Foto Jan Larsson 

 

Omvärld och Marknad, 2016-01-27

ett seminarium från Kompetenscentrum Företagsledning i samarbete med Partnerskap Alnarp

Välkomna, verksamhetsledare Catharina Alwall Svennefelt, KCF

"

Kort beskrivning av forskning och utbildning inom omvärlds- och marknadsområdet vid SLU, professor Lena Ekelund Axelsson

"

Förändringar i globala konsumtionstrender för livsmedel. Vad vill konsumenterna ha för information om livsmedel?, Jonas Nordström, docent Agrifood

"

Vilka faktorer styr samhälls- och marknadsutvecklingen?, Bengt Persson, lantbrukare

"

Hur blir omvärlds- ochmarknadssignaler effektiva varumärken och intressanta affärsidéer? , Louise Lejestrand, Trativ reklambyrå