Foto Jan Larsson 

 

 

Odlingssystemförsöket i Önnestad, 2016-03-10

 

Minnesanteckningar från dagen, Per Modig

Historia

Syfte

Nematoder

Matens klimatpåverkan