Beviljade projekt

En av Partnerkap Alnarps huvuduppgifter är forskningsprojekt. En eller flera forskare vid SLU söker i samarbete med en eller flera partnerskapsmedlemmar finansiering till ett forskningsprojekt. Denna ansökan processas inom Partnerskap Alnarp och om den beviljas genomförs projektet. För att sprida den kunskap som projektet tagit fram skrivs en rapport. Denna kan vara av två slag: en ordinär forskningsrapport (en PDF-fil på 20-100 sidor med i huvudsak text) och/eller ett faktablad. Faktabladet är två eller fyra sidor och innehåller i kortformat resultatet av projektet. Nedan kan du söka bland dessa avrapporterade projekt och även ladda hem rapporter och faktablad.

Urval (ställ in godtyckligt antal villkor):
År (1:a beslut) Sökord i titel
Ämnesgrupp Projektledare
Du kan ladda hem rapporterna. Klicka på för att ladda hem rapport, klicka på för att ladda hem faktablad (sammanfattning)

TitelProjektledareBeviljat
belopp
Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor - Gårdstånga Nygård 14 oktober 2021 (1369) The Absolut Company, Nordic Sugar AB, Statens JordbruksverkSven-Erik Svensson38 000
Fem seminariehalvdagar (1368) Ludvig & CoJan Larsson,
Amanda Andersson
35 000
Branschdag Trädgård 2021 (1367) Tejarps Förlag ABJan Larsson35 000
Sprutinducerad genljuddämpningsteknik för hållbar kontroll av gråmögel på tomater (1366) Nelson Garden ABRamesh Vetukuri,
Erland Liljeroth
50 000
Utforskar mekanismerna bakom växttillväxtfrämjande och biologisk kontrollaktivitet hos rhizobakterier (1365) Potatisodlarna, Nelson Garden ABPruthvi Kalyandurg50 000
Effekten av olika ljusspektra på mikrogröna sallads bioaktiva föreningar och deras mikrobiomer (1364) Nelson Garden ABRamesh Vetukuri50 000
Utforskar biokontrollbakterier för att bekämpa sjukdomar i sen potatis och taro (1363) Ramesh Vetukuri50 000
Synergi mellan näringsfraktioner för gödsling i lantbruket (1362) Alnarp Cleanwater Technology ABSiri Caspersen,
Yngve Svensson
50 000
Förutsättningar för kretsloppsnäring (1361) Niklas Hjelm35 000
Samarbeten i den skånska myllan - Historien om SLU Partnerskap Alnarp (1360) Carl-Otto Swartz50 000
Blev det blandskog av de betade tallplanteringarna? (1359) Södra Skogsägarna ek förEmma Holmström,
Magnus Petersson
35 000
Integrerad fisk- och växtproduktion (1358) Malin Hultberg,
Niklas Hjelm
20 500
Förhindra skador på kultur- och fornlämningar i skogsbruket (1357) Södra Skogsägarna ek förLisa Petersson,
Faxhag Raymond
35 000
Kan man ersätta 55 ha frilandsodling med 1 ha inomhusodling - och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras (1356) Håkan Asp11 000
? IX Internationella Symposium om Ljus i Hortikultur (1355) Heliospectra ABSammar Khalil,
Daniel Bånkestad
50 000
Karakterisering av växttillväxtfrämjande rhizobakterier och deras biokontrollpotential mot Phytophthora-patogener och jordbrukares uppfattning om biokontrollmedel i Sverige (1354) Potatisodlarna, Nelson Garden ABPruthvi Kalyandurg30 000
Innovationer inom växtskydd: Sprut-inducerad gensläckningsteknik för hållbar kontroll av bladmögel (1353) PotatisodlarnaRamesh Vetukuri30 000
Förfruktsvärde på rödbeta och morot av perenn spannmål (1352) Linda-Maria Dimitrova Mårtensson,
Tove Sundström
50 000
Kolinlagring i åkermark för att mildra växthusgasproblematiken (1351) Lantmännen SW SeedSven-Erik Svensson,
Johannes Albertsson
19 000
SustAinimal - WP6 SYD om djurens roll för ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft (1350) Hushållningssällskapet Skåne
Extra nyhet om projektet i maj 21 samt i nyhetsbrev.
Anders Herlin,
Ingela Löfquist
100 000
100 000
Vinteremissioner av lustgas från mellangrödor (1349) Maria Ernfors50 000
Framtagning av lokalproducerad kretsloppsnäring (1346) Alnarp FoodTech Ekonomisk föreningBeatrix Alsanius,
Niklas Hjelm
189 000
248 000
Skördeeffekter i sockerbetor 2021 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1345) The Absolut Company, Nordic Sugar ABSven-Erik Svensson,
David Hansson
252 000
Alnarps Nötköttsdag 2021 (1343) LRF SkåneMadeleine Magnusson40 000
Samarbetsmodell för innovation i grupprocess med företagare, forskare och andra aktörer - fallstudie cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen, del 1. (1342) LRF TrädgårdLena Ekelund Axelson80 000
Kartläggning av nedbrytningsprocessen hos FiberCell-pappersmaterial (1341) Björkemar Construction & Consulting BCC ABsammar Khalil,
Kristian Björkemar
120 000
92 000
Odlingssystem för robotisering och automation av singulär ogräsbekämpning, med täta bestånd av radodlade grödor för maskinell skörd (1340) Arvalla ABLotta Nordmark,
David Hansson
250 000
250 000
Coachning av maskinlag ökar effektiviteten vid stubbehandling (1339) Interagro Skog ABJonas Rönnberg212 000
Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver? (1336) Lantmännen SW SeedÅsa Lankinen,
Mattias Larsson
208 000
Nyttodjurparker för multipla ekosystemtjänster vid äppelodlingar (1335) Kiviks Musteri AB, Fritidsodlingens RiksorganisationLotta Fabricius Kristiansen,
Teun Dekker
275 000
274 000
Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion (1334) Stiftelsen Lantbruksforskning
Faktablad 2021:3 - delprojekt- https://www.slu.se/ew-nyheter/2021/5/nyhet-faktablad-20213/
7791 Swartz26 000
72 000
17 500
26 000
72 000
17 500
Kartläggning av somaklonal variation i potatis vid användandet av CRISPR-Cas9 (1333) Lyckeby Starch ABMariette Andersson,
Per Hofvander
258 000
222 000
Genetisk variation, klimatanpassning och skadebild hos ek i etableringsfasen (1332) Skogforsk, Skogsstyrelsen Region SydJörg Brunet,
Johan Kroon
113 000
178 000
Alnarps Mjölkdag 2021 (1330) Skånesemin, Skånemejerier ek för, Skånemejerier försäljning AB, LRF SkåneAnders Herlin,
Jannike Andersson
40 000
Stackmyror och generell hänsyn (1329) SveaskogEmma Holmström,
Andersson
81 000
68 000
Seminarium - Växtodling i framkant (1328) Torsten Hörndahl15 000
Vallfrökonferens 2021 (1326) Sveriges Frö-och oljeväxtodlare, Södra Sveriges Frö- och OljeväxtodlareJan Larsson,
Gunilla Larsson
37 500
Svenska substrat för cirkulär produktion av gourmetsvampen maitake (1325) Malin Hultberg44 000
Brassica-konferens 2021 (1324) Sydgrönt ek. förening, GrönsaksMästarna Nordic ABLars Mogren,
Oskar Hansson
35 000
Fem halvdagsseminarier (1323) Tejarps Förlag ABJan Larsson50 000
Alnarpskonferensen 2021 (1322) LRF SkåneJan Larsson,
Carl-Otto Swartz
50 000
Lokala baljväxter - Digital informations- och inspirationsträff (1321) Iman Raj Chonghtham 48 000
Jämförelse av produktion av björk och hybridasp på skogs- och åkermark i södra Sverige (1320) Urban Nilsson,
Andis Zvirgzdins
20 000
Sydsvensk växtodlings- och växtskyddskonferens (1319) Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Halland, Statens JordbruksverkCarl-Otto Swartz25 000
Mot hållbar kakaoproduktion i Västafrika: Genetiska identitets- och mångfaldsstudier med KASP-SNP (1318) Intertek ScanBi Diagnostics ABLaura Grenville-Briggs Didymus,
Petra van Roggen
150 000
Innovationer inom växtskydd: Sprayinducerad genkontrollteknik för hållbar kontroll av potatis senblås och grå mögel på jordgubbar (1317) Potatisodlarna, Nelson Garden ABRamesh Vetukuri,
Erland Liljeroth
250 000
250 000
Workshop 2021 - Hur får vi uthållig tillväxt i sydsvensk lammproduktion (1316) LRF SkåneMadeleine Magnusson30 000
Klimatpåverkan på brödkvaliteten i vårvete: validera nya proteinkvalitetsmetoder med bakning (1315) Lantmännen SW SeedRamune Kuktaite200 000
Stormfasta beståndskanter (1311) Skogsstyrelsen Region SydUrban Nilsson,
Jonas Bergquist
100 000
100 000
Glutenstyrka och Bakningskvalitet i Utvalda vetelinjer med främmande kromosomfragment (1310) Lantmännen SW SeedElaine Ceresino,
Eva Johansson
200 000
IPM för hållbara strategier för bekämpning av torrfläcksjuka i potatis (1309) Lyckeby Starch ABErland Liljeroth150 000
Ekonomin i svensk vinodling och vinmakeri (1308) Kullabergs Vingård, Statens JordbruksverkJan Larsson,
Lotta Nordmark
54 000
Kanteffekter i Nissans avrinningsområde (1305) SveaskogEmma Holmström35 000
Rapsdagen 2020 (1304) Svensk Raps ABCarl-Otto Swartz41 000
Förekomst av Treponema spp. i mjölkkobesättningar som orsak till ett smittsamt klöveksem - komplettering av SLF-projektet ´Gödselfiber som strö´ (1303) Hushållningssällskapet HallandKnut-Håkan Jeppsson,
Madeleine Magnusson
193 000
159 000
Markförhållandens påverkan på poppel och björkens produktionsförmåga. (1301) Skogforsk, Södra Skogsägarna ek för, Persson f.N B ABHenrik Böhlenius176 000
Ekens dynamik i naturvårdsskogar ? 100 år i Dalby Söderskog (1300) Länsstyrelsen SkåneJörg Brunet12 000
Frukostsemininarium 2020 (1297) Tejarps Förlag AB7740 Larsson4 500
Strukturkalkningens inverkan på dragkraftsbehov och penetrometermotstånd i jorden (1296) Sven-Erik Svensson,
Jens Blomquist
44 500
Kompostering på gårdsnivå, med metoden Microbial Carbonisation, med mätning av relaterade växthusgasemissioner (1295) Maria Ernfors48 000
Ledarskap och Lean (1294) Tejarps Förlag ABJan Larsson17 000
Hållbar och optimerad vertikal odling för livsmedelsproduktion i urban miljö (1293) Karl-Johan Bergstrand23 000
Mellangrödors och perenna grödors påverkan på den mikrobiella aktiviteten i jorden (1292) Hushållningssällskapet Skåne, Tejarps Förlag ABLinda-Maria Dimitrova Mårtensson,
Jenny Olofsson
35 000
Fyra framtider för Helgeåns avrinningsområde ? metodutveckling för bättre gemensamt kunskapande (1291) Vilis Brukas,
Jan Lannér
35 000
Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor (1290) Maria Ernfors24 000
Precisionsgödsling med organiska gödselmedel i frilandsodlad pak choi (1289) Hushållningssällskapet SkåneHelena Karlén35 000
Exkurssion Skogen & klimatet (1288) Skogsstyrelsen Region SydHenrik Böhlenius,
Lisa Petersson
35 000
Svenskt lantbruk - miljöfarlig verksamhet eller storproducent av ekosystemtjänster? (1287) Tejarps Förlag ABJan Larsson,
Katharina Wolf
31 600
Sortprovning på vinsorters anpassning till kallare klimat (1286) Kullabergs VingårdLotta Nordmark112 000
113 000
Innovation för hållbar bladluskontroll i en tid utan neonikotinoider: från fruktträd till åkermark (1285) Nordic Sugar AB, Kiviks Musteri AB, Stiftelsen LantbruksforskningTeun Dekker,
Desiree Börjesdotter
200 000
200 000
Skördeeffekter i sockerbetor 2020 efter mellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1284) Nordic Sugar AB, The Absolut Company, Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet SkåneSven-Erik Svensson,
Maria Ernfors
275 000
Fältstudie för att testa effektiviteten hos bakteriella biokontrollmedel vid kontroll av sjukdom på senblight på potatis (1282) PotatisodlarnaRamesh Vetukuri,
Erland Liljeroth
65 000
Nya metoder för användning av Neutroner och röntgenstrålar för undersökning av vetekvalite under varierande klimat (1281) Lilla Harrie Valskvarn ABRamune Kuktaite,
Jörgen Hansson
85 000
85 000
Drönare - ett vapen mot dyr rotröta (1280) Södra Skogsägarna ek förKhaled Youssef,
Jonas Rönnberg
120 000
Molekylära tester av utsädets skjutkraft (1279) Lantmännen SW SeedBeatrix Alsanius,
Gustaf Forsberg
200 000
200 000
Hur mycket av pergamentsvampen är egentligen levande vid stubbehandling i praktiken? (1277) Interagro Skog ABJonas Rönnberg,
Patrick Sherwood
140 000
Alnarps Nötköttsdag (1276) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Svensk odling av sojabönor för grönskörd (1274) Foodhills ABHelena Persson Hovmalm,
Lotta Nordmark
250 000
250 000
Ogräskonkurrerande egenskaper hos vårspannmål (1273) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet SkåneDavid Hansson,
Sven-Erik Svensson
108 000
Alnarps Mjölkdag 2020 (1272) Skånesemin, Skånemejerier ek för, Skånemejerier försäljning AB, LRF SkåneAnders Herlin,
Jessica Andersson
35 000
Rusta för torkan - en modell-baserad metod för ökad beredskap inom svensk växtproduktion. (1271) RISE, LRF GotlandThomas Prade,
Rickard Fornell
100 000
200 000
Behandling av tallplantor mot bete av rådjur och hjort. En metodstudie (1270) SveaskogUrban Nilsson,
Gisela Björse
150 000
Miljövänlig hydrolys för att skapa innovativ kvalitet i gluten (1269) Svenska Lantmännen Ek förElaine Ceresino184 000
269 000
Karaktärisering av svamppopulationer utanpå äpplefrukter från ekologiska och konventionella svenska odlingar, före och efter lagring (1268) Äppelriket Österlen ek. för., Statens JordbruksverkFiruz Odilbekov,
Larisa Gustavsson
97 000
75 000
Alnarps Grisdag 2020 (1267) LRF SkåneAnne-Charlotte Olsson35 000
Utveckling av hållbara odlingspluggar för den hortikulturella näringen (1266) Nelson Garden ABFaraz Muneer,
Ali Hafeez Malik
229 000
281 000
Etablering av mutationspopulationer i raps och fältkrassing (1264) Lantmännen SW Seed, Lantmännen SW Seed, Crop TailorLi-Hua Zhu,
Olof Olsson
85 000
150 000
Hur påverkar olika golvsystem i gångar i liggbåsstallar hållbarheten hos mjölkkor? (1263) Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Skånemejerier ek förEvgenij Telezhenko250 000
Inokuleringsanalys för att testa variationen i virulens bland isolat av Lachnellula willkommii från Sverige och Tjeckien (1262) SkogforskMichelle Cleary35 000
Biogas från urbana gräsytor - seminarium (1261) Region Skåne, LRF Skåne
Seminarium i september 20.
Sven-Erik Svensson,
Lars Törner
7 000
Samorganisation av Skånsk hästnäringsdag (1260) LRF SkåneHanna Sassner,
Vilain Rörvang
35 000
Gallrings för ökad torkresiliens i svensk ek (1259) Ignacio Barbeito,
Peter Ask
31 000
Etablering av arbetsgrupp och affärsplan för de Nordic agricultural and farm panel (NAFPA) (1258) Sveriges LantmästarförbundPer Hansson,
Jan Larsson
35 000
Kandidatarbete kring vidareutveckling av D-vitamin berikad svamp (1256) Malin Hultberg35 000
Alnarpskonferensen 2020 (1255) LRF SkåneJan Larsson99 000
Ägarskifte (1254) Tejarps Förlag ABJan Larsson,
Ove Karlsson
33 400
Utmaningar i olika värdekedjor (1253) Tejarps Förlag ABJan Larsson,
Ove Karlsson
26 600
Biodiversitet på poppel och hybridasp - jämförande studie mellan trädslag i sverige (1252) Länsstyrelsen SkåneHenrik Bohlenius,
Ewa Jastrzebska
21 500
Precisionsodling- Seminarium - Metoder för ökad precision i växtodlingen (1251) Yara AB, RISETorsten Hörndahl35 000
Metod för att detektera skillnader i Aluminium tollerans mellan poppel kloner (1250) SkogforskHenrik Böhlenius,
Asp
33 100
Innovationer kring perenn spannmål ? Workshop (STEG 1) (1249) Linda-Maria Dimitrova Mårtensson1 500
Studie av tillväxt i en bok provenance försök i södra Sverige (1248) Jorge Aldea,
Mateusz Liziniewicz
23 900
Mentorprogram i samverkan med mentorprogrammet Gro (1247) Jan Larsson35 000
Fältvandring den 26 november på Helgegården - Etableringstidpunktens inverkan på några olika sommarmellangrödors markkolsbidrag och dess ogräsbekämpande egenskaper (1246) Hushållningssällskapet SkåneSven-Erik Svensson,
Thomas Prade
11 000
Faktablad SLU Partnerskap Alnarp (1245) Lisa Germundsson35 000
Utvärdering av Tillväxt Trädgård (1244) Susanna Lundqvist,
Lena Johnson
35 000
Stormförebyggade skogsskötsel - hur gick det? (1243) SkogforskEric Agestam,
Andreas Helmersson
4 300
Workshop - Hur får vi uthållig tillväxt i sydsvensk lammproduktion (1242) LRF SkåneMadeleine Magnusson30 600
Lökkonferens 2020 - utveckla svensk lökproduktion (1241) Lars Mogren,
Oskar Hansson
35 000
Utveckling av ett SLU kompetenscentrum for livsmedelsproduktion i cirkulär ekonomi (1240) sammar Khalil,
Bengt Persson
100 000
100 000
Identifiering av hänsynsträd med hjälp av höjddataraster (1239) SkogforskMatts Lindbladh,
Emma Holmström
74 000
Plantering av poppel på granåkrar med långasticklingar- effekt av markberedning, kalkning och gödning. (1238) Persson f.N B AB, Södra Skogsägarna ek för, Nordkalk ABHenrik Böhlenius119 000
Resistenstestning av utvalda askar (1237) SkogforskMichelle Cleary,
Lars-Göran Stener
160 000
Grupplantering i stora inverser - ett sätt att öka överlevnad efter plantering och skapa blandskog? (1235) Södra Skogsägarna ek förUrban Nilsson,
Magnus Petersson
145 000
12 000
Smakjakten. Vägen till smakrikare svenska grönsaker (1233) Daniel Berlin i Skåne Tranås ABLars Mogren,
Helena Karlén
100 000
100 000
Uppdatering av Branschbeskrivning Trädgård-hortikultur, utemiljö, fritidsodling (1230) Fritidsodlingens RiksorganisationSusanna Lundqvist,
Lena Johnson
35 000
Fältvandring - mellangrödor i växtföljder med potatis, grönsaker, sockerbetor och spannmål (1229) Hushållningssällskapet Skåne, Nordic Sugar AB, Potatisodlarna, The Absolut CompanySven-Erik Svensson,
Oskar Hansson
9 900
Varför tjänar Kanadensiska lantbrukare pengar? (1228) Sparbanken SkåneJan Larsson,
Ove Karlsson
28 000
Vad är hållbarhet kopplat till de gröna näringarna (1227) Jan Larsson10 000
Lantmästardagen 2019 (1226) Tejarps Förlag ABJan Larsson35 000
Branschdag Trädgård 2019 (1225) Tejarps Förlag ABJan Larsson35 000
Frukostsemininarium 2019 (1224) Tejarps Förlag ABJan Larsson7 300
BalticWheat-UK workshop (1223) Lantmännen SW SeedAakash Chawade35 000
Växtodling med sikte på nästa växtföljd - historik och framtidsutsikter. Håstadiusseminarie 2019-11-27 (1222) Hushållningssällskapet SkåneJan Larsson12 000
Sydsvensk växtodlings- och växtsklyddskonferens i Växjö (1221) Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkCarl-Otto Swartz35 000
Betsläpp: Skadeprovokation i sockerbeta (1220) Nordic Sugar ABHelene Larsson Jönsson,
William English
35 000
Kan arbuscular mycorrhizal och/eller biostimulerande aminosyror påverkar vegetativ och rottillväxt på Vitis vinifera i kalla klimat. - En fältstudie i södra Sverige (1219) Kullabergs VingårdLotta Nordmark35 000
Utvärdering av tillväxtmodeller för ek och bok (1218) Skogsstyrelsen Region SydEmma Holmström35 000
Markkol - Fältvandring och seminarium Vad vet vi om markkol idag (1217) Statens Jordbruksverk, RISEJohannes Albertsson,
Sven-Erik Svensson
17 500
Medverkan på Borgeby fältdagar 2019 (1216) Lena Johnson9 800
Inverkan av olika gödselstrategier inför vintern på näringsinnehåll och näringsupptag hos Sedum album (1214) Veg Tech ABSiri Caspersen,
Lina Pettersson
20 000
SUFs sommarmöte 2019 (1213) Anders Nilsson8 000
Seminarium: Kornas klövhälsa i framtiden, nollvision hälta (1212) Skånemejerier ABAnders Herlin,
Anna Forslid
26 000
FRAS exkursion Barkborreskador och alternativ till gran (1211) Skogforsk, Sveaskog, Södra Skogsägarna ek förEmma Holmström30 000
Naturvårds exkurssion ´För ett bättre landskap - Mer lövträd och effektiv naturvård´ (1210) SveaskogHenrik Böhlenius35 000
Lantbrukets utmaningar i framtiden (1209) Lovang Lantbrukskonsult AB, LRF Konsult ABJan Larsson,
Ulrik Lovang
2 200
Unik möjlighet att förverkliga goda idéer (1208) Statens JordbruksverkLisa Germundsson5 000
Glyfosat - Vad står vi nu och hur ser framtiden ut? (1207) Statens JordbruksverkAnders TS Nilsson,
Rikard Andersson
14 200
Lantmästardag 2018 (1206) Jan Larsson35 000
Studentprojekt inom livsmedel och landskap i samverkan med Norrvikens Trädgårdar och FoodHills (1205) Foodhills ABLotta Nordmark,
Håkan Schroeder
35 000
Estimering av blomningspotential och tillväxt i en remonterande jordgubbssort (1204) Hushållningssällskapet SkåneSalla Marttila35 000
Alnarps Grisdag 2019 (1203) LRF SkåneAnne-Charlotte Olsson65 890
Jäst-baserat lockbete för prognos och bekämpning av Drosophila suzukii (1202) PheroNet ABPeter Witzgall,
Paul Becher
212 000
Alnarps Mjölkdag 2019 (1201) Skånesemin, Skånemejerier AB, Skånemejerier ek för, LRF SkåneAnders Herlin,
Jessica Andersson
35 000
Plantering av poppel på skogsmark - effekter av markberedning, kalkning och planttyp (1200) SkogforskMagnus Löf,
Lars Rytter
70 000
60 000
Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden hos rödklöver? (1199) Lantmännen SW Seed, Lantmännen SW SeedÅsa Lankinen,
Mattias Larsson
130 000
130 000
Nya protein rika livsmedel från lupine (1198) Elaine Ceresino35 000
NORBARAG:s 11:e möte den 7-8 mars 2019 i Malmö (1196) Statens JordbruksverkAnders TS Nilsson25 000
Phase 2: Test- och screeningsresistens i europeisk lärk (Larix decidua) mot lärkkräfta (1195) SkogforskMichelle Cleary,
Mateusz Liziniewicz
30 000
170 000
Arbuscular mykorrhiza och växtstimulerande preparat påverkan på etablering , tillväxt och utveckling av vinplantor(Vitis vinifera)under svenskt förhållande (1194) Lotta Nordmark,
Siri Caspersen
67 000
67 000
Optimering av bladmögelbehandlingar i matpotatissorter med medelgod resistens (1193) Hushållningssällskapet SkåneErland Liljeroth,
Laura Grenville
165 000
Snogeholms landskapslaboratorium och etablering av skog på åkermark (1192) Skogsstyrelsen Region SydEmma Holmström,
Giulia Attochi
160 000
70 000
Precisionsodlingsmästaren - ett projekt för att fånga in och utvärdera teknik och kunskapsläget inom lantbrukets digitalisering på växtodlingssidan (1191) Hushållningssällskapet Skåne, Stiftelsen LantbruksforskningCarl-Otto Swartz,
Sven-Erik Svensson
100 000
Hur påverkas sockerbetor av eftersådda sommarmellangrödor som etablerats efter stärkelsevete (1190) Nordic Sugar AB, The Absolut Company, Hushållningssällskapet SkåneSven-Erik Svensson,
Åsa Olsson
165 000
Alnarps Nötköttsdag 2019 (1189) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
SMS; framtidens växtskydd i en biocirkulär ekonomi (1188) Eriksgården i Sjöbo AB, Stiftelsen LantbruksforskningSammar Khalil,
Rickard Bergkvist
68 000
100 000
Bättre hållbarhet hos frukt genom effektivare etenabsorption (1187) Svenska Aerogel AB, Äppelriket Österlen ek. för.Marie Olsson,
Christer Sjöström
200 000
70 000
Utvärdering av den industriella symbiosen i Sotenäs - kombination av tidigare LCA-studie och realtidsmätning av restflöden (1186) RISEThomas Prade,
Sammar Khalil
147 000
136 000
Hungriga och arga - att göra hungriga suggor mätta och glada (1185) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet SkåneSarah-Lina Aagaard Schild,
Maria Vilain Rørvang
270 000
270 000
100 000
VentureLab@SLU (1184) Region SkåneRobin Meijer175 000
175 000
Metaboliter i resistenta askträd (1183) SkogforskMichelle Cleary35 000
Ekologi av honungsskivling i en ädellövskog i södra Sverige (1182) SkogforskMichelle Cleary35 000
Näringsdynamik, fotosyntes och tillväxt av pak choi odlat i ett torvsubstrat gödslat med rötrest från biogasproduktion (1181) Hushållningssällskapet SkåneHåkan Asp,
Kristina Weimers
35 000
Nya etableringsmetoder och jordbearbetningssystem (1180) Hushållningssällskapet SkåneTorsten Hörndahl20 000
Inverkan av organiska gödselmedel på mykorrhizakolonisering hos gräslök (1179) Bara Mineraler ABSiri Caspersen35 000
Alnarpskonferensen 2019 (1178) LRF SkåneJan Larsson95 500
Finansieringsdagen (1177) Landshypotek AB, Swedbank ABJan Larsson25 000
Ägarskiftesdagen (1176) LandshypotekJan Larsson35 000
Begränsade ensilage-givor till slaktgrisar för sysselsättning- för- och nackdelar (1175) Anne-Charlotte Olsson,
Fredin
13 200
Studie av överlevnad och tillväxt i en bok provenance försök i södra Sverige (1174) SkogforskJorge Aldea8 140
Workshop digitala verktyg i skogen (1173) SkogforskEmma Holmström30 000
Fruktträff 2019 (1172) Ibrahim Tahir31 000
Precisionsmästaren - förarbete (1171) Hushållningssällskapet SkåneJan Larsson35 000
Tallföryngring i Södra Sverige (1170) Södra Skogsägarna ek förMikolaj Lula45 000
Integrerad bekämpning av sjukdomar i stärkelsepotatis (1169) Lyckeby Starch ABErland Liljeroth,
Laura Grenville-Briggs Didymus
150 000
150 000
Metodstudie för urval av poppelkloner som är anpassade till odling på skogsmark. (1168) SkogforskHenrik Bohlenius,
Håkan Asp
110 000
132 000
Test- och screeningsresistens i europeisk lärk (Larix decidua) mot lärkkräfta (1167) SkogforskMichelle Cleary,
Mateusz Liziniewicz
200 000
Kontroll av bladlöss med hjälp av ett biologisk nedbrytbart lockmedel för naturliga fiender i spannmål och fruktodlingar (1165) Stiftelsen LantbruksforskningMarco Tasin,
Gunda Thöming
179 000
Etablering av fältförsök med hyggesfritt skogsbruk i södra Sverige (1164) Södra Skogsägarna ek för, Sveaskog, Skogsstyrelsen Region Syd, Stiftelsen SkogssällskapetUrban Nilsson,
Ulf Johansson
75 000
150 000
Fältvandring på Kronoslätts gård - Mellangrödor efter stärkelsevete som förfrukt till sockerbetor (1163) The Absolut CompanyCarl-Otto Swartz3 100
Ledarskapsdagen 10 dec (1162) Tejarps Förlag ABJan Larsson25 000
Frukostseminarium 5 oktober 2018 (1161) Tejarps Förlag ABJan Larsson7 700
Veganen och vitamin B12 - kan halten av vitamin B12 ökas genom fermentering (1160) Malin Hultberg13 500
Fältvandring: Sommarmellangrödors multifunktionella egenskaper (1159) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson2 000
Vad är hållbarhet kopplat till de gröna näringarna (1158) Jan Larsson6 400
Phenotypic differences between plus-trees progenies of sitka Spruce. (1157) Emma Holmström15 000
Sydsvensk växtodlings- och växtsklyddskonferens i Växjö (1156) Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkLisa Germundsson35 000
Biologiska hot mot honungsbin, humlor och solitära bin (1155) Statens JordbruksverkLisa Germundsson10 000
Utvärdering av Partnerskap, 1134B (1154) Lisa Germundsson100 000
Glyfosat - med eller utan i framtiden? (1153) Statens JordbruksverkLisa Germundsson8 200
Nya mellangrödor efter färskpotatis - en orienterande studie inriktad på etablering och ogräseffekt (1152) Sven-Erik Svensson,
Amanda Ahlqvist
35 000
VitiNord2018 internatinell vinkonferens (1151) Föreningen Svenkt VInLotta Nordmark35 000
Utveckling av undervisningsmaterial ? case i trädgårdsföretag (1150) Boel Rönnblom,
Sara Spendrup
35 000
Demonstrationsyta föryngring (1149) Sveaskog, Södra Skogsägarna ek för, Interagro Skog ABKristina Wallertz8 000
Sensorer och big data förändrar mjölkproduktionen (1148) Skånemejerier ek förLisa Germundsson1 600
Fältvandring på SITES Lönnstorp fältstation (1147) LRF SkåneLisa Germundsson1 600
Nya möjligheter för svensk Agrofiber - Workshop (1146) RISESven-Erik Svensson16 000
Lantbrukares inställningar till klimatförändringar - en kvantitativ studie av lantbrukare i Skåne (1145) Länsstyrelsen SkåneJohannes Albertsson,
Johan Tejler
14 360
Borgeby fältdagar 2018 (1144) Lena Johnson14 800
Branschdag trädgård 2018 (1143) Jan Larsson35 000
Nyttiggörande av resultat från Tillväxt Trädgård 2015-2017 (1142) Håkan Schroeder,
Lundqvist
35 000
Kommersiella möjligheter med biokol (1141) Skånefrö ABJan Larsson6 500
Efterbehandling mot snytbagge i fält-alternativa metoder (1140) Södra Skogsägarna ek för, Interagro Skog ABkristina wallertz2 500
Näringsbalans hos Sedum album i odling av mattor för gröna tak (1139) Siri Caspersen,
Lina Pettersson
35 000
Test av nya biologiska kontrollmedel av sjukdomar orsakade av phytophthora (1138) Länsstyrelsen SkåneRamesh Vetukuri35 000
Exkursion Kan ökad precision ge en större variation? (1137) SkogforskEmma Holmström30 000
SUFs sommarmöte 2018 (1136) Anders Nilsson8 000
Fysiska och kemiska egenskaper hos kompost- och torvsubstrat med inblandning av biokol (1135) Håkan Asp,
Love Bergquist
35 000
Utvärdering av Partnerskap Alnarp 2018 (1134) Lisa Germundsson70 000
Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper och markkolsbidrag (1133) Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Skåne
https://www.slu.se/ew-nyheter/2021/3/battre-klimateffekt-nar-mellangrodor-blir-biogas/
David Hansson,
Thomas Prade
265 000
238 000
Mellangrödor efter stärkelsevete som förfrukt till sockerbetor, en orienterande studie (1132) The Absolut Company, Nordic Sugar ABSven-Erik Svensson,
Johannes Albertsson
73 000
56 000
PROTEINKVALITET ? EN FENOTYPDEL VID GENOMISK SELEKTION I VÅRVETE (1131) Lantmännen SW SeedEva Johansson,
Pernilla Vallenback
275 000
Förbättrat föryngringsmaterial för ask (selektion och test av resistens mot askskottsjuka) (1130) SkogforskMichelle Cleary205 000
72 000
22 000
Nya grepp för digitalisering av mjölkproduktionen ? för ökad nytta för rådgivning och producenter (1129) SkåneseminAnders Herlin,
Martin Olsson
75 000
Flower mapping - ett verktyg för att optimera skörd av svenska jordgubbar? (1128) Hushållningssällskapet SkåneSalla Marttila51 000
Optimerad bekämpning mot torrfläcksjuka i potatis ? kan biologiska och växtstärkande medel integreras i bekämpningsstrategierna? (1127) Lyckeby Starch ABErland Liljeroth,
Laura Grenville-Briggs
140 000
Mjölkproduktion med extensiv förbehandlat ensilage för ökad foderintag och ökad resurseffektivitet (1126) Svenska Lantmännen Ek förThomas Prade250 000
250 000
Utvinning av livsmedelsproteiner ur outnyttjade gröna blad från jordbruket (1125) Gasum AB, Thylabisco ABWilliam Newson200 000
Alnarps Nötköttsdag 2018 (1124) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Digitaliserad grisproduktion: Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare? (1122) LRF SkåneOleksiy Guzhva,
Maria Vilain Rørvang
63 000
Alnarps Mjölkdag 2018 (1121) Skånesemin, Skånemejerier ek för, LRF SkåneAnders Herlin,
Martin Olsson
35 000
Lantbrukets byggnadskonstruktion: Eurokoders inverkan på dimensionering av takbärverk (1120) A-BetongHussein Agha,
Knut-Håkan Jeppsson
25 000
50 000
Förstudie: Alnarps egendom som testbädd för digitalisering (1119) Hushållningssällskapet MalmöhusTorsten Hörndahl,
Jan Larsson
60 000
Alnarps Grisdag 2018 (1118) LRF SkåneAnne-Charlotte Olsson35 000
Spill vid timotejtröskning (1117) Sveriges Frö-och oljeväxtodlareSven-Erik Svensson14 000
Hur tidigt börjar hjortskadorna? (1116) Skogsstyrelsen Region SydEmma Holmström28 000
Utformning av pedagogiska rapporter i Agriwise (1115) Statens JordbruksverkJan Larsson,
Ove Karlsson
7 000
15 000
Dynamisk resultat- och balansräkningsmodell i Agriwise (1114) Statens JordbruksverkJan Larsson,
Ove Karlsson
7 000
15 000
Klimatsstrategier för klimatförändring och klimatpåverkan (1113) Länsförsäkringar SkåneJan Larsson,
Ove Karlsson
25 000
Ägarskifte - lättlöst eller svårlöst? (1112) LRF Konsult ABJan Larsson,
Ove Karlsson
25 000
Vinst och lönsamhet - en jämförelse (1111) LRF Konsult ABJan Larsson,
Ove Karlsson
25 000
Jordbearbetningsdag (1110) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson4 500
Alnarpskonferensen 2018 (1109) LRF SkåneLisa Germundsson11 300
Workshop skötsel av björk (1108) SkogforskEmma Holmström13 000
Minska smågrisdödligheten de första tre veckorna i en besättning (1107) Hushållningssällskapet SkåneAnne-Charlotte Olsson,
Matilda Cronqvist
10 000
Framtidens grönsaksdisk (1106) Sydgrönt ek. föreningLisa Germundsson13 000
Äppelträff- resultat och framtida tankar (1105) Ibrahim Tahir35 000
Kombucha fermenterad äppelmust - en ny svensk hälsodryck (1104) Kiviks Musteri ABLotta Nordmark,
Jan Jensen
11 500
Klimatscenarier för tall och gran bestånd (1103) SveaskogEmma Holmström22 000
Kvalitet på självföryngrad björk (1102) SveaskogEmma Holmström32 000
Majsdag 2017 (1101) Hushållningssällskapet Skåne, SkåneseminLisa Germundsson4 000
Lantmästardag 2017 (1100) Jan Larsson25 000
Workshopserie FRAS, gallring (1099) Emma Holmström30 000
Kunskapsplattform Nya skogsskador i våra skogar (1098) Region SkåneJohanna Witzell168 000
32 000
Anläggningsförbandets inverkan på vårtbjörkens produktion och kvalitet (1097) SveaskogUrban Nilsson,
Ulf Johansson
48 000
22 000
Innehåll av bioaktiva substanser och thylakoider i grön biomassa (1095) Thylabisco AB, Statens JordbruksverkHelena Persson Hovmalm200 000
Proteinkvalitet i vetelinjer med främmande kromosomfragment (1094) Lantmännen SW SeedEva Johansson,
Tina Henriksson
200 000
Halksäkra golv förebygger skador hos nötkreatur; Minskar rillning halkrisken på betonggolv? (1093) Stiftelsen Lantbruksforskning, Skånemejerier ABChrister Bergsten,
Evgenij Telezhenko
235 000
Kunskap och innovation för tillväxt i trädgårdsnäringen (1092) Sparbanken Skåne, LRF Skåne, LRF TrädgårdLena Ekelund250 000
250 000
250 000
Fosfor: Återföring från avlopp till åkermark med slagg (1090) Alnarp Cleanwater Technology ABSiri Caspersen,
Clara Hermansson
140 000
Gallring för generell hänsyn (1089) Södra Skogsägarna ek förEmma Holmström125 000
Konkurrera med kvalitet 2: nya äpplesorter för dessert, must och cider (1087) Äppelriket Österlen ek. för., Kiviks Musteri ABKimmo Rumpunen,
Henrik Stridh
120 000
120 000
150 000
120 000
150 000
150 000
Organisk gödsling vid ekologisk odling av grönsaker i växthus (1086) RISEKarl-Johan Bergstrand,
Klara Löfkvist
252 000
Urvals metod av poppelkloner med anpassning till plantering på skogsmark. (1085) SkogforskHenrik Bohlenius160 000
Mjuka värden vid generationsskiften (1084) Hushållningssällskapet HallandLisa Germundsson4 000
AgroForestry 2017 (1083) Statens JordbruksverkLisa Germundsson15 500
Så stoppar vi renkavle (1082) LRF SkåneLisa Germundsson5 100
Mer baljväxter på åkern och tallriken, hur kommer vi dit? (1081) Foodhills ABLisa Germundsson7 500
Trädgårdsodlingens dag (1080) Fritidsodlingens RiksorganisationLisa Germundsson35 000
Växtodling med sikte på nästa växtföljd ? historik och framtidsutsikter. Håstadiusseminarie 2017 (1079) Odling i BalansLisa Germundsson11 000
Sydsvensk Växtodlings- och Växtskyddskonferens 2017 (1078) Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Statens JordbruksverkLisa Germundsson35 000
Frukostseminarium 22 sept 2017 (1077) Tejarps Förlag ABJan Larsson9 700
Workshopserie FRAS (1076) Södra Skogsägarna ek för, Skogforsk, SveaskogEmma Holmström10 000
Trädgårdskonferens 2017 i Linköping (1075) LRF Trädgård, Statens JordbruksverkSusanna Lundqvist35 000
Towards a diversification of cropping systems: the permaculture orchard experience (1074) Fritidsodlingens RiksorganisationMarco Tasin5 000
SUFs sommarmöte 2017-05-30 (1073) Sveriges UtsädesföreningAnders Nilsson8 000
VentureLab@SLU (1072) Region SkåneNicholas Jakobsson100 000
100 000
100 000
Hållbart uttag av biomassa från jordbrukslandskapet i den cirkulära ekonomin (1071) Region Skåne, RISE, Statens JordbruksverkSven-Erik Svensson25 775
Halmsilage - Foder till dikor eller bara ett billigt biogassubstrat? (1070) Eurofins Agro Testing Sweden ABSven-Erik Svensson18 000
SLU Trädgård (1069) Sara Spendrup22 000
Branschdag Trädgård 2017 (1068) Jan Larsson35 000
Fältvandring på SITES forksningsstation Lönnstorp (1067) Lisa Germundsson1 400
Hyggesfritt skogsbruk (1066) Södra Skogsägarna ek för, Sveaskogkristina wallertz12 000
Grundkurs vin - Vindruvans och vinodllingens biologi (1065) Peter Witzgall10 000
Matlandskap som form, funktion och synsätt - en undersökning av relationen mellan mat och landskap och hur den kan användas som utgångspunkt i kommunal planering, med fokus på den fysiska planeringen (1064) Tejarps Förlag ABIngrid Sarlöv-Herlin,
Anneli Bartholdsson
6 700
Kartläggning av europeiska koncept med hårdare djurskyddskrav för gris - En intervjustudie med danska och nederländska uppfödningsmodeller (1063) Svenska Lantmännen Ek förAnne-Charlotte Olsson,
Klasson/Hilmér
6 000
Workshopen OIV master studenter och svenska intressenter skapa en ny vinregion (1062) Lotta Nordmark13 000
Smarta lösningar med ny sensorteknik och bildanalys - seminarium med fokus på växtskydd (1061) Lena Holm8 200
Klövsulesår- behandlingsalternativ och prognos avseende dräktighet och överlevnad (1060) SkåneseminChrister Bergsten12 000
Sand i liggbås för mjölkkor i Sverige (1059) Christer Bergsten7 700
Hybridlärk fluga eller framtid (1058) Skogforskkristina wallertz11 000
Skogsutvecklingstyper i Urban skog - Studie av skogsutvecklingstyper i Sverige (1057) Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg BllekingeBjörn Wiström7 110
Alumnträff (1056) Lisa Germundsson9 400
Enskilda ekträd i barrdominerad skog (1055) Skogsstyrelsen Region Syd, Sveaskog, Södra Skogsägarna ek förLars Drössler15 000
Bevattningsstyrning i sparris. Beslutsunderlag baserat på mätningar av markfuktigheten (1054) Hushållningssällskapet MalmöhusHelena Karlén18 000
Bottengrödor i jordbruksväxtföljder (1053) Statens JordbruksverkLisa Germundsson3 500
Kartläggning av arbetseffektivitet vid uppfödning av mjölkraskalvar (1052) SkåneseminAnders Herlin,
Mia Davidsson
10 000
Internationellt rapssymposium (1051) Sveriges Frö-och oljeväxtodlareLisa Germundsson32 000
Mellangrödors potential som proteinkälla (1050) Stiftelsen Lantbruksforskning, Statens JordbruksverkHelena Persson Hovmalm,
Thomas Prade
250 000
Alnarps Nötköttsdag 2017 (1049) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Digitalt hjälpmedel för att identifiera och lokalisera infektionshärdar av bladmögel i ekologisk potatis (1047) PotatisodlarnaErland Liljeroth,
Erik Alexandersson
102 000
Mindre svinn och bättre kvalitet i ekologisk äppleodling ? att nyttiggöra tidigare resultat för en ny praktik i odling (1045) Äppelriket Österlen ek. för.Marie Olsson,
Henrik Stridh
100 000
110 000
100 000
98 000
138 000
Utvärdering av sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper (1044) Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet HallandDavid Hansson,
Thomas Prade
260 000
Kan man minska mängden bladmögelfungicider i moderna matpotatissorter med medelgod resistens (1043) Hushållningssällskapet SkåneErland Liljeroth100 000
Industridoktorandsprojekt med titel: Hållbara livsmedelssystem i en cirkulär ekonomi (1041) SP Sveriges tekniska forskningsinsitutSammar Khalil,
Roger Nordman
50 000
150 000
Potatisproteiner med högre denatureringstemperatur - en möjlighet via CRISPR/Cas9 (1040) Lyckeby Starch ABEva Johansson,
Mariette Andersson
200 000
Alnarps Mjölkdag 2017 (1039) Skånesemin, Skånemejerier, LRF SkåneAnders Herlin,
Mia Davidsson
35 000
Alnarps Grisdag 2017 (1038) Anne-Charlotte Olsson35 000
Hybridaspens utveckling på skogsmark (1037) Södra Skogsägarna ek förPelle Gemmel,
Elin Anander
32 000
Yrkesmässig odling av kålväxter (1036) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson2 600
Arrangerande av nationell forskarskonferens inom arbetslivsforskning - FALF 2017, 13-15 Juni 2017, SLU Alnarp (1035) Region Skåne, LRF SkånePeter Lundqvist35 000
Alnarpskonferensen 2017 (1034) LRF SkåneLisa Germundsson18 000
Sockerbetans förmåga att läka frostskador i fält (1033) Nordic Sugar ABSven-Erik Svensson,
Joakim Ekelöf
2 000
30 000
Kommunikationsplan alumnverksamhet (1032) Lisa Germundsson35 000
Utveckla kommunikation med studenter och ansvariga för grundutbildningar (1031) Lisa Germundsson35 000
Inlagringsteknikens påverkan på skalkvalitet inom matpotatis (1030) PotatisodlarnaTorsten Hörndahl15 200
Framtiden ledarskap - Företagagarens utmaning (1029) Martin Melin15 000
Agroecology Day 2017 (1028) Jan Larsson12 500
Digitalisering av lantbruket ? när och hur sker den stora revolutionen? (1027) LRF SkåneJan Larsson32 000
Branschdag Trädgård 2016 (1026) Jan Larsson30 000
Lantmästardag 2016 (1025) Jan Larsson20 000
Medverkan vid Elmia Lantbruk (1024) Statens JordbruksverkLisa Germundsson8 000
Äppelträff Fruktkvalitet och lagringspotential (1023) Ibrahim Tahir35 000
Få yngre lantbrukare att göra bra strategiska vägval (1022) Sparbanken SkåneOve Karlsson35 000
Strategi för hantering av sommarmellangrödors biomassa på hösten, som leder till hög kvävemängd i jordprofilen nästkommande vår (1021) Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkSven-Erik Svensson,
David Hansson
233 000
Utvärdering av UV-enhet som kompletterande hygieniseringssteg till Alnarp Cleanwaters biologiska reningsverk för avloppsvatten (1020) Alnarp Cleanwater Technology ABAnna Karin Rosberg49 000
Plantöverlevnad i praktiskt skogsbruk i Södra Sverige tre år efter plantering (reviderad) (1019) Södra Skogsägarna ek förEmma Holmström155 000
Precision livestock farming (PLF) kan hjälpa animalieproducenterna till bättre resultat, djurvälfärd och miljö - men hur kommer vi dit? (1018) SkåneseminAnders Herlin,
Mia Davidsson
10 000
Statistiska bearbetningar av försöksdata kring järn till smågrisar (1016) Lantmännen SW SeedAnne-Charlotte Olsson,
Jos Botermans
50 000
Optimerad bekämpning mot torrfläcksjuka i potatis (1015) Potatisodlarna, Lyckeby Starch ABErland Liljeroth65 000
Introduktion av nya grödor i Sverige - sötpotatis (Ipomoea batatas) som pilot (1014) Hushållningssällskapet Malmöhus, Sydgrönt ek. förening, Stiftelsen Trädgårdsodlingens ElitplantstationHelena Karlén150 000
Identifiering av sexualferomon som prognosverktyg för skidgallmyggan Dasineura brassicae (1013) Lantmännen SW Seed, Svensk Raps ABMattias Larsson,
Peter Anderson
550 000
Att skydda det skyddade? hur påverkas växtdiversitet och skogsstruktur av viltbete i små skogsreservat i landskap med stora viltpopulationer? (1012) Länsstyrelsen SkånePer-Ola Hedwall172 000
Test av belastningsfördelning på underlag med olika mjukhetsgrad och spaltöppningar för nötkreatur (1008) Stiftelsen LantbruksforskningChrister Bergsten224 000
275 000
Hur mycket kostar kronviltets skador på gran? (1006) Skogsstyrelsen Region Syd, Södra Skogsägarna ek för, LRF SkåneAnnika Felton,
Emma Holmström
377 000
Bedömning av nedärvbarheten av askens motståndskraft mot askskottsjuka (1005) SkogforskMichelle Cleary18 300
Jordbruksmarken ? en förutsättning för mat på bordet (1004) LRF SkåneLisa Germundsson7 500
Alnarps rapsdag 2016 - Rapsmästartävlingen (1003) Svensk Raps ABLisa Germundsson17 200
Växjö möte 2016 - Sydsvensk Växtodlings- och Växtskyddskonferens (1002) Hushållningssällskapet Skåne, Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekinge, Svenska FoderLisa Germundsson35 000
Workshop om gråmögel i jordgubbsodling (1001) Eriksgården i Sjöbo AB, Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkLisa Germundsson7 900
Tallskogsskötsel i södra Sverige (1000) kristina wallertz15 900
Blandskog-vinst eller förlust i framtiden (999) kristina wallertz10 000
SUFs sommarmöte 2016 (998) Anders Nilsson7 300
Förstärkt kommunikationsarbete i Partnerskap Alnarp (997) Lisa Germundsson140 000
140 000
140 000
Ny sensorteknik och sprutteknik i växtskydd - vad kan vi lära av Californien? 2016-09-09 (996) Statens JordbruksverkLisa Germundsson19 500
Biogassubstrat och reducerad miljöeffekt från jordbruket. 2016-09-07 (995) Trelleborgs kommunLisa Germundsson1 500
Rotröta i skog. 2016-09-22 (994) Skogsstyrelsen Region SydLisa Germundsson15 000
Alumnaktiviteter (993) Jan Larsson35 000
Majsdag 2016. 2016-09-08 (992) Skånesemin, Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson4 000
Frukostseminarium 16 sept 2016 (991) Jan Larsson9 700
Baljväxter till humankonsumtion samt Visning av fältförsök med tema baljväxter, SITES Forskningsstation Lönnstorp (990) Ideon Agro Food, Findus Sverige ABLisa Germundsson4 000
Partnerskap Alnarps deltagande på Borgeby Fältdagar 2016 (989) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson10 000
Fältvandring Potatis 2016-08-03 (988) Lyckeby Starch AB, PotatisodlarnaLisa Germundsson6 000
Matsvamp, hållbarhet, hälsa och mervärden (987) GrönsaksMästarna Nordic ABMadeleine Uggla,
Victor Tadic
35 000
Hybridlärk fluga eller framtid (986) Skogforskkristina wallertz11 560
Skånsk livsmedelsstrategi - dialogmöte (985) Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, LRF SkåneLisa Germundsson6 000
Fältguide till spåren i landskapet (984) Skogsstyrelsen Region SydLisa Germundsson2 500
Innovativa växtföljder för mångfunktionalitet (983) Länsstyrelsen Skåne, Statens Jordbruksverk, Skånska Biobränslebolaget AB, Nordic Sugar ABLisa Germundsson12 000
Mer lönsam kött- & mjölkproduktion i Skåne (982) Skånesemin, Skånemejerier, LRF Skåne, Länsstyrelsen SkåneLisa Germundsson8 000
Proteingödsla foderspannmål, lönsamt eller ej? (981) Svenska Foder, Svenska Lantmännen Ek förJan Larsson3 000
Agroecology Day 2016 (980) Jan Larsson10 000
Hur påverkas fosfortillgängligheten av kväveform och mykorrhiza? (979) Skånes PotatisodlarföreningSiri Caspersen35 000
tätortsnära skogsskötsel (978) Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg Bllekingekristina wallertz6 900
intensivodling av skog (977) Hushållningssällskapet Hallandkristina wallertz16 350
Odlingssystemförsöket i Önnestad (976) Hushållningssällskapet SkåneLisa Germundsson6 400
Bättre bröd genom agroekologi och lokal ekonomi (975) Jan Larsson4 000
Näringsförsök i hallon av typen long cane (974) Birgitta Svensson40 463
Framtidens grönsaksdisk - modell för ökade marknadsandelar av frilandsodlade svenska grönsaker (973) Sydgrönt ek. föreningFredrik Fernqvist,
Lars Persson
50 000
50 000
Alnarp Nötköttsdag 2016 (972) LRF SkåneMadeleine Magnusson35 000
Identifiering av möjliga åtgärder för att förbättra kväve- och fosforeffektiviteten på mjölkgårdar (970) Statens Jordbruksverk, SkåneseminChristian Swensson,
Stina Olofsson
50 000
Skott- och rotbiomassaavkastningen av mellangrödor vid olika kvävegödslingsnivåer (969) Hushållningssällskapet Halland, Stiftelsen LantbruksforskningThomas Prade175 000
175 000
Utvärdering av några sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper efter huvudgrödorna färskpotatis, råg och korn (968) Stiftelsen Lantbruksforskning, Hushållningssällskapet SkåneDavid Hansson,
Sven-Erik Svensson
192 000
Returine - ett urinbaserad näringsberikat odlingssubstrat och gödselmedel? (967) Again Nutrient Recovery AB, Hasselfors Garden ABSiri Caspersen,
Zsofia Ganrot
90 000
Alnarps mjölkdag 2016 (966) Skånesemin, Skånemejerier, LRF SkåneAnders Herlin,
Mia Davidsson
35 000
Vårkorn - sortval, såtidpunkt och såbäddsberedning för att begränsa renkavle (965) Hushållningssällskapet Skåne, Statens JordbruksverkAnders TS Nilsson,
Ola Sixtensson
184 000
183 000
187 000
Nya verktyg för fenotypning av svampsjukdomar i vete (964) Lantmännen SW SeedAakash Chawade,
Tina Henriksson
270 000
271 000
Fjärranalys av bladmögelangrepp i potatis (963) Skånes PotatisodlarföreningErland Liljeroth,
Erik Alexandersson
106 000
Förbättrat plantmaterial för etablering av poppel. (962) Häckeberga Säteri ABHenrik Böhlenius4 000
107 600
31 400
Konsekvenser av tallens minskning i södra Sverige (960) Södra Skogsägarna ek förUrban Nilsson,
Emma Holmström
200 000
Fysiologisk utveckling hos den unga sockerbetan - inverkan av proteinkomponenter i pelleten (959) Syngenta Seeds ABEva Johansson125 000
125 000
Alnarps Grisdag 2016 (957) Anne-Charlotte Olsson35 000
Infektioner av Neonectria - ett undervärderat hot mot produktion av vanlig gran? (955) SkogforskJonas Rönnberg,
Martin Pettersson
77 000
204 000
96 000
Hur Skånes landskap påverkas av spridningen av den sjukdomsalstrande svampen Phytophthora (954) Region Skåne, Länsstyrelsen SkåneMichelle Cleary,
Johanna Witzell
123 500
108 500
Bekämpningsstrategier mot hållbar produktion av jordgubbar i substrat (952) LRF Trädgård, Stiftelsen LantbruksforskningSammar khalil,
Birgitta Svensson
192 000
250 000
Norrlandslök - En norrlänsk kulturväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? (951) Karin Persson2 473
Invasiva Phytophthora spp. attackerar bokskog (Fagus sylvatica) i Söderåsens nationalpark (950) Länsstyrelsen SkåneMichelle Cleary25 000
Uthållig vinst i lantbruket - en internationell jämförelse (949) Jan Larsson20 000
Effektivt arbete vid uppfödning av mjölkraskalvar där djuren har god välfärd och hälsa (934) SkåneseminAnders Herlin,
Mia Davidsson
50 000
50 000
Vadå skapa mervärde? Kartläggning och analysering av bondernas aktiviteter, tänkande, och sätt att skapa mervärde (930) Region Skåne, Landshypotek AB, Sveriges LantmästarförbundErik Hunter275 000
275 000
Växtnäringsbevattning med organiska N-gödselmedel i svensk äppelproduktion (925) Stiftelsen Lantbruksforskning, Äppelriket Österlen ek. för.Helene Larsson Jönsson,
Helena Persson Hovmalm
240 000
250 000
Odling av smultron (922) Kiviks musteriBirgitta Svensson,
Kiviks musteri Jensen
79 000
64 000
Hygienförbättrande åtgärder på helspalt med gummi för ungtjur (919) Statens JordbruksverkChrister Bergsten184 000
Anpassning andelen av gran i blandat ekskogar i Sverige för att förbättra skogens uthållighet under framtidens klimat (917) Igor Drobyshev,
Jens Peter Skovsgaard
220 000
143 000
Floran i våra ädellövskogar - en bildguide om mångfald, skötsel och restaurering (916) Region SkåneJörg Brunet115 000
Produktion av matsvampen ostronskivling från biomassa från anlagd våtmark (914) Region Skåne, Trelleborgs kommunMalin Hultberg196 000
Tekniklösningar för bättre boxrenlighet och produktionsresultat i slaktgrisstallar (865) Svenska Djurhälsovården AB, Stiftelsen LantbruksforskningJos Botermans,
Carl-Johan Ehlorsson
200 000
200 000
Summa 386 projekt38 344 021