Foto Jan Larsson 

 

 

 

Intensivodling av skog, 2016-04-23

 

 

Föryngring

 

Olof Stenström

 

Ulf Johansson