Foto Jan Larsson 

 

 

Partnerskapsseminarier m.m. 2016

  Dokumentation från olika konferenser som pdf-filer.
  Framtidens ledarskap - företagarens utmaning 2016-12-08
  Växjö möte 2016, 2016-12-06..07
  Alnarps Nötköttsdag 2016, 2016-12-01
  Biologisk bekämpning och framtidens matproduktion, 2016-11-16
  Alnarps mjölkdag, 2016-11-10
  Känslighet hos jordgubbssorter mot angrepp av gråmögel, 2016-11-10
  Alnarps Rapsdag, 2016-11-09
  Matsvamp, hållbarhet, hälsa och mervärden, 2016-10-27
  Alnarps grisdag, 2016-10-06
  Tallskogsskötsel i södra Sverige, 2016-10-06
  Jordbruksmarken - en förutsättning för mat på bordet, 2016-10-04
  Odlingsförsök på mellangrödor utvecklar biogaspotentialen, 2016-09-28
  Nyhetsinslag om mellangrödor - Norra Åsum , 2016-08-18
  Rotröta i skog – vad vet vi idag och vilka behov av ny kunskap finns, 2016-09-22
  Blandskogskonferens, 2016-09-20
  Frukostseminarium, 2016-09-16
  Majsdag, 2016-09-08
  Nyhetsinslag om mellangrödor - Norra Åsum , 2016-08-18
  Ny sensorteknik och appliceringsteknik i växtskydd, 2016-09-09
  Hybridlärk – fluga eller framtid, 2016-06-21
  Innovativa växtföljder för mångfunktionalitet, 2016-06-01
  SUFs sommarmöte 2016, 2016-05-19
  Fältguide till spåren i landskapet, 2016-05-13
  Var med och utforma den skånska livsmedelsstrategin! , 2016-05-04
  Intensivodling av skog, 2016-04-23
  Tätortsnära skogsskötsel, 2016-04-21
  Agroecology day, 2016-04-20
  Odlingssystemförsöket i Önnestad, 2016-03-10
  Lökkonferens, 2016-02-08
  Alnarps Jordbruks- och trädgårdskonferens, 2016-01-27
  Omvärld och marknad, 2016-01-27