Foto Jan Larsson 

 

Nyhetsbrev

I den nedfällbara listen nedan kan du välja tidigare utskickade nyhetsbrev

 

 

 

 


Nyheter från Partnerskap Alnarp Visa webbversion


Hej!


Nu är sommaren här på riktigt för oss alla.

Det återstår några seminarier och mötesplatser innan vi tar semester. Vi presentarar dem längst ned i nyhetsbrevet. Bland annat kan du träffa oss på Borgeby Fältdagar den 26-27 juni. Kom gärna in och ställ frågor, ge synpunkter eller bara ta del av ny forskning som presenteras i vår monter M8 som vi har tillsammans med andra verksamheter inom SLU. Det kommer att presenteras ett gediget scenprogram i montern med många spännande rön. Få koll på programmet på slu.se några dagar innan Borgeby Fältdagar går av stapeln.

Till hösten är vi tillbaka med flera nya, inspirerarande och lärorika mötesplatser, seminarier och evenemang.

Vi önskar er en trevlig läsning och sedemera en trevlig sommar!

Soliga hälsningar,

Carl-Otto och SLU Partnerskap Alnarp
Faktablad om marknadsföring av mervärde i lantbruket

Lantbruket har länge varit fokuserat på att få avsättning för producerade volymer och förflytta dessa till nästa led i en värdekedja. Detta synsätt byts långsamt mot ett lönsamhetstänkande, där konsumentens värderingar styr utvecklingen och lantbrukaren måste arbeta på ett annat sätt. De uppmanas att utveckla produkter med mer mervärden för att klara konkurrens från lågprisprodukter.

>>Läs LTV-fakultetens faktablad 2019:9
Foto: Karl-Johan Bergstrand
Faktablad om näringsfrisättning från organiska gödselmedel i ekologisk odling

Vid odling av snabbväxande kulturer som t.ex. grönsaker i växthus kan det bli problem med för långsam frisättning av främst kväve i den mest intensiva tillväxtfasen. I en serie försök undersöktes kvävefrisättningen från olika organiska gödselmedel, både med och utan växter i systemet.

>>Läs LTV-fakultetens faktablad 2019:10
Konferens om innovation inom bioekonomi

Vilka typiska hinder finns när man utvecklar produkter till den nya bioekonmin? Vilka stöd behöver ditt företag i utvecklingsprocessen? Kom och bli inspirerad av intressanta företagare och spännande fallstudier på konferensen om förutsättningarna för innovation inom bioekonomin.

>>Läs mer och anmäl till konferensen
För ett bättre landskap - mer lövträd och effektiv naturvård

Det var temat på en exkursion till ekoparken Raslången i gränslandet mellan Skåne och Blekinge, ett par mil från Olofström som arrangerades av Partnerskap Alnarp, Sveaskog (ägare av ekoparken) och SLUs Institution för Sydsvensk skogsvetenskap.

>> Läs mer om exkursionen
Vad har maten med stadslandskapet att göra?

Mat har i alla tider präglat stadens landskap från de tidiga marknadsplatserna som städer bildades runt till de mötesplatser kring och om mat som finns idag. Detta och mycket mer handlade seminariet "Food and the City" om som arrangerades i Alnarp den 24 maj.

>> Läs mer om seminariet
Nyheter från SLU

SLU utser sju nya hedersdoktorer. Sju personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Två av dem finns i Sverige: riksarkitekten Helena Bjarnegård vid Boverket och däggdjursgenetikern professor Kerstin Lindbladh-Toh vid Uppsala universitet.
>> Läs mer

"Här växer framtidens spannmål ? klimatsmart och arbetssnålt". SVT har gjort ett nyhetsinslag om SLUs och Lunds universitets försöksodling av Kernza, en perenn gröda.
>> Läs mer och se inslaget

SLU koordinerar forskning för hållbar mjölkproduktion och -konsumtion. Totalt koordinerar SLU fem forskningsprojekt kring hållbar mjölkproduktion och hållbar konsumtion. Projekten genomförs på tre olika forskningsinstitutioner: SLU, RISE samt Chalmers och kommer att pågå mellan 2019 och 2022. Totalt har projekten beviljats 16 miljoner kronor och medlen kommer från Arla och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).
>> Läs mer om programmet

Maria Knutson Wedel formellt utsedd till SLU:s rektor. Hon tillträder den 15 juni 2019.
>> Läs mer
Kommande mötesplatser

KLICKA PÅ RUBRIKERNA FÖR MER INFORMATION

17 juni - Vad vet vi om markkol idag - Seminarium och fältvandring
Men vet vi tillräckligt om hur mycket kol som binds i marken? Hur ser utvecklingen ut bakåt i tiden, vilka effekter får de åtgärder vi gör idag och vilka effekter skulle lantbruket kunna tillgodoräkna sig i framtiden.

18 juni - Bioeconomy Business Development & Innovation
Se mer information i artikeln ovan.

26-27 juni - Borgeby Fältdagar
Temat i år är vatten och fokusgröda är potatis. Kom och besök oss i SLUs monter M8.
Kontakt
Susanna Lundqvist -Trädgårdsgruppen
Jan Larsson - Marknad & Management
Anne-Charlotte Olsson - Animaliegruppen
Sven-Erik Svensson - Biobaserade industriråvaror
Carl-Otto Swartz - Växtodling livsmedel
Henrik Bohlenius - Skog

Camilla Zakrisson Juhlin - Kommunikation
Lena Johnson - Kansli
Lena Eskilsson - Ekonomi

Ansvarig utgivare för nyhetsbrevet:
Carl-Otto Swartz
Redaktör: Camilla Zakrisson Juhlin

E-postlistan som används för att skicka ut detta nyhetsbrev innehåller ingen annan information än e-post-adresser (för prenumeranter utanför Sveriges lantbruksuniversitet). Vi använder inte adresserna i något annat syfte än att sprida information om universitetets verksamhet, och ger inte någon utomstående tillgång till listan. Om du vill avsluta din prenumeration är detta enkelt att göra genom att maila partnerskapalnarp@slu.se.

Om du vill läsa mer om hur Sveriges lantbruksuniversitet behandlar personuppgifter klickar du på denna länk.

Följ SLU Partnerskap Alnarp på sociala medier!

Partnerskap Alnarp på Twitter Partnerskap Alnarp på Facebook
Skriv ut nyhetsbrevet som pdf
SLU Partnerskap Alnarp, SLU. 2019