Foto Jan Larsson 

 

 

 

Tätortsnära skogsskötsel, 2016-04-21

 

 

Stadens skogslandskap ? Björn Wiström (SLU)

 

Skötsel av blandskogar ? Magnus Löf (SLU)

Söderköping, ett praktiskt exempel- Simon H. Ekmåne (Hushållningssällskapet)

Skog till nytta för alla - Anton Holmström, Skogsstyrelsen

Kommunekologi - Martin, Kommunekolog Växjö