Foto Jan Larsson 

 

Alnarpskonferensen 2017, 2017-01-25

Lena Ekelund, SLU

Maria Forshufvud VD på Svenskmärkning AB

Åsa Odell vice ordförande LRF

Therese Lundquist, Head of content och Michael Riedel, färskvaruchef vid Bergendahlsgruppen (källa till deras föredrag)
Under föredraget hänvisades även till Cow Spiricy och Food Choices, "Poängen med dem är ju just att vi behöver kunna möta en kund som kikar på dessa och har en upplevd sanning. Sedan om det är sant på riktigt eller inte är inte alltid så viktigt för slutkund. Då är information och en aktiv närvaro på plattformar där dessa diskussioner äger rum, viktigt. ", http://www.cowspiracy.com  resp. http://www.foodchoicesmovie.com

Fredrik Fernqvist, SLU Alnarp

Erik O R Bengtsson, Karlsfälts gård

Otto Ramsay, Kullalamm