (1065) Peter Witzgall10 000
Matlandskap som form, funktion och synsätt - en undersökning av relationen mellan mat och landskap och hur den kan användas som utgångspunkt i kommunal planering, med fokus på den fysiska planeringen (1064) Tejarps Förlag ABIngrid Sarlöv-Herlin,
Anneli Bartholdsson
6 700
Kartläggning av europeiska koncept med hårdare djurskyddskrav för gris - En intervjustudie med danska och nederländska uppfödningsmodeller (1063) Svenska Lantmännen Ek förAnne-Charlotte Olsson,
Klasson/Hilmér
6 000
Workshopen OIV master studenter och svenska intressenter skapa en ny vinregion (1062) Lotta Nordmark13 000
Smarta lösningar med ny sensorteknik och bildanalys - seminarium med fokus på växtskydd (1061) Lena Holm8 200
Klövsulesår- behandlingsalternativ och prognos avseende dräktighet och överlevnad (1060) SkåneseminChrister Bergsten12 000
Sand i liggbås för mjölkkor i Sverige (1059) Christer Bergsten7 700
Hybridlärk fluga eller framtid (1058) Skogforskkristina wallertz11 000
Skogsutvecklingstyper i Urban skog - Studie av skogsutvecklingstyper i Sverige (1057) Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg BllekingeBjörn Wiström7 110
Alumnträff (1056) Lisa Germundsson9 400
Enskilda ekträd i barrdominerad skog (1055) Skogsstyrelsen Region Syd, Sveaskog, Södra Skogsägarna ek förLars Drössler15 000
Bevattningsstyrning i sparris. Beslutsunderlag baserat på mätningar av markfuktigheten (1054) Hushållningssällskapet MalmöhusHelena Karlén18 000
Bottengrödor i jordbruksväxtföljder (1053) Statens JordbruksverkLisa Germundsson3 500
Kartläggning av arbetseffektivitet vid uppfödning av mjölkraskalvar (1052) SkåneseminAnders Herlin,
Mia Davidsson
10 000
Internationellt rapssymposium (1051) Sveriges Frö-och oljeväxtodlareLisa Germundsson32 000
Mellangrödors potential som proteinkälla (1050) Stiftelsen Lantbruksforskning, Statens JordbruksverkHelena Persson Hovmalm,
Thomas Prade
250 000
Alnarps Nötköttsdag 2017 (1049) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Digitalt hjälpmedel för att identifiera och lokalisera infektionshärdar av bladmögel i ekologisk potatis (1047) PotatisodlarnaErland Liljeroth,
Erik Alexandersson
102 000
Mindre svinn och bättre kvalitet i ekologisk äppleodling ? att nyttiggöra tidigare resultat för en ny praktik i odling (1045) Äppelriket Österlen ek. för.Marie Olsson,
Henrik Stridh
100 000
110 000
100 000
98 000
138 000
Utvärdering av sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper (1044) Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet HallandDavid Hansson,
Thomas Prade
260 000
Kan man minska mängden bladmögelfungicider i moderna matpotatissorter med medelgod resistens (1043) Hushållningssällskapet SkåneErland Liljeroth100 000
Industridoktorandsprojekt med titel: Hållbara livsmedelssystem i en cirkulär ekonomi (1041) SP Sveriges tekniska forskningsinsitutSammar Khalil,
Roger Nordman
50 000
150 000
Potatisproteiner med högre denatureringstemperatur - en möjlighet via CRISPR/Cas9 (1040) Lyckeby Starch ABEva Johansson,
Mariette Andersson
200 000
Alnarps Mjölkdag 2017 (1039) Skånesemin, Skånemejerier, LRF SkåneAnders Herlin,
Mia Davidsson
35 000
Alnarps Grisdag 2017 (1038) Anne-Charlotte Olsson35 000
Hybridaspens utveckling på skogsmark (1037) Södra Skogsägarna ek förPelle Gemmel,
Elin Anander
32 000
Yrkesmässig odling av kålväxter (1036) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson2 600
Arrangerande av nationell forskarskonferens inom arbetslivsforskning - FALF 2017, 13-15 Juni 2017, SLU Alnarp (1035) Region Skåne, LRF SkånePeter Lundqvist35 000
Alnarpskonferensen 2017 (1034) LRF SkåneLisa Germundsson18 000
Sockerbetans förmåga att läka frostskador i fält (1033) Nordic Sugar ABSven-Erik Svensson,
Joakim Ekelöf
2 000
30 000
Kommunikationsplan alumnverksamhet (1032) Lisa Germundsson35 000
Utveckla kommunikation med studenter och ansvariga för grundutbildningar (1031) Lisa Germundsson35 000
Inlagringsteknikens påverkan på skalkvalitet inom matpotatis (1030) PotatisodlarnaTorsten Hörndahl15 200
Framtiden ledarskap - Företagagarens utmaning (1029) Martin Melin15 000
Agroecology Day 2017 (1028) Jan Larsson12 500
Digitalisering av lantbruket ? när och hur sker den stora revolutionen? (1027) LRF SkåneJan Larsson32 000
Branschdag Trädgård 2016 (1026) Jan Larsson30 000
Lantmästardag 2016 (1025) Jan Larsson20 000
Medverkan vid Elmia Lantbruk (1024) Statens JordbruksverkLisa Germundsson8 000
Äppelträff Fruktkvalitet och lagringspotential (1023) Ibrahim Tahir35 000
Få yngre lantbrukare att göra bra strategiska vägval (1022) Sparbanken SkåneOve Karlsson35 000
Strategi för hantering av sommarmellangrödors biomassa på hösten, som leder till hög kvävemängd i jordprofilen nästkommande vår (1021) Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkSven-Erik Svensson,
David Hansson
233 000
Utvärdering av UV-enhet som kompletterande hygieniseringssteg till Alnarp Cleanwaters biologiska reningsverk för avloppsvatten (1020) Alnarp Cleanwater Technology ABAnna Karin Rosberg49 000
Plantöverlevnad i praktiskt skogsbruk i Södra Sverige tre år efter plantering (reviderad) (1019) Södra Skogsägarna ek förEmma Holmström155 000
Precision livestock farming (PLF) kan hjälpa animalieproducenterna till bättre resultat, djurvälfärd och miljö - men hur kommer vi dit? (1018) SkåneseminAnders Herlin,
Mia Davidsson
10 000
Statistiska bearbetningar av försöksdata kring järn till smågrisar (1016) Lantmännen SW SeedAnne-Charlotte Olsson,
Jos Botermans
50 000
Optimerad bekämpning mot torrfläcksjuka i potatis (1015) Potatisodlarna, Lyckeby Starch ABErland Liljeroth65 000
Introduktion av nya grödor i Sverige - sötpotatis (Ipomoea batatas) som pilot (1014) Hushållningssällskapet Malmöhus, Sydgrönt ek. förening, Stiftelsen Trädgårdsodlingens ElitplantstationHelena Karlén150 000
Identifiering av sexualferomon som prognosverktyg för skidgallmyggan Dasineura brassicae (1013) Lantmännen SW Seed, Svensk Raps ABMattias Larsson,
Peter Anderson
550 000
Att skydda det skyddade? hur påverkas växtdiversitet och skogsstruktur av viltbete i små skogsreservat i landskap med stora viltpopulationer? (1012) Länsstyrelsen SkånePer-Ola Hedwall172 000
Test av belastningsfördelning på underlag med olika mjukhetsgrad och spaltöppningar för nötkreatur (1008) Stiftelsen LantbruksforskningChrister Bergsten224 000
275 000
Hur mycket kostar kronviltets skador på gran? (1006) Skogsstyrelsen Region Syd, Södra Skogsägarna ek för, LRF SkåneAnnika Felton,
Emma Holmström
377 000
Bedömning av nedärvbarheten av askens motståndskraft mot askskottsjuka (1005) SkogforskMichelle Cleary18 300
Jordbruksmarken ? en förutsättning för mat på bordet (1004) LRF SkåneLisa Germundsson7 500
Alnarps rapsdag 2016 - Rapsmästartävlingen (1003) Svensk Raps ABLisa Germundsson17 200
Växjö möte 2016 - Sydsvensk Växtodlings- och Växtskyddskonferens (1002) Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Svenska FoderLisa Germundsson35 000
Workshop om gråmögel i jordgubbsodling (1001) Eriksgården i Sjöbo AB, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkLisa Germundsson7 900
Tallskogsskötsel i södra Sverige (1000) kristina wallertz15 900
Blandskog-vinst eller förlust i framtiden (999) kristina wallertz10 000
SUFs sommarmöte 2016 (998) Anders Nilsson7 300
Förstärkt kommunikationsarbete i Partnerskap Alnarp (997) Lisa Germundsson140 000
140 000
140 000
Ny sensorteknik och sprutteknik i växtskydd - vad kan vi lära av Californien? 2016-09-09 (996) Statens JordbruksverkLisa Germundsson19 500
Biogassubstrat och reducerad miljöeffekt från jordbruket. 2016-09-07 (995) Trelleborgs kommunLisa Germundsson1 500
Rotröta i skog. 2016-09-22 (994) Skogsstyrelsen Region SydLisa Germundsson15 000
Alumnaktiviteter (993) Jan Larsson35 000
Majsdag 2016. 2016-09-08 (992) Skånesemin, Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson4 000
Frukostseminarium 16 sept 2016 (991) Jan Larsson9 700
Baljväxter till humankonsumtion samt Visning av fältförsök med tema baljväxter, SITES Forskningsstation Lönnstorp (990) Ideon Agro Food, Findus Sverige ABLisa Germundsson4 000
Partnerskap Alnarps deltagande på Borgeby Fältdagar 2016 (989) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson10 000
Fältvandring Potatis 2016-08-03 (988) Lyckeby Starch AB, PotatisodlarnaLisa Germundsson6 000
Matsvamp, hållbarhet, hälsa och mervärden (987) GrönsaksMästarna Nordic ABMadeleine Uggla,
Victor Tadic
35 000
Hybridlärk fluga eller framtid (986) Skogforskkristina wallertz11 560
Skånsk livsmedelsstrategi - dialogmöte (985) Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, LRF SkåneLisa Germundsson6 000
Fältguide till spåren i landskapet (984) Skogsstyrelsen Region SydLisa Germundsson2 500
Innovativa växtföljder för mångfunktionalitet (983) Länsstyrelsen Skåne, Statens Jordbruksverk, Skånska Biobränslebolaget AB, Nordic Sugar ABLisa Germundsson12 000
Mer lönsam kött- & mjölkproduktion i Skåne (982) Skånesemin, Skånemejerier, LRF Skåne, Länsstyrelsen SkåneLisa Germundsson8 000
Proteingödsla foderspannmål, lönsamt eller ej? (981) Svenska Foder, Svenska Lantmännen Ek förJan Larsson3 000
Agroecology Day 2016 (980) Jan Larsson10 000
Hur påverkas fosfortillgängligheten av kväveform och mykorrhiza? (979) Skånes PotatisodlarföreningSiri Caspersen35 000
tätortsnära skogsskötsel (978) Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekingekristina wallertz6 900
intensivodling av skog (977) Hushållningssällskapet Hallandkristina wallertz16 350
Odlingssystemförsöket i Önnestad (976) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson6 400
Bättre bröd genom agroekologi och lokal ekonomi (975) Jan Larsson4 000
Näringsförsök i hallon av typen long cane (974) Birgitta Svensson40 463
Framtidens grönsaksdisk - modell för ökade marknadsandelar av frilandsodlade svenska grönsaker (973) Sydgrönt ek. föreningFredrik Fernqvist,
Lars Persson
50 000
50 000
Alnarp Nötköttsdag 2016 (972) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Identifiering av möjliga åtgärder för att förbättra kväve- och fosforeffektiviteten på mjölkgårdar (970) Statens Jordbruksverk, SkåneseminChristian Swensson,
Stina Olofsson
50 000
Skott- och rotbiomassaavkastningen av mellangrödor vid olika kvävegödslingsnivåer (969) Hushållningssällskapet Halland, Stiftelsen LantbruksforskningThomas Prade175 000
175 000
Utvärdering av några sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper efter huvudgrödorna färskpotatis, råg och korn (968) Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet SkåneDavid Hansson,
Sven-Erik Svensson
192 000
Returine - ett urinbaserad näringsberikat odlingssubstrat och gödselmedel? (967) Again Nutrient Recovery AB, Hasselfors Garden ABSiri Caspersen,
Zsofia Ganrot
90 000
Alnarps mjölkdag 2016 (966) Skånesemin, Skånemejerier, LRF SkåneAnders Herlin,
Mia Davidsson
35 000
Vårkorn - sortval, såtidpunkt och såbäddsberedning för att begränsa renkavle (965) Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkAnders TS Nilsson,
Ola Sixtensson
184 000
183 000
187 000
Nya verktyg för fenotypning av svampsjukdomar i vete (964) Lantmännen SW SeedAakash Chawade,
Tina Henriksson
270 000
271 000
Fjärranalys av bladmögelangrepp i potatis (963) Skånes PotatisodlarföreningErland Liljeroth,
Erik Alexandersson
106 000
Förbättrat plantmaterial för etablering av poppel. (962) Häckeberga Säteri ABHenrik Böhlenius4 000
107 600
31 400
Konsekvenser av tallens minskning i södra Sverige (960) Södra Skogsägarna ek förUrban Nilsson,
Emma Holmström
200 000
Fysiologisk utveckling hos den unga sockerbetan - inverkan av proteinkomponenter i pelleten (959) Syngenta Seeds ABEva Johansson125 000
125 000
Alnarps Grisdag 2016 (957) Anne-Charlotte Olsson35 000
Infektioner av Neonectria - ett undervärderat hot mot produktion av vanlig gran? (955) SkogforskJonas Rönnberg,
Martin Pettersson
77 000
204 000
96 000
Hur Skånes landskap påverkas av spridningen av den sjukdomsalstrande svampen Phytophthora (954) Region Skåne, Länsstyrelsen SkåneMichelle Cleary,
Johanna Witzell
123 500
108 500
Bekämpningsstrategier mot hållbar produktion av jordgubbar i substrat (952) LRF Trädgård, Stiftelsen LantbruksforskningSammar khalil,
Birgitta Svensson
192 000
250 000
Norrlandslök - En norrlänsk kulturväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? (951) Karin Persson2 473
Invasiva Phytophthora spp. attackerar bokskog (Fagus sylvatica) i Söderåsens nationalpark (950) Länsstyrelsen SkåneMichelle Cleary25 000
Uthållig vinst i lantbruket - en internationell jämförelse (949) Jan Larsson20 000
Lökkonferens (948) Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg BllekingeLisa Germundsson7 300
Omvärlds- och marknadsseminarium företagsledning (947) Jan Larsson21 000
Nyfödda spädgrisars hud- och rektaltemperatur i två olika inhsningssystem (946) Jos botermans7 500
Ytfuktens inverkan på sockerbetans lagringsduglighet vid minusgrader (945) Nordic Sugar ABSven-Erik Svensson,
Joakim Ekelöf, NBR
32 500
Lantmästardag 2015 (944) Jan Larsson25 000
Kombinationer mellan fosfit och fungicider mot bladmögel i potatis (943) Erland Liljeroth140 000
131 582
Walk-in Talk Ett hållbart Skåne 2030 (942) Region SkåneKritistina Santén4 200
Optimerad spannmålsodling - dåtid, nutid och framtida konkurrenskraft (941) Jan Larsson21 500
Ädellövskog ? framtida utmaningar och möjligheter (940) Skogsstyrelsen Region SydKarin Hjelm5 000
Alnarps Jordbruks- och trädgårdskonferens 2016 (939) LRF SkåneLisa Germundsson28 375
Biokol (938) Skånefrö ABLisa Germundsson14 000
Påverkas älgens betestryck i tallskogen av stödutfodring? (937) Skogsstyrelsen Region SydAnnika Felton,
Emma Holmström
2 500
Pilotprojekt EIP- hjälp till lantbrukare och trädgårdsföretagare (936) LRF Skåne, LRF Halland, Gröna Näringens Riksorganisation GROLisa Germundsson90 000
Effektivt arbete vid uppfödning av mjölkraskalvar där djuren har god välfärd och hälsa (934) SkåneseminAnders Herlin,
Mia Davidsson
50 000
50 000
Förbättrat kommunikationsarbete i Partnerskap Alnarp (933) Lisa Germundsson120 000
Vadå skapa mervärde? Kartläggning och analysering av bondernas aktiviteter, tänkande, och sätt att skapa mervärde (930) Region Skåne, Landshypotek AB, Sveriges LantmästarförbundErik Hunter275 000
275 000
SUFs sommarmöte 2015 (926) Anders Nilsson8 000
Växtnäringsbevattning med organiska N-gödselmedel i svensk äppelproduktion (925) Stiftelsen Lantbruksforskning, Äppelriket Österlen ek. för.Helene Larsson Jönsson,
Helena Persson Hovmalm
240 000
250 000
Odling av smultron (922) Kiviks musteriBirgitta Svensson,
Kiviks musteri Jensen
79 000
64 000
Hygienförbättrande åtgärder på helspalt med gummi för ungtjur (919) Statens JordbruksverkChrister Bergsten184 000
Anpassning andelen av gran i blandat ekskogar i Sverige för att förbättra skogens uthållighet under framtidens klimat (917) Igor Drobyshev,
Jens Peter Skovsgaard
220 000
143 000
Floran i våra ädellövskogar - en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering (916) Region SkåneJörg Brunet115 000
Biobaserat bindningmaterial för tillväxtsubstrat för växter (915) Syngenta Seeds ABEva Johansson,
Bill Newson
250 000
Produktion av matsvampen ostronskivling från biomassa från anlagd våtmark (914) Region Skåne, Trelleborgs kommunMalin Hultberg196 000
Teffhö till häst (913) Open Eye Innovation Management ABAnders Herlin,
Gunnar Backman
16 400
Produktion av specialfrö till den internationella marknaden (912) Lotta Nordmark,
Olof Christerson
28 000
28 000
Studieresa och workshop - förbättra och marknadsför biogödseln i Skåne! (911) Lisa Germundsson3 600
Tallskogsexkursion (910) Skogforsk, Skogsstyrelsen Region SydKarin Hjelm20 000
Majsdag 2015. 8 september (909) Hushållningssällskapet Skåne, SkåneseminLisa Germundsson3 000
Herbicidresistenta ogräs - strategier för att motverka resistens samt ogräsbekämpning där resistens är ett faktum (908) LRF HallandLisa Germundsson26 000
Odling av baljväxter på EFA-mark efter skörd av grönråg i maj (907) Skånska Biobränslebolaget AB, Findus Sverige ABSven-Erik Svensson,
Torgil Johansson
35 000
Mellangrödor - med miljö och lantbrukaren i fokus. - Effekter i efterföljande gröda (906) Anders TS Nilsson,
Robert Larsson
15 000
Kontroll av örtogräs i spannmål och teknisk positionering av herbicid RXR 49 (905) Anders TS Nilsson,
Jonas Jonsson
3 200
Din idé kan bli verklighet! EIP i mjölk och nöt (904) Skånesemin, LRF SkåneLisa Germundsson8 000
PA Fältexkursion - potatisforskning 2015 (903) Anders TS Nilsson6 200
Rödsotvirus i höstsäd (902) JordbruksverketLisa Germundsson12 800
Företagsledning i animalieproduktion (901) Region Skåne, Landshypotek AB, Sveriges LantmästarförbundMattias Nordqvist250 000
250 000
Jämförande studie mellan olika komposttyper och dess möjliga användningsområden (900) Fritidsodlarnas Riksorganisation, Hushållningssällskapet Skåne, Gröna Näringens Riksorganisation GRO, Sysav Utveckling ABHåkan Asp7 500
Ympning av potatis med arbuskulär mykorrhiza i fält (899) Skånes PotatisodlarföreningSiri Caspersen27 800
Höstrapsdag 2015 (898) Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Sveriges Frö-och oljeväxtodlareLisa Germundsson35 000
Branschdag Trädgård (897) Jan Larsson35 000
Frukostseminarium 18 sept 2015 (896) Jan Larsson9 200
Fältvandring Lönnstorp (895) Sveriges Frö-och oljeväxtodlareLisa Germundsson5 000
Växjö möte 2015 - sydsvenskt Växtodlings- och Växtskyddskonferens (894) Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Skåne, Yara ABLisa Germundsson35 000
SITES nytt långliggande odlingssystemförsök på Lönnstorp 2015-05-07 (893) Ekologiska LantbrukarnaLisa Germundsson12 500
Övervintering av höstsådda grödor (892) Hushållningssällskapet MalmöhusLisa Germundsson13 000
Möte om ett nationellt innovationscentrum för vegetabiliska baserade drycker. (891) Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Jordbruksverket, JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik ABAnders Carlsson24 000
Exkursion - Intensivodling av skog (890) Hushållningssällskapet HallandKarin Johansson5 000
Helgeå Model Forest ? en strategisk plan för landskapet (889) SkogsstyrelsenIda Wallin,
Jan Lannér
27 000
Från kolkälla till kolsänka ? hur påverkar ökad biomassaproduktion ungskogens kolbalans? (888) Yara ABPer-Ola Hedwall83 000
83 000
Nya sorterande system för insamling av matavfall och klosettvatten 2015-03-03 (887) Lisa Germundsson7 000
Utveckling av växtodling 2015-03-18 (886) Lisa Germundsson4 500
Agroecology Day 2015-04-22 (885) Jan Larsson,
Johannes Ernstberger
10 000
Resistens mot Alternaria i potatis (torrfläcksjuka) ? sortförsök i fält (883) Erland Liljerroth,
Anders TS Nilsson
40 000
Kombinationer av bekämpningsmetoder mot potatisbladmögel?sortens resistens, reducerade doser, optimerade intervall och inducerad resistens kan minska behovet av fungicider (882) Erland Liljeroth,
Anders TS Nilsson
200 000
Framtagande av nytt underlag för beräkning av dimensionering av stavarna i breda spaltgolv baserat på verkliga positioner hos kor - pilotstudie (881) Abetong ABAnders Herlin,
Anders Olofsson
42 000
Helsäd för biogas ? kvävegödsling och skördetidpunkt (880) Skånska Biobränslebolaget ABSven-Erik Svensson,
Jeppa Olanders
70 000
Protein baserat plaster från vete och potatis - ett tillvägagångssätt att utveckla nya egenskaper av proteinplast (875) Sveriges Stärkelseproducenters föreningRamune Kuktaite240 000
Utvärdering av MAISPROQmodellen (874) Lantmännen SW SeedChristian Swensson,
Hans Thorell
100 000
Mervärde i svenska tomater - en jämförelse mellan handlarnas och konsumenternas uppfattning (873) Sydgrönt ek. förening, LRF SkåneSara Spendrup12 000
Alnarps Mjölkdag 2015 (872) Skånesemin, Skånemejerier, LRF SkåneAnders Herlin,
Mia Davidsson
35 000
Alnarps Nötköttsdag 2015 (871) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Proteinbaserad utsädespelletering - för förbättrad utsädeskvalitet (870) Syngenta Seeds ABEva Johansson,
Bill Newson
250 000
Dosreducering av bladmögelbekämpning i stärkelsepotatis (868) Sveriges Stärkelseproducenters föreningHelene Larsson Jönsson,
Henrik Knutsson
50 000
Anpassad kväve och kaliumgödsling av stärkelsepotatis med hjälp av ny snabbmetod (867) Sveriges Stärkelseproducenters förening, Yara ABHelene Larsson Jönsson,
Henrik Knutsson
185 000
Multifunktionella produktionsvåtmarker för produktion av biogassubstrat och reducerat miljöeffekt av jordbruket (866) Linda Tufvesson,
Thomas Prade
275 000
Tekniklösningar för bättre boxrenlighet och produktionsresultat i slaktgrisstallar (865) Svenska Djurhälsovården AB, Stiftelsen LantbruksforskningJos Botermans,
Carl-Johan Ehlorsson
200 000
200 000
Internationellt trädgårdsekonomiskt ISHS symposium (864) Lena Ekelund35 000
Alnarps Grisdag 2015 (863) Anne-Charlotte Olsson35 000
Framtagning av bladmögelresistenta matpotatissorter för hela Sverige (862) Stiftelsen Lantbruksforskning, Skånes PotatisodlarföreningUlrika Carlson-Nilsson255 000
Utveckling av gluten till förnybar barriärplast (ProPlast) (861) Svenska Lantmännen Ek förWilliam Newson,
Eva Johansson
249 000
Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök (860) Gröna Näringens Riksorganisation GRODavid Hansson,
Anna-Mia Björkholm
150 000
Effekten av fröbehandling med elektromagnetiska fält hos Solanum lycopersicum (857) Siri Caspersen,
Mattias Larsson
30 800
Uthållig kontoll av gräsogräs. Seminarium 5 februari 2015 (855) Anders TS Nilsson12 500
Odling av baljväxter, temadag på Gotland 2015-02-09 (854) Hushållningssällskapet GotlandLisa Germundsson13 000
Framtidens grovfoder, temadag i Kalmar (853) Hushållningssällskapet Rådgivning Agri ABLisa Germundsson13 000
Potatis ? bladmögelsäsongen 2014 och utvecklingen framåt (852) LRF Halland, Hushållningssällskapet HallandLisa Germundsson15 000
Utvärdering Partnerskap Alnarp (851) Lena Johnson17 000
44 000
Ekologisk Grönsaksodling på Gotland (850) Hushållningssällskapet GotlandLisa Germundsson6 000
Företagardag Trädgård (849) Jan Larsson6 000
Riskanalys och riskhantering i växtodlingsföretag (848) Hushållningssällskapet MalmöhusLisa Germundsson6 000
Mjölkningsroboten ? hur utnyttjar vi den på bästa sätt? (847) SkåneseminLisa Germundsson23 500
Biogas från betblast ? potential, teknik och ekonomi (846) Svenska Betodlarna Ek förening, Skånska Biobränslebolaget ABLisa Germundsson5 000
Odling av baljväxter för humankonsumtion (845) Lantmännen SW SeedLisa Germundsson16 000
Ägarskiften för tillväxt och lönsamhet i lantbruksföretag (844) Region Skåne, Stiftelsen LantbruksforskningErik Hunter,
Mattias Nordqvist
500 000
Alnarps Jordbruks- och trädgårdskonferens 2015 (843) LRF SkåneLisa Germundsson60 000
15 228
Kontroll av skadeinskter i klöverfröodlingar med biologiska metoder (841) Stiftelsen Lantbruksforskning, Sveriges Frö-och oljeväxtodlareÅsa Lankinen,
Olle Anderbrandt
205 000
206 000
206 000
Förnyelse och utveckling av Kostallplan - rådgivning om byggnader i mjölkproduktionen på nätet (836) Hushållningssällskapet MalmöhusAnders Herlin,
Maria Mickelåker
35 000
Resistensförädling mot ärtbladlus i ärt med sikte på nya metoder (834) Findus Sverige ABInger Åhman,
Rolf Stegmark
100 000
Utvärdering av fångstgröda som bekämpningsmetod mot morotsbladloppan (832) Gröna Näringens Riksorganisation GRO, Stiftelsen LantbruksforskningBrgitta Rämert,
Ulf Nilsson
100 000
Videoinspelningar av spädgrisars beteende i två olika grisningsboxar i samband med födelsen och de första 2 dygnen därefter (831) Svenska Djurhälsovården AB, Hushållningssällskapet KristianstadAnne-Charlotte Olsson,
Jos Botermans
50 000
50 000
EIP, European Innovation Partnerships. (830) JordbruksverketLisa Germundsson5 500
Förstudie - Kompetenscentrum Företagsledning. (829) Peter Lundqvist70 000
Frukostseminarier 2014 (828) Jan Larsson18 300
Framtidsseminarium ? skånskt jordbruk 2035 (827) Hushållningssällskapet MalmöhusLisa Germundsson35 000
Svidknott - övervakning och bekämpning med hjälp av dofter (826) LRF Skåne, Svenska Djurhälsovården ABLisa Germundsson7 500
Klumprotsjuka i raps, vad vet vi och hur går vi vidare? (825) Svensk Raps AB, Syngenta Seeds AB, Lantmännen SW SeedLisa Germundsson12 000
Majsdag 2014 (824) Hushållningssällskapet Kristianstad, SkåneseminLisa Germundsson3 000
Seminarium Växtnäringsbevattning 2014 (823) Yara AB, Hushållningssällskapet MalmöhusLisa Germundsson21 500
Företagsledning i familjeföretag (822) Jan Larsson26 000
Utvärdering av nya behandlingsalternativ mot Rhizoctonia solani, 2014. (821) Bayer CropScience, Skånes PotatisodlarföreningAnders TS Nilsson,
Anders Andersson
7 000
7 000
Branschdag Trädgård 2014 (820) Jan Larsson35 000
Höstmöte med Partnerskap Alnarp 2014 (819) Jan Larsson35 000
Student Green Day (818) Anja Persson20 000
Spill vid tröskning i rödklöverfröodlingar (817) Svensk Raps ABSven-Erik Svensson17 500
Effekt av azoxystrobin mot torrfläcksjuka? ett ytterligare led i Lyckeby/SPA Alternariaförsök 2014 (816) Erland Liljeroth,
Anders TS Nilsson
10 000
Fasta körspår i potatisodling - en förstudie för svenska förhållanden (EX0743) (815) Skånes Potatisodlarförening, Sveriges Stärkelseproducenters föreningAnders TS Nilsson,
Oskar Lago
7 000
Nya innovativa lösningar för ökad biogasproduktion baserad på vall, halm och mellangrödor i synergi med livsmedelsproduktion (814) JTI-Institutet för jordbruks- och miljöteknik ABLisa Germundsson18 000
Mixfoder till mjölkkor - undersökning av blandnings- och utmatningstekniken på näringvärdet i mixen under utmatning? (813) SkåneseminAnders Herlin11 950
Utfodringsautomater till tillväxtgrisar (812) Jos Botermans12 000
Framgångsfaktorer för gårdsbutiker i sydvästra Skåne (811) LRF SkåneJan Larsson3 000
Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter- ett hållbart system för utvärdering och dokumentation av växtmaterial för plantskola och fritidsodling (810) E-planta ek. för., Fritidsodlarnas Riksorganisation, Stiftelsen Trädgårdsodlingens ElitplantstationBirgitta Svensson,
Kimmo Rumpunen
120 000
Vindens påverkan på honungsproduktion (809) Jan Larsson,
Helena Karlén
15 700
10-årsjubileum Partnerskap Alnarp (808) Gröna Näringens Riksorganisation GRO, Länsstyrelsen SkåneLisa Germundsson16 500
Fältvandring Lönnstorp 2014 (807) Yara AB, Hushållningssällskapet Halland, Nordic Sugar, Statens JordbruksverkLisa Germundsson5 500
Hållbar mat för alla? - Förekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige (806) Länsstyrelsen Skåne, LRF SkåneIngrid Sarlöv-Herlin11 000
SUFs sommarmöte 2014 (805) Anders Nilsson9 500
Kött- och mjölkföretagardag på Övedskloster 13 maj 2014 (804) LRF Skåne, Skånemejerier, SkåneseminLisa Germundsson12 000
Agroecology Day 2014 (803) Jan Larsson10 000
Vilka smakkaraktärer förväntas på ett nordiskt vin, omvärldsanalys och sensorisk analys (802) Lotta Nordmark,
Mozhgan Zachrison
35 000
Växjö möte (801) Hushållningssällskapet MalmöhusLisa Germundsson35 000
Analys av kravspecifikation på Dansk ekologisk äggproduktion och dess anpassning till Svensk ekologisk äggproduktion (800) Eva von Wachenfelt12 000
Klumprotsjuka i oljeväxter - Varför drabbas vissa odlingar hårdare än andra? (799) Hushållningssällskapet MalmöhusAnders TS Nilsson,
Hemmesåker
26 400
Skånskt lantbruk 2025 - strukturanalys (798) Hushållningssällskapet MalmöhusLisa Germundsson10 000
Alternativ för uppfödningssystem och byggnader för ungnöt ? inventering avseende djurhälsa, djurvälfärd, arbetsmiljö, arbetseffektivitet och ekonomi (797) Gård & Djurhälsan ABAnders Herlin,
Katinca Fungbrant
59 000
100 000
IPM-strategier mot bladmögel och brunröta. (796) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Malmöhus, Bayer CropScienceAnders TS Nilsson,
Lars Wiik
144 600
200 000
Undersökning om mykorrhiza kan förbättra etablering, tillväxt och utveckling av vinplantor(Vitis vinifera)under svenskt förhållande (795) Lotta Nordmark,
Siri Caspersen
55 000
45 000
Resistens mot Alternaria i potatis (torrfläcksjuka) ? sortförsök i fält (792) Erland Liljeroth,
Anders TS Nilsson
30 000
Mellangrödor efter helsäd som biogassubstrat (790) Region Skåne, Skånska Biobränslebolaget ABAnders TS Nilsson,
Sven-Erik Svensson
185 000
Fjärranalys av bladmögelangrepp i potatis (789)
2017-01-10 slutbet 2016-12 p ver 324607 / le
Erland Liljeroth,
Anders TS Nilsson
41 000
Hälsosamma flygmåltider och smolket i glädjebägaren (787) Sydgrönt ek. föreningBeatrix Alsanius250 000
Behov av nya kaliumstrategier i svensk matpotatisodling? (785) Hushållningssällskapet Skaraborg, Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Kristianstad, Lovang Lantbrukskonsult ABHelene Larsson Jönsson,
Åsa Rölin
140 000
120 000
Integrerad ogräsbekämpning i sådd lök (784) Gröna Näringens Riksorganisation GRODavid Hansson,
Anna-Mia Björkholm
100 000
Ekonomiska kalkyler för grönsaksodling på friland och i växthus (783) Statens Jordbruksverk, Gröna Näringens Riksorganisation GRO, Grön Kompetens AB, Hushållningssällskapet KristianstadBengt Håkansson,
Johan Ascard
150 000
Vildpersilja ? ett nytt hot mot livsmedelssäkerheten ? (782) Findus Sverige ABMarie Olsson,
Rolf Stegmark
150 000
150 000
Alnarps Nötköttsdag 2014 (781) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Minskning av smågrisdödligheten genom användning av ´cups´ till smågrisar (780) Lantmännen SW Seed, Svenska Foder, Svenska Djurhälsovården AB

Minskad dödlighet bland smågrisar tack vare mjölkautomater

Genetiska framsteg och användning av nytt avelsmaterial leder till att allt fler smågrisar föds per kull i Sverige. Därmed ökar även risken för smågrisdödlighet.

Att ge extra mjölkersättning i små mjölkautomater (så kallade ?cups?) till varje kull ökar möjligheterna för att alla smågrisar ska få i sig tillräckligt med näring. En pilotstudie har utförts för att undersöka hur man bäst kan anpassa cup-systemet till svenska förhållanden.

Projektansvarig: Jos Botermans, SLU Alnarp

Jos Botermans65 000
50 000
Alnarps Mjölkdag 2014 (779) Skånesemin, SkånemejerierAnders Herlin,
Mia Davidsson
35 000
Alnarps Grisdag 2014 (776) Anne-Charlotte Olsson35 000
Initiala studier av Chlorella vulgaris för reduktion av xenobiotika (775) Malin Hultberg31 000
Effekt av reningsutrustning på näringsfällning och hormoninnehåll samt mikroflora i bioreaktorbaserad in vitro produktion av växtråvara (774) In vitro Plant-tech AB

Ökad hållbarhet i odling av medicinalväxter med hjälp av rening

Marknaden för örter och medicinalväxter är stor och för vissa växter är efterfrågan betydligt större än tillgången vilket lett till utarmning av de naturliga bestånden.

In vitro Plant-tech har utvecklat en växtcellodlingsplattform som kommer att användas för storskalig kommersiell produktion av va¨xtra°vara från svåråtkomliga medicinalväxter. I två projekt vid SLU Alnarp har man undersökt vilken inverkan recirkulering av näringslösning samt kolfilterrening kan ha på odlingarnas hållbarhet och kvalitet.

Projektansvarig: Sammar Khalil, SLU Alnarp

Sammar Khalil,
Anna Holefors
130 000
Effektiva bekämpningsstrategier mot Alternaria (773) BASF AB, Syngenta Seeds AB, Sveriges Stärkelseproducenters föreningHelene Larsson Jönsson,
Joakim Ekelöf
97 500
50 000
Grovfoderdag (770) Skånesemin, Hushållningssällskapet KristianstadLisa Germundsson5 000
Rådgivning om stallplanering på webben: Kostallplan ? förnyelse och kvalitetshöjning (760) Hushållningssällskapet KristianstadAnders Herlin,
Maria Mickelåker
19 900
Alnarps potatisdag (758) Ulrika Carlson-Nilsson,
Siri Caspersen
35 000
Potatisprotein - en attraktiv råvara för nya biobaserade plaster (748) Sveriges Stärkelseproducenters föreningRamune Kuktaite190 000
Fiberduk förbättrar flamningens ogräsbekämpningseffekt vid tidig sådd av ekologisk morot (747) Sydgrönt ek. förening, Gröna Näringens Riksorganisation GRO, Statens JordbruksverkDavid Hansson,
Sven-Erik Svensson
138 000
Biobaserad utsädespelletering (745) Syngenta Seeds ABEva Johansson81 500
163 000
Ett webbaserat beslutsstödsystem för integrerad skadebekämpning i svensk äppelodling (741) Stiftelsen Lantbruksforskning, Äppelriket Österlen ek. för.Birgitta Rämert,
Patrick Sjöberg
262 500
262 500
Konkurrera med kvalitet - svensk äppleodling i framtiden (739) Äppelriket Österlen ek. för.Hilde Nybom390 000
390 000
390 000
Summa 393 projekt34 394 059