Foto Jan Larsson 

 

Matsvamp, hållbarhet, hälsa och mervärden

27 oktober 2016

09.00

Välkommen, Helena Karlén, Biosystem och teknologi SLU

09.20

Gotländsk tryffel­ en upplevelse, Susanne Welin-Berger, Gotland Grönt Centrum AB

10.00

Fungigården ­ Svensk ostronskivling i ett kretslopp, Ulrika och Henrik Eriksson, Fungigården

10.40

Vad är rödlistade svampar och går det att äta? Michael Krikorev, Artdatattanken, SLU

11.10

Ny generation - nya idéer;att flytta champinjonodlingen på gården hem till köket, Caroline Davidsson, Svamplådan

11.40

Nyheter från Svenska Svampodlarföreningen, Anders Davidsson, Skrivargården

13.20

Forskning om matsvamp vid SLU Alnarp, Malin Hultberg, Biosystem och teknologi, SLU

13.50

Matsvampar som livsmedel, Agneta Yngve, Uppsala Universitet, SLVs expertgrupp nutriNon och folkhälsa

14.30

Nyheter från 19th InternaWonal congress on the science and culWvaWon of edittle and medicinal fungi, Amsterdam 2016, Karl-Erik Gustavsson Växtförädling SLU och Madeleine Uggla SLU