Foto Jan Larsson 

 

 

Rotröta i skog – vad vet vi idag och vilka behov av ny kunskap finns, 2016-09-22

 

Forskningsfronten för tillämpad rotröta

Kan vi lösa problemet med förädlad gran?