Foto Jan Larsson 

 

Innovativa växtföljder för mångfunktionalitet, 2016-06-01

09.15

Välkomna, Lisa Germundsson

09.20

Hur utvecklar vi kunskapen kring innovativa växtföljder för mångfunktionalitet?

 

Vad menar vi med växtföljder för mångfunktionalitet? Georg Carlsson, SLU.

 

Vår syn på dagens kunskap och behov - Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket

 

Tvågrödesystem och mellangrödor till biogas – Jeppa Olanders, SB3

 

Mellangrödor till betor – Åsa Olsson, NBR

 

Mellangrödor efter konsevärt och köksväxter  - Sven-Erik Svensson eller David Hansson, SLU

 

Värdet av vall i växtföljden – Thomas Prade SLU

10.05

Diskussion och sammanfattning

10.20

Bensträckare

10.40

Dagens regelverk/styrmedel och innovativa växtföljder – hur går det ihop?

 

Våra erfarenheter av regelverket/styrmedel, samt hur kan styrmedel bättre stödja utvecklingen? - Otto von Arnold, Jordberga gård

 

Näringspolitik för en biobaserad ekonomi – vad händer och hur går vi vidare?  -  Elina Mattsdotter, LRF

 

Så skulle regelverket/styrmedel kunna utvecklas för att bättre stödja behoven - Lars Hansson, Jordbruksverket

11.30

Diskussion. Hur vill vi gå vidare? 

 

Moderator Sven-Erik Svensson

12.00

Lunch

13.00

Avfärd till Jordberga för visning av tvågrödesystem och mellangrödesystem.

 

Diskussion och kaffe i fält.

 

Åkermark som kolsänka, en utvärdering av miljö- och kostnadseffekter av att inkludera gräsvall för biogas i spannmålsrika växtföljder