Foto Jan Larsson 

 

 

Jordbruksmarken - en förutsättning för mat på bordet, 2016-10-04

 

Presentationer ligger på KSLA's hemsida, http://www.ksla.se/aktivitet/jordbruksmarken-en-forutsattning-for-mat-pa-bordet/